plik doc

Organizacja żywienia w szpitalach

Organizacja żywienia w szpitalach
Organizacja żywienia w szpitalach Przestrzeganie zasad prawidłowego żywienia ma znaczenie w placówkach służby zdrowia. Powinno ono pełnić funkcje leczniczą i edukacyjną. Żywienie szpitalne stanowi integralną część procesu leczniczego. W swych założeniach żywienie szpitalne powinno odpowiadać wzorcom żywienia prawidłowego. W okresie pobytu w szpitalu żywienie ma spełniać dwie funkcje: 1. Dostarczyć choremu wszystkich składników odżywczych oraz należne...

plik doc

wpływ higieny otoczenia w warunkach szpitalnych na pacjenta

praca zaliczeniowa
Wpływ higieny otoczenia w warunkach szpitala, pacjenta. Zakażenia szpitalne stanowią główną przyczynę wielu współczesnych chorób zakaźnych i dotyczą wszystkich szpitali na świecie, od placówek najniższych szczebli do wysoce specjalistycznych klinik, akademii i instytutów. Problem zakażeń zaistniał w innym wymiarze wraz z wprowadzeniem nowych inwazyjnych metod diagnostycznych (endoskopia), nowych technik operacyjnych (transplantacje, wszczepiania implantów), nowych metod...

plik doc

wpływ higieny otoczenia w warunkach szpitalnych na pacjenta

praca zaliczeniowa
Wpływ higieny otoczenia w warunkach szpitala, pacjenta. Zakażenia szpitalne stanowią główną przyczynę wielu współczesnych chorób zakaźnych i dotyczą wszystkich szpitali na świecie, od placówek najniższych szczebli do wysoce specjalistycznych klinik, akademii i instytutów. Problem zakażeń zaistniał w innym wymiarze wraz z wprowadzeniem nowych inwazyjnych metod diagnostycznych (endoskopia), nowych technik operacyjnych (transplantacje, wszczepiania implantów), nowych metod...

plik odt

Studium przypadku z interny

Studium indywidualnego przypadku i proces pielegnowania z interny pacjenta z ostrym zapaleniem trzustki
Opis przypadku pacjenta z ostrym zapaleniem trzustki OPIS PRZYPADKU: Pacjent Krzysztof K., lat 60 przyjęty do oddziału wewnętrznego z powodu silnego bólu brzucha promieniującego do pleców.. Przyjęty dnia 15.01.2013r. w trybie pilnym. Chory odczuwa nudności oraz wymiotuje. Występuje podwyższona temperatura ciała 38,2 st.C. Chory jest niespokojny, gdyż jest to pierwsza hospitalizacja w...

plik odt

Studium przypadku z interny

Studium indywidualnego przypadku i proces pielegnowania z interny pacjenta z ostrym zapaleniem trzustki.
Opis przypadku pacjenta z ostrym zapaleniem trzustki OPIS PRZYPADKU: Pacjent Krzysztof K., lat 60 przyjęty do oddziału wewnętrznego z powodu silnego bólu brzucha promieniującego do pleców.. Przyjęty dnia 15.01.2013r. w trybie pilnym. Chory odczuwa nudności oraz wymiotuje. Występuje podwyższona temperatura ciała 38,2 st.C. Chory jest niespokojny, gdyż jest to pierwsza hospitalizacja w...

plik doc

skala Barthel

kierowanie do zakładów opieki długoterminowej skala Barthel
Kierowanie do zakładów opieki długoterminowej + skala Barhel W ramach opieki długoterminowej pacjent może skorzystać ze świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych realizowanych w zakładach stacjonarnych lub w warunkach domowych.  Świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze warunkach stacjonarnych Zadaniem zakładu opiekuńczego jest okresowe objęcie całodobową pielęgnacją oraz kontynuacja leczenia:        przewlekle chor...

Ostatnie wyszukiwania
 Wsparcie społeczne a pielęgnowanie osób starszych,  Wsparcie i wspomaganie opiekunów w piel, đrodki cieniujce,  Reakcje chorego w starszym wieku na chorob,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-pacjent,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-człowiek stary.,  geriatria  Piel,    Pielęgnowanie pacjenta w wybranych zaburzeniach zdrowia.,    Piel, ~Życie i dzieła Kanta, || wojna światowa, `kłębuszkowe nerkowe zapalenie nerek, ` dylematy moralne , ^ choroby psychiczne, ]proces pielegnowania dziecka poparzonego, [roces pielęgnacji oiom, [roces opieki z geriatrii, [roces opieki , [rawo, [przyjęcie do porodu, [przyj, [przetworniki, [proces pielęgnowania, [prazenie mozgowe, [p===postepowanie z nieprzytomnym, [p, [odstawy pielęgniarstwa, [o czym oceniamy ludzi, [ielegniarstwo, [Historia]Podział dziejów, [edagogika, żywoty prawa rzymskiego, żywoty, żywota prawa żymskiego, żywot własny-franklin, żywot świętej Doroty, żywot pitagorasa, Żywot Józefa, Żywot i myśli Zygmunta Podfilipskiego, żywot galaktyk, żywot człowieka poczciwego, żywość komunikatów, żywopłoty, żywopłot, żywność zagrożeniem zdrowia dla konsumenta, żywność zagrożeniem zdrowia , żywność w reklamie a dzieci, żywność regionalna, żywność modyfikowana genetycznie, żywność modyfikowana, żywność i żywienie a zdrowie człowieka, żywność i żywienie a zdrowie, żywność genetycznie modyfikowana, żywność funkcjonalna, żywność, ŻYWNOŚCIOWA POLITYKA , żywnośc dla 18 .40 roku życia , i w wieku starszym, żywnosc dla dzieci , żywnosc, żywno, żywioł, żywinie a nowotwory, żywinie, żywieniowe dzieci, żywieniepozajelitowe i dojelitwe, żywienie, odżywianie i sprawność ruchowa, żywienie żywność a zdrowie jadwiga biernat, żywienie żywność a zdrowie, żywienie zwierząt i paszoznastwo , żywienie zwierząt, żywienie zdrowie, żywienie zdrowego i chorego człowieka, żywienie zdrowe, żywienie zbiorowe, żywienie wszkole, żywienie w żłobku, Żywienie w zaparciu nawykowym, żywienie w zaparciach, żywienie w wieku geriatrycznym, żywienie w turystyce, żywienie w szpitalu, żywienie w schorzeniach chirurgicznych, żywienie w różnym wieku, żywienie w raku przełyk, żywienie w przedszkolu, żywienie w procesie pielęgnowania chorego nieprzytomnego, żywienie w procesie piel, żywienie w otyłości, Żywienie w ostrym nieżycie jelit, żywienie w opiece paliatywnej, żywienie w OIT, żywienie w oddziale intensywnej terapii, żywienie w nowotworze, żywienie w niedokrwistości, żywienie w nadciśnieniu tętniczym w okresie ciąży, żywienie w nadci, żywienie w miażdżycy, żywienie w miażdzycy, żywienie w jednostkach chorobowych, żywienie w IT,