plik docx

prawo administracyjne

notatki z wykładów

PRAWO ADMINISTRACYJNE

Prawo administracyjne jest gałęzią prawa regulującą ustrój, kompetencje organów administracji publicznej atakże tryb postępowania przed tymi organami. Prawo administracyjne należy do działu prawa publicznego podobnie jak prawo konstytucyjne i karne...

plik doc

MAKROSTRUKTURY SPOŁECZNE

ściągawka z opracowanymi zagadnieniami
MAK KLASA SPOŁECZNA- Zbiorowości ludzkie mogą być stratyfikowane (dzielone na zbiory albo grupy ludzi) którzy znajdują się względem siebie niżej albo wyżej w przyjętej i uznanej hierarchii. Pojęcia pozwalające stratyfikować: a) KLASA ? do XIX wieku traktowana jest jako ekwiwalent ruchu społeczn. Wg Marksa i Webera podział na klasy zdeterminowany jest ekonomicz. Klasy wg Marksa to zbiory ludzi, z których jedni posiadają środki produkcji, inni nie, jed...

plik doc

Politologia - zagadnienia ogólne.

Spis treści 1. Definicja 2. Lista problemów badawczych 3. Krótka historia politologii 4. Politologia w Polsce 5. Marketing polityczny
Politologia - zagadnienia ogólne. Spis treści 1. Definicja 2. Lista problemów badawczych 3. Krótka historia politologii 4. Politologia w Polsce 5. Marketing polityczny 1. Definicja Politologia to jedna z nauk społecznych, zajmująca się polityką rozumianą jako całokształt działalności związanej z dążeniem do zdobycia, sprawowania i utrzy...

plik doc

Metodologia politologii

skrypt metodologia politologii
METODOLOGIA       Specyfika nauk humanistycznych i badań społecznych       Wyniki nauk społ. maja bezprzykładny wpływ na badaną rzeczywistość       Funkcja prognostyczna wpływa na badanych i badających       Proces badawczy niszczy normalne warunki istnienia przedmiotu badań       Badania mają kontekst historyczny       Ograniczanie możliwości standaryzacji me...

plik doc

region i regionalizm

Notatki na stosunki międzynarodowe
REGIONALIZM W STOSUNKACH MIĘDZYNARODOWYCH 1. POJĘCIE I ISTOTA REGIONALIZMU       W literaturze przedmiotu regionalizm jest najczęściej analizowany i definiowany w kontekście procesów globalizacji. Dominują przy tym dwa stanowiska wyjaśniające wzajemne relacje tych pojęć:       regionalizm jako zjawisko przeciwstawne globalizmowi. Postępujące procesy regionalizacji są tu postrzegane jako swoiste antidotum na negatywne...

plik doc

Etnografia Polski

Notatki z zajęć
ETNOGRAFIA POLSKI Etnologia / etnografia Etno ? lud grafia-opisywanie / Etno-lud logia ? przyporządkowanie - Wywodzi się z nurtu folklorystycznego - studia nad kultura ludów pierwotnych zapoczątkowany w Wielkiej Brytanii w Europie kontynentalnej starano się wydobyc to co rodzime Zieliński podaje 7 definicji etnografii Etnografia to amatorskie ludoznawstwo typowe dla przednaukowej etnologii jako wstępn...

plik doc

Turustyka osób niepełnosprawnych

Wykład
Turystyka osób niepełnosprawnych - wykład Wybór formy dla os. Niepełnosprawnych zależy od: - stopnia niepełnosprawności, - aktualnego stanu psychicznego i wydolności fizycznej; Rekreacja stanowi ważne ogniwo w procesie rehabilitacyjnym osób niepełnosprawnych . Rozmiar potrzeb ludzi niepełnosprawnych nie może spoczywać wyłącznie na służbie zdrowia. Doskonalenie procesu rehabilitacji można powiązać z placówkami tj.: PTTK, TKKF, domy kultury, placówki edukacyjne. Zasady prowadzen...

