plik docx

Moduł VIII.docx


       Teoria Pielęgnowania  (test)  

1.Proces pielęgnowania to:

a) racjonalne na przesłankach naukowych postępowanie  pielęgniarskie zorientowane na pacjenta i środowisko.

b) ciąg zorganizowanych celowych działań w odniesieniu do indywidualnego chorego.

plik doc

Filozofia i teoria piel. F. Nightingale

notatka z wykładu
FiTP 9.03.2005 (WYKŁAD 2) FLORENCJA NIGHTINGAL       Zwolenniczka oddzielenia pielęgniarstwa od czynności lekarskich       Uznawała filozofię oparta na trosce o człowieka, chrześcijaństwie, miłosierdziu; unitaryzm       Zauważyła że zmiana pozycji chorego co 2-3 godzin zmniejsza ryzyko odleżyn &nb...

plik doc

Zadania pielęgniarki w cukrzycy u dziecka.

Zadania pielęgniarki w cukrzycy u dziecka.
Zadania pielęgniarki w cukrzycy u dziecka. „Wachlarz” zadań edukacyjnych pielęgniarki jest bardzo duży — dotyczą one następujących zagadnień: 1. Istoty choroby — pielęgniarka podaje informacje wstępne dotyczące choroby; wyjaśnia, co to jest cukrzyca typu 1, podaje różnice między mechanizmami przemian glukozy u zdrowego i chorego człowieka, omawia czynniki etiologiczne, objawy, metody leczenia oraz ostre i przewlekłe powikłania cukrzycy typu 1...

plik doc

Farmakologia

Część farmakologii
Farmakologia- to nauka o mechanizmach działania środków leczniczych na organizm. Zajmuje się wykrywaniem zmian jakie zachodzą w czynnościach organizmu pod wpływem oddziaływania różnych substancji oraz ustalaniem czy działają one leczniczo czy toksycznie. Bada także zależności jakie zachodzą pomiędzy nasileniem zmian a dawką i sposobem wprowadzania tych do organizmu. Farmakologia ogólna- nauka o ogólnych prawach rządzących działaniem leku i zasadach ich leczniczego stoso...

plik docx

Geriatria

Geriatria

                     

Wpływ choroby pacjenta geriatrycznego na jego psychikę :

Choroba powoduje powstanie ogólnych zmian biologicznych, które wpływają ujemnie na psychikę pacjenta. Zmiany...

plik doc

Proces pielęgnowania

Proces pielęgnowania opisany każdy etap oddzielnie. Teoria.
PROCES PIELĘGNOWANIA Proces pielęgnowania jest to taka forma opieki , która obejmuje rozpoznanie stanu biologicznego, psychicznego, społecznego, kulturowego i duchowego podmiotu opieki ( np. pojedynczego człowieka/pacjenta, rodziny czy grupy ludzi) i postawienie diagnozy pielęgniarskiej, a także podjęcie celowych i planowych działań, które mają doprowadzić do utrzymania lub zmiany rozpoznanego stanu ( wyrażonego w diagnozie pi...

plik doc

Farmakologia ogólna 1

Farmakologia Ogólna dla ratownictwa cz.1
Farmakologia ogólna Podstawowe pojęcia i zasady Co to jest farmakologia? Nauka o środkach leczniczych (lekach) i ich działaniu na organizm. Nazwa pochodzi od słów greckich pharmacon - lek, trucizna oraz logos - nauka Lek - środek leczniczy, któremu nadano odpowiednia postać i który się stosuje w zapobieganiu bądź leczeniu chorób ludzi i zwierząt Zadania farmakologii. Poszukiwanie nowych leków Poznanie działania i mechanizmu dzi...

plik pdf

Edukacja zdrowotna pacjenta z nadciśnieniem

Praca zaliczeniowa z POZ
Edukacja zdrowotna pacjenta z nadciśnieniem tętniczym Życiu i zdrowiu ludzkiemu zawsze zagrażały różne niebezpieczeństwa. Przez tysiąclecia epidemie udowadniały ludziom, jak niebezpieczny może być niekontrolowalny rozwój chorób. Pewne jest, że nierozerwalnie z nimi związane są wyzwania dotyczące między innymi promocji zdrowia (objętej w Polsce Narodowym Programem Zdrowia), profilaktyki pierwotnej i wtórnej, oraz walki z chorobami cywilizacyjnymi. Jedną z metod oddzi...

