plik doc

OPIEKA NAD OSOBĄ CHORĄ I NIESAMODZIELNĄ

Opiekun medyczny jest zawodem, który w 2008 roku został zakwalifikowany jako pomocniczy personel medyczny
Temat: Rola opiekuna medycznego w zespole terapeutycznym Opiekun medyczny jest zawodem (od 2008 roku) zakwalifikowanym jako pomocniczy personel medyczny (w kwalifikacji zawodów ma numer 532102) Podstawę programową nauczania w tym zawodzie zatwierdza Minister Zdrowia. Dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe można uzyskać: - w szkole policealnej (osoby posiadające średnie wyksz...

plik doc

język migowy teoria

podstawy teoretyczne języka migowego
W Polsce żyje około miliona osób z różnym upośledzeniem słuchu. Ogromna większość z nich to osoby w różnym stopniu niesłyszące (zwane także słabosłyszącymi ). Znacznie mniejsza liczebnie jest grupa osób niesłyszacych zwanych też głuchymi rzadziej głuchoniemymi, dla których podstawowym a często jedynym środkiem porozumiewania się jest język migowy. Osób tych żyje w Polsce ok. 50 tys. W ich przypadku porozumiewanie się za pomocą języka polskiego w mowie j...

plik doc

język migowy

notaki z teoretycznych podstaw języka migowego
W Polsce żyje około miliona osób z różnym upośledzeniem słuchu. Ogromna większość z nich to osoby w różnym stopniu niesłyszące (zwane także słabosłyszącymi ). Znacznie mniejsza liczebnie jest grupa osób niesłyszacych zwanych też głuchymi rzadziej głuchoniemymi, dla których podstawowym a często jedynym środkiem porozumiewania się jest język migowy. Osób tych żyje w Polsce ok. 50 tys. W ich przypadku porozumiewanie się za pomocą języka polskiego...

plik doc

Zadania opiekuna medycznego

Opiekun medyczny
piekun medyczny   Opiekun medyczny jest zawodem (od 2008 roku) zakwalifikowanym jako pomocniczy personel medyczny (w kwalifikacji zawodów ma numer 532102) Podstawę programową nauczania w tym zawodzie zatwierdza Minister