plik doc

praca ze stylistyki. przymiotniki w reklamach

dobra praca ze stylistyki opisowej j.pol
Przymiotniki wartościujące w reklamie prasowej kremów dla kobiet. Reklama-Według definicji reklama to bezosobowa, odpłatna i adresowana do masowego odbiorcy forma przekazywania informacji rynkowych. Informacji, które prezentują i popierają ofertę sprzedaży określonego nadawcy. Reklama może promować nazwę, znak firmowy lub wizerunek firmy, może promować oferowany przez przedsiębiorstwo produkt przekonując o jego zaletach, wywoływać zainteres...

plik doc

Techniki wykorzystywane w reklamie

Praca jest napisana moimi słowami i tak jak ja to rozumiem...mówi o tym jakie chwyty wykorzystuje się w reklamach aby przyciągnąć do siebie klienta...nie jest tego dużo niestety
Monika Parzych Kosmetyka TECHNIKI WYKORZYSTYWANE W REKLAMIE Czym właściwie jest reklama?? Reklama (z łac. reclamo, recla) to informacja połączona z komunikatem perswazyjnym. Zazwyczaj ma na celu skłonienie do nabycia lub korzystania z określonych towarów czy usług, popierania określonyc...

plik doc

MEDIA teorie Marshall Mc Luhan ciąg dalszy

wykład 3
Media w edukacji wykład 3 temat: MARSHALL MCLUHAN cd PRZEKAŹNIK (MEDIUM) JEST PRZEKAZEM przekaźnik jest z jednej strony kanałem dla treści z drugiej strony ma pewną formę przekaźniki rozpatrujemy więc jako kanały dla treści lub formy determinizm Mc Luhana: kulturę determinują przekaźniki Mc Luhan skupia się na przekaźnikach, a nie na treściach 3 epoki historyczne powstałe pod wpływem wynalazków komunikacyjnych według McLuhana Epoka oralna...

plik doc

sens i język grafitti

praca mat. na temat Sens i język graffiti. Omów na przykładzie zebranego materiału.
Praca maturalna Temat: Sens i język graffiti. Omów na przykładzie zebranego materiału.       Literatura podmiotu. „Polskie mury: album” , Wydawnictwo Comer, 1991, ISBN: 8385149082 Banksy, „Wall and piece” , Random House, 2007, ISBN: 0500283427       Materiały pomocnicze (reprodukcje) : Roskowiński, Mural „Powstanie Warszawskie” na murze stadionu Polonia, http://www...

plik odt

konspekt dotyczący reklamy

konspekt dotyczący reklamy
KONSPEKT       Pojęcie reklamy: Reklama -rozpowszechnianie informacji o towarach, ich zaletach, wartości, miejscach i możliwościach nabycia, chwalenie kogoś, zalecanie czegoś przez prasę, radio, telewizję; środki ( np. plakaty, napisy, ogłoszenia itp) służące temu celowi.       Podział reklam ze względu na media: a) reklama prasowa to forma reklamy, której środowiskiem przekazu jest prasa. Za jej pośrednictwem można docierać...

plik doc

Program edukacji zdrowotnej w zakresie prawidłowego odżywiania się

We współczesnym świecie istnieje wiele zagrożeń dla zdrowia i życia dzieci. Środowisko naturalne zostało zanieczyszczone, a proponowana żywność jest często niezdrowa, sztucznie modyfikowana, zawierająca dużo trujących składników chemicznych (konserwan)
Podhalańska Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa Kierunek: PIELEGNIARSTWO Program edukacji zdrowotnej w zakresie prawidłowego odżywiania się dzieci w wieku 9 lat Autorki programu: Monika Palonek Ewelina Siatka Iwona Płatek I....

plik doc

Zalety karmienia piersią

Zalety karmienia piersią
Agnieszka Dombrowska gr. II B Temat: Zalety karmienia piersią Karmienie piersią to postępowanie optymalne i niezastąpione w świetle współczesnej wiedzy medycznej, uznane za „złoty standard” żywienia niemowląt. Mleko kobiece jest wyjątkową substancją, idealnie dostosowaną do potrzeb żywieniowych niemowlęcia. Jest nie tylko substancją odżywczą- stanowi żywność funkcjonalną. Karmienie piersią wspiera prawidłowy rozwój fizyczny, emocjonalny i poznawczy dziecka. Zmniej...