plik doc

reklama - licencjat

znajdują się tutaj odpowiedzi na pytania, które miałam na egz. licencjackim; jednym słowem podstawy:)
Reklama Rodzaje reklamy ze względu na kryteria klasyfikacji. ze względu na sferę działania reklama towarów konsumpcyjnych reklama dóbr inwestycyjnych (ubezpieczenia produktów) reklama surowców reklama usług ze względu na przedmiot reklamy reklama towaru (popyt pierwotny) reklama marki (popyt wtórny) ze względu na funkcję reklama informacyjna (ma na celu po...

Ostatnie wyszukiwania
 Wsparcie społeczne a pielęgnowanie osób starszych,  Wsparcie i wspomaganie opiekunów w piel, đrodki cieniujce,  Reakcje chorego w starszym wieku na chorob,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-pacjent,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-człowiek stary.,  geriatria  Piel,    Pielęgnowanie pacjenta w wybranych zaburzeniach zdrowia.,    Piel, ~Życie i dzieła Kanta, || wojna światowa, `kłębuszkowe nerkowe zapalenie nerek, ` dylematy moralne , ^ choroby psychiczne, ]proces pielegnowania dziecka poparzonego, [roces pielęgnacji oiom, [roces opieki z geriatrii, [roces opieki , [rawo, [przyjęcie do porodu, [przyj, [przetworniki, [proces pielęgnowania, [prazenie mozgowe, [p===postepowanie z nieprzytomnym, [p, [odstawy pielęgniarstwa, [o czym oceniamy ludzi, [ielegniarstwo, [Historia]Podział dziejów, [edagogika, żywoty prawa rzymskiego, żywoty, żywota prawa żymskiego, żywot własny-franklin, żywot świętej Doroty, żywot pitagorasa, Żywot Józefa, Żywot i myśli Zygmunta Podfilipskiego, żywot galaktyk, żywot człowieka poczciwego, żywość komunikatów, żywopłoty, żywopłot, żywność zagrożeniem zdrowia dla konsumenta, żywność zagrożeniem zdrowia , żywność w reklamie a dzieci, żywność regionalna, żywność modyfikowana genetycznie, żywność modyfikowana, żywność i żywienie a zdrowie człowieka, żywność i żywienie a zdrowie, żywność genetycznie modyfikowana, żywność funkcjonalna, żywność, ŻYWNOŚCIOWA POLITYKA , żywnośc dla 18 .40 roku życia , i w wieku starszym, żywnosc dla dzieci , żywnosc, żywno, żywioł, żywinie a nowotwory, żywinie, żywieniowe dzieci, żywieniepozajelitowe i dojelitwe, żywienie, odżywianie i sprawność ruchowa, żywienie żywność a zdrowie jadwiga biernat, żywienie żywność a zdrowie, żywienie zwierząt i paszoznastwo , żywienie zwierząt, żywienie zdrowie, żywienie zdrowego i chorego człowieka, żywienie zdrowe, żywienie zbiorowe, żywienie wszkole, żywienie w żłobku, Żywienie w zaparciu nawykowym, żywienie w zaparciach, żywienie w wieku geriatrycznym, żywienie w turystyce, żywienie w szpitalu, żywienie w schorzeniach chirurgicznych, żywienie w różnym wieku, żywienie w raku przełyk, żywienie w przedszkolu, żywienie w procesie pielęgnowania chorego nieprzytomnego, żywienie w procesie piel, żywienie w otyłości, Żywienie w ostrym nieżycie jelit, żywienie w opiece paliatywnej, żywienie w OIT, żywienie w oddziale intensywnej terapii, żywienie w nowotworze, żywienie w niedokrwistości, żywienie w nadciśnieniu tętniczym w okresie ciąży, żywienie w nadci, żywienie w miażdżycy, żywienie w miażdzycy, żywienie w jednostkach chorobowych, żywienie w IT,