plik doc

Zdrowie publiczne

promocja zdrowia, wybrane podstawowe definicje i zakres i działania zdrowia publicznego wg WHP
ZDROWIE PUBLICZNE 2 oceny: - prezentacja multimedialna min 15 slajdów ( nazwa szkoła, kierunek tytuł pracy, własne imię i nazwisko) - praca kontrolna do 15 listopada 14.09.2013r. Literatura :       Promocja zdrowia, zdrowie publiczne – Karskiego       Publikacje profesora 28.09.2013r. Promocja zdrowia – edukowanie i mobilizowanie głównie ludzi zdrowyc...

plik pdf

ergonomia pdf 2

ergonomias, notatki8 z wykładów
Pojęcia podstawowe, geneza idei ochrony pracy Pojęcie ochrona pracy nie zostało zdefiniowane prawnie i dlatego jest różnie rozumiane i interpretowane przez teoretyków. Jego rozumienie kształtowało się historycznie - w początkowym okresie rozwoju przemysłu (pocz. XIX w.) oznaczało ochronę podstawowych interesów siły roboczej, a potem w samym prawie pracy, którego jest istotnym elementem - było różne co do przedmiotu uregulowania, celu i zakresu. W literaturze...

plik pdf

obowiązki rat med

obowiazki rat med
PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE RATOWNIK MEDYCZNY SYMBOL CYFROWY 322[06] I. ZAŁOŻENIA PROGRAMOWO-ORGANIZACYJNE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE A. OPIS KWALIFIKACJI ABSOLWENTA W wyniku kształcenia w zawodzie absolwent powinien umieć: 1) korzystać z wiedzy z zakresu nauk medycznych i humanistycznych podczas wykonywania zadań zawodowych; 2) rozpoznawać stany nagłe; 3) określać rodzaje i stopnie zagrożeń cywilizacyjno-środowiskowych w ujęciu globalnym, krajowym i lokalnym; 4...

plik doc

pielęgniarka - list motywacyjny

list motywacyjny
Warszawa, Sunday October 20, 20132006-10-23T19:25:00Z r. Róża Kowalska ul. Niepodległości 23/45 00–000 Warszawa tel. 81 333 33 33, 569 333 444 e-mail: ramonaglogowska@poczta.fm Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Jana Bożego ul. Biernackiego 9 00–000 Warszawa Szanowni Państwo!       Odpowiadając na ogłoszenie umieszczone w Urzędzie Pracy w Warszawie pragnę zaproponować swoją kandydaturę na stanowisko pielęgniarki.      ...

plik docx

psychopatologia

ściąga

2

PRZEDMIOT PSYCHOLOGII KLINICZNEJ jest to zespół twierdzeń, które opisują zaburzenia zachowania i funkcji somatycznych; wyjaśniają biopsychospołeczny mechanizm tych zaburzeń określając przyczyny i uwarunkowania zaburzeń i zdrowia. Przedmiot dzieli się na dwa skła...

plik doc

Sytuacja zdrowotna w Polsce na tle krajów europejskich-

Sytuacja zdrowotna w Polsce na tle krajów europejskich- analiza porównawcza stylu życia i zachowań zdrowotnych.
Temat: Sytuacja zdrowotna w Polsce na tle krajów europejskich- analiza porównawcza stylu życia i zachowań zdrowotnych. Polska jest największym krajem spośród państw, które w ostatnim czasie dołączyły do państw członkowskich Unii Europejskiej i ma 38,2 miliona mieszkańców. Polska i Słowacja są jedynymi państwami członkowskimi Unii Europejskiej w których w latach 1990- 2002...

plik doc

Lęk w ujęciu różnych koncepcji psychologicznych

Referat na temat lęku, opisany jest on w oparciu o różne koncepcje psychologiczne.
TEMAT: Lęk w ujęciu różnych teorii psychologicznych.       Jak podaje Spencer A. Rathus w „Psychologii współczesnej” lęk to „stan psychiczny cechujący się napięciem, obawą, strachem i poczuciem zagrożenia”. To uczucie znane jest wszystkim ludziom i nierozerwalnie wiąże się z naszym życiem. Zdolność przeżywania lęku jest warunkiem do zachowania zdrowia i życia; pełni on również funkcję alarmu...