plik doc

Program edukacji zdrowotnej w zakresie prawidłowego odżywiania się

Proponowany projekt edukacyjny został przygotowany właśnie po to, aby pokazać uczniom zalety świadomego odżywiania się, nauczyć ich dokonywać wyboru między tym, co zdrowe i odżywcze a szkodliwe, choć smaczne. Poza tym chcemy, aby dzieci rozumiały, że żyć zdrowo, to również znaczy spożywać zdrowe, ekologiczne, wartościowe pokarmy- czyli po prostu zdrowo się odżywiać.
Podhalańska Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa Kierunek: PIELEGNIARSTWO Program edukacji zdrowotnej w zakresie p...

Ostatnie wyszukiwania
 Wsparcie społeczne a pielęgnowanie osób starszych,  Wsparcie i wspomaganie opiekunów w piel, đrodki cieniujce,  Reakcje chorego w starszym wieku na chorob,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-pacjent,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-człowiek stary.,  geriatria  Piel,    Pielęgnowanie pacjenta w wybranych zaburzeniach zdrowia.,    Piel, ~Życie i dzieła Kanta, || wojna światowa, `kłębuszkowe nerkowe zapalenie nerek, ` dylematy moralne , ^ choroby psychiczne, ]proces pielegnowania dziecka poparzonego, [roces pielęgnacji oiom, [roces opieki z geriatrii, [roces opieki , [rawo, [przyjęcie do porodu, [przyj, [przetworniki, [proces pielęgnowania, [prazenie mozgowe, [p===postepowanie z nieprzytomnym, [p, [odstawy pielęgniarstwa, [o czym oceniamy ludzi, [ielegniarstwo, [Historia]Podział dziejów, [edagogika, żywoty prawa rzymskiego, żywoty, żywota prawa żymskiego, żywot własny-franklin, żywot świętej Doroty, żywot pitagorasa, Żywot Józefa, Żywot i myśli Zygmunta Podfilipskiego, żywot galaktyk, żywot człowieka poczciwego, żywość komunikatów, żywopłoty, żywopłot, żywność zagrożeniem zdrowia dla konsumenta, żywność zagrożeniem zdrowia , żywność w reklamie a dzieci, żywność regionalna, żywność modyfikowana genetycznie, żywność modyfikowana, żywność i żywienie a zdrowie człowieka, żywność i żywienie a zdrowie, żywność genetycznie modyfikowana, żywność funkcjonalna, żywność, ŻYWNOŚCIOWA POLITYKA , żywnośc dla 18 .40 roku życia , i w wieku starszym, żywnosc dla dzieci , żywnosc, żywno, żywioł, żywinie a nowotwory, żywinie, żywieniowe dzieci, żywieniepozajelitowe i dojelitwe, żywienie, odżywianie i sprawność ruchowa, żywienie żywność a zdrowie jadwiga biernat, żywienie żywność a zdrowie, żywienie zwierząt i paszoznastwo , żywienie zwierząt, żywienie zdrowie, żywienie zdrowego i chorego człowieka, żywienie zdrowe, żywienie zbiorowe, żywienie wszkole, żywienie w żłobku, Żywienie w zaparciu nawykowym, żywienie w zaparciach, żywienie w wieku geriatrycznym, żywienie w turystyce, żywienie w szpitalu, żywienie w schorzeniach chirurgicznych, żywienie w różnym wieku, żywienie w raku przełyk, żywienie w przedszkolu, żywienie w procesie pielęgnowania chorego nieprzytomnego, żywienie w procesie piel, żywienie w otyłości, Żywienie w ostrym nieżycie jelit, żywienie w opiece paliatywnej, żywienie w OIT, żywienie w oddziale intensywnej terapii, żywienie w nowotworze, żywienie w niedokrwistości, żywienie w nadciśnieniu tętniczym w okresie ciąży, żywienie w nadci, żywienie w miażdżycy, żywienie w miażdzycy, żywienie w jednostkach chorobowych, żywienie w IT,