plik pdf

Psychologia kliniczna

zagadnienia z zakresu psychopatologii ogólnej, pojęcia zagadnień z obszaru psychologii klinicznej
PSYCHOLOGIA KLNICZNA - WYKŁADY WYKŁADY PSYCHOLOGIA KLNICZNA - WYKŁADY 2014 PROWADZĄCA: dr Renata Korzeń TERMINY ZAJĘĆ: 28.02, 14.03, 28.03, 11.04, 16.05, 30.05, 13.06.2014 r. e-mail: r.korzen@wp.pl Zaliczenie przedmiotu:  Egzamin w formie testu, ok. 30 pytań w tym jedna odpowiedź prawidłowa  Egzamin pierwszy termin 13 czerwca  obecność obowiązkowa  upomnieć się w kwietniu o zagadnien...

Ostatnie wyszukiwania
 Wsparcie społeczne a pielęgnowanie osób starszych,  Wsparcie i wspomaganie opiekunów w piel, đrodki cieniujce,  Reakcje chorego w starszym wieku na chorob,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-pacjent,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-człowiek stary.,  geriatria  Piel,    Pielęgnowanie pacjenta w wybranych zaburzeniach zdrowia.,    Piel, ~Życie i dzieła Kanta, || wojna światowa, `kłębuszkowe nerkowe zapalenie nerek, ` dylematy moralne , ^ choroby psychiczne, ]proces pielegnowania dziecka poparzonego, [roces pielęgnacji oiom, [roces opieki z geriatrii, [roces opieki , [rawo, [przyjęcie do porodu, [przyj, [przetworniki, [proces pielęgnowania, [prazenie mozgowe, [p===postepowanie z nieprzytomnym, [p, [odstawy pielęgniarstwa, [o czym oceniamy ludzi, [ielegniarstwo, [Historia]Podział dziejów, [edagogika, żywoty prawa rzymskiego, żywoty, żywota prawa żymskiego, żywot własny-franklin, żywot świętej Doroty, żywot pitagorasa, Żywot Józefa, Żywot i myśli Zygmunta Podfilipskiego, żywot galaktyk, żywot człowieka poczciwego, żywość komunikatów, żywopłoty, żywopłot, żywność zagrożeniem zdrowia dla konsumenta, żywność zagrożeniem zdrowia , żywność w reklamie a dzieci, żywność regionalna, żywność modyfikowana genetycznie, żywność modyfikowana, żywność i żywienie a zdrowie człowieka, żywność i żywienie a zdrowie, żywność genetycznie modyfikowana, żywność funkcjonalna, żywność, ŻYWNOŚCIOWA POLITYKA , żywnośc dla 18 .40 roku życia , i w wieku starszym, żywnosc dla dzieci , żywnosc, żywno, żywioł, żywinie a nowotwory, żywinie, żywieniowe dzieci, żywieniepozajelitowe i dojelitwe, żywienie, odżywianie i sprawność ruchowa, żywienie żywność a zdrowie jadwiga biernat, żywienie żywność a zdrowie, żywienie zwierząt i paszoznastwo , żywienie zwierząt, żywienie zdrowie, żywienie zdrowego i chorego człowieka, żywienie zdrowe, żywienie zbiorowe, żywienie wszkole, żywienie w żłobku, Żywienie w zaparciu nawykowym, żywienie w zaparciach, żywienie w wieku geriatrycznym, żywienie w turystyce, żywienie w szpitalu, żywienie w schorzeniach chirurgicznych, żywienie w różnym wieku, żywienie w raku przełyk, żywienie w przedszkolu, żywienie w procesie pielęgnowania chorego nieprzytomnego, żywienie w procesie piel, żywienie w otyłości, Żywienie w ostrym nieżycie jelit, żywienie w opiece paliatywnej, żywienie w OIT, żywienie w oddziale intensywnej terapii, żywienie w nowotworze, żywienie w niedokrwistości, żywienie w nadciśnieniu tętniczym w okresie ciąży, żywienie w nadci, żywienie w miażdżycy, żywienie w miażdzycy, żywienie w jednostkach chorobowych, żywienie w IT,