plik doc

Psychologia kliniczna

Resocjalizacja sem 3
1. Lęk jest uczuciem ogólnej niepewności wobec nieokreślonego zagrożenia. To negatywny stan emocjonalny związany z przewidywaniem nadchodzącego z zewnątrz lub pochodzącego z wewnątrz organizmu niebezpieczeństwa, objawiający się jako niepokój, uczucie napięcia, skrępowania, zagrożenia. W odróżnieniu od strachu jest on procesem wewnętrznym, nie związanym z bezpośrednim zagrożeniem lub bólem. 2. Strach rożni się od leku tym, że obawę budzą konkretne przedmioty - jedna z p...

Ostatnie wyszukiwania
 Wsparcie społeczne a pielęgnowanie osób starszych,  Wsparcie i wspomaganie opiekunów w piel, đrodki cieniujce,  Reakcje chorego w starszym wieku na chorob,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-pacjent,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-człowiek stary.,  geriatria  Piel,    Pielęgnowanie pacjenta w wybranych zaburzeniach zdrowia.,    Piel, ~Życie i dzieła Kanta, || wojna światowa, `kłębuszkowe nerkowe zapalenie nerek, ` dylematy moralne , ^ choroby psychiczne, ]proces pielegnowania dziecka poparzonego, [roces pielęgnacji oiom, [roces opieki z geriatrii, [roces opieki , [rawo, [przyjęcie do porodu, [przyj, [przetworniki, [proces pielęgnowania, [prazenie mozgowe, [p===postepowanie z nieprzytomnym, [p, [odstawy pielęgniarstwa, [o czym oceniamy ludzi, [ielegniarstwo, [Historia]Podział dziejów, [edagogika, żywoty prawa rzymskiego, żywoty, żywota prawa żymskiego, żywot własny-franklin, żywot świętej Doroty, żywot pitagorasa, Żywot Józefa, Żywot i myśli Zygmunta Podfilipskiego, żywot galaktyk, żywot człowieka poczciwego, żywość komunikatów, żywopłoty, żywopłot, żywność zagrożeniem zdrowia dla konsumenta, żywność zagrożeniem zdrowia , żywność w reklamie a dzieci, żywność regionalna, żywność modyfikowana genetycznie, żywność modyfikowana, żywność i żywienie a zdrowie człowieka, żywność i żywienie a zdrowie, żywność genetycznie modyfikowana, żywność funkcjonalna, żywność, ŻYWNOŚCIOWA POLITYKA , żywnośc dla 18 .40 roku życia , i w wieku starszym, żywnosc dla dzieci , żywnosc, żywno, żywioł, żywinie a nowotwory, żywinie, żywieniowe dzieci, żywieniepozajelitowe i dojelitwe, żywienie, odżywianie i sprawność ruchowa, żywienie żywność a zdrowie jadwiga biernat, żywienie żywność a zdrowie, żywienie zwierząt i paszoznastwo , żywienie zwierząt, żywienie zdrowie, żywienie zdrowego i chorego człowieka, żywienie zdrowe, żywienie zbiorowe, żywienie wszkole, żywienie w żłobku, Żywienie w zaparciu nawykowym, żywienie w zaparciach, żywienie w wieku geriatrycznym, żywienie w turystyce, żywienie w szpitalu, żywienie w schorzeniach chirurgicznych, żywienie w różnym wieku, żywienie w raku przełyk, żywienie w przedszkolu, żywienie w procesie pielęgnowania chorego nieprzytomnego, żywienie w procesie piel, żywienie w otyłości, Żywienie w ostrym nieżycie jelit, żywienie w opiece paliatywnej, żywienie w OIT, żywienie w oddziale intensywnej terapii, żywienie w nowotworze, żywienie w niedokrwistości, żywienie w nadciśnieniu tętniczym w okresie ciąży, żywienie w nadci, żywienie w miażdżycy, żywienie w miażdzycy, żywienie w jednostkach chorobowych, żywienie w IT,