plik doc

klasyfikacja czasowników


zakończeniekategorie fleksyjneprzykładyuwagiFORMYNIEOSOBOWEbezokolicznik-ć, -cnienacechowany ze względu na żadną z kategorii czasownikapisać, strzycnacechowany jedynie ze względu na aspekt i stronębezosobnik-no, -totryb (orzekający, warunkowy)pisano, pisano bymyto, myto bygerundium (rzecz. odsłowny, odsłownik)-anie, -enie, -cieprzypadek;liczba (nie zawsze)pisanie, utonięcieimiesłówprzysłówkowy uprzedni-wszy (po samogł.),-łszy (po spółgł.)nieodmiennynapisawszy, zgniótłszytworzony od czasown...

plik doc

klasyfikacja liczebników


LICZEBNIKPrzykładyKategorie fleksyjneUwagi dodatkoweGłówny1, 2,?, 10 jeden,dwa,?dziesięć;11,?, 19jedenaście,?dziewiętnaście;20, 30,?, 90;100, 200,?, 900;1000, 10002, 10003przypadek;rodzaj;deprecjatywność (tylko liczebniki 2, 3, 4),np. dwaj chłopi / dwa chłopywyrażenia liczebnikowe typu ?sto sześćdziesiąt cztery? ? konstrukcje składniowe (połączenia kilku leksemów);liczebnik główny nie odmienia się prze liczbę!jeden: jeden1 ? samodzielny liczebnik, np. Kup jeden chleb. (odmiana przez przy...

plik doc

leksem, wyraz, gramatem

definicje plus przykłady (opracowane na podstawie \"Morfologii\")
Leksem ? abstrakcyjna jednostka słownikowa. [abstrakcyjna, a zatem leksem stanowi element systemu językowego (podobnie jak fonem w fonologii i morfem w morfologii), natomiast w tekście, na płaszczyźnie użycia, możemy jedynie wskazać reprezentacje leksemu] stół ? leksem [zapisywany wersalikami] Wszystkie reprezentacje leksemu stół (rzeczownik odmienia się przez przypadek i liczbę: 2x7=14): l.p. l.mn. M. stół st...

plik rtf

Ściaga z Edulacji i Rehablilitacji ruchowej

Edukacja , rehablilitacja, sciaga , ruchowa ,
Na uklad ruchu sklada sie:‭ ‬-uklad kostno-stawowo-wiezadlowy‭ ‬-‭ ‬uklad bierny ruchu‭ ‬-‭ ‬uklad miesniowy‭ ‬-‭ ‬uklad czynny ruchu‭ ‬Funkcje ukladu ruchu:‭ ‬lokomocja,‭ ‬funkcja podporowa,‭ ‬funkcja ochronna,‭ ‬utrzymanie stalej temp.‭ ‬Ciala‭ ‬dlugosc wzgledna‭ (‬funkcjonalna‭)‬-‭ ‬jest to dlugosc konczyny w odnienisniu do wybranego punktu na ciele pacjenta‭ ‬dlugosc bezwzgledna‭ (‬autonomiczna‭)‬-‭ ‬dlugosc poszczegolnych odcinkow kosc...

plik pdf

słownik wyrażeń psychologicznych

mini słownik pojęć psychologicznych
A Abstrakcja Wspólna charakterystyka dla wielu różnych obiektów indywidualnych. Adaptacja Zmiana wrażliwości organu sensorycznego, będąca wynikiem trwającej stymulacji. W szerszym znaczeniu - każda zmiana umożliwiająca organizmowi efektywniejsze reagowanie na otoczenie. Adrenalina Hormon wydzielany przez rdzeń nadnerczy, wzmagający efekty działania nerwów sympatycznych. Afektywność Wymiar uczuć, rozciągający się pomiędzy dwoma biegunami skali: przyjemne n...

plik doc

Sytuacja socjalna osób w podeszłym wieku


SYTUACJA SOCJALNA OSÓB W PODESZŁYM WIEKU ANNA DOBROWOLSKA GR. 4 2008/2009r Starzenie się organizmu jest procesem fizjologicznym i niekoniecznie wiąże się z chorowaniem. Jednak wielochorobowość i niesprawność prowadzące do niedołęstwa występują znacznie częściej u ludzi starszych niż w młodszych grupach wiekowych. W Polsce szacuje się, że populacja osób starszych powyżej 65 roku życia stanowi grupę liczącą pr...

plik doc

prywatyzacja opieki zdrowotnej w Polsce

prywatyzacja opieki zdrowotnej w Polsce
Prywatyzacja opieki zdrowotnej w Polsce ?Przejmowanie mienia państwowego (społecznego) przez prywatnych właścicieli?słownik języka polskiego PWN ?Prywatyzacja to zbywanie praw majątkowych, mienia czy innych własności Skarbu Państwa na rzecz osób lub podmiotów prywatnych?\ Prywatyzacja to zmiana stosunków własnościowych polegająca na zwiększeniu udziału osób prywatnych w procesie gospodarowania. Czyli jest to uzyskanie prawa własności...

plik odt

SOCJOLOGIA


Nurty myślenia teoretycznego w socjologii Przeciwstawne szkoły myślenia w zasadniczych dla uprawiania socjologii kwestiach (natura rzeczywistości społecznej) 1. Indywidualizm – holizm - prymat jednostki wobec społeczeństwa czy odwrotnie? Skrajni indywidualiści sprowadzają wszelkie całości społeczne do jednostek Skrajni holiści nie uznają istnienia czegoś takiego jak jednostka 2. Teoria funkcjonalna – teoria konfliktu - Czy społeczeństwo jest harmonijna jak organizm biologiczny całością,...

Ostatnie wyszukiwania
 Wsparcie społeczne a pielęgnowanie osób starszych,  Wsparcie i wspomaganie opiekunów w piel, đrodki cieniujce,  Reakcje chorego w starszym wieku na chorob,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-pacjent,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-człowiek stary.,  geriatria  Piel,    Pielęgnowanie pacjenta w wybranych zaburzeniach zdrowia.,    Piel, ~Życie i dzieła Kanta, || wojna światowa, `kłębuszkowe nerkowe zapalenie nerek, ` dylematy moralne , ^ choroby psychiczne, ]proces pielegnowania dziecka poparzonego, [roces pielęgnacji oiom, [roces opieki z geriatrii, [roces opieki , [rawo, [przyjęcie do porodu, [przyj, [przetworniki, [proces pielęgnowania, [prazenie mozgowe, [p===postepowanie z nieprzytomnym, [p, [odstawy pielęgniarstwa, [o czym oceniamy ludzi, [ielegniarstwo, [Historia]Podział dziejów, [edagogika, żywoty prawa rzymskiego, żywoty, żywota prawa żymskiego, żywot własny-franklin, żywot świętej Doroty, żywot pitagorasa, Żywot Józefa, Żywot i myśli Zygmunta Podfilipskiego, żywot galaktyk, żywot człowieka poczciwego, żywość komunikatów, żywopłoty, żywopłot, żywność zagrożeniem zdrowia dla konsumenta, żywność zagrożeniem zdrowia , żywność w reklamie a dzieci, żywność regionalna, żywność modyfikowana genetycznie, żywność modyfikowana, żywność i żywienie a zdrowie człowieka, żywność i żywienie a zdrowie, żywność genetycznie modyfikowana, żywność funkcjonalna, żywność, ŻYWNOŚCIOWA POLITYKA , żywnośc dla 18 .40 roku życia , i w wieku starszym, żywnosc dla dzieci , żywnosc, żywno, żywioł, żywinie a nowotwory, żywinie, żywieniowe dzieci, żywieniepozajelitowe i dojelitwe, żywienie, odżywianie i sprawność ruchowa, żywienie żywność a zdrowie jadwiga biernat, żywienie żywność a zdrowie, żywienie zwierząt i paszoznastwo , żywienie zwierząt, żywienie zdrowie, żywienie zdrowego i chorego człowieka, żywienie zdrowe, żywienie zbiorowe, żywienie wszkole, żywienie w żłobku, Żywienie w zaparciu nawykowym, żywienie w zaparciach, żywienie w wieku geriatrycznym, żywienie w turystyce, żywienie w szpitalu, żywienie w schorzeniach chirurgicznych, żywienie w różnym wieku, żywienie w raku przełyk, żywienie w przedszkolu, żywienie w procesie pielęgnowania chorego nieprzytomnego, żywienie w procesie piel, żywienie w otyłości, Żywienie w ostrym nieżycie jelit, żywienie w opiece paliatywnej, żywienie w OIT, żywienie w oddziale intensywnej terapii, żywienie w nowotworze, żywienie w niedokrwistości, żywienie w nadciśnieniu tętniczym w okresie ciąży, żywienie w nadci, żywienie w miażdżycy, żywienie w miażdzycy, żywienie w jednostkach chorobowych, żywienie w IT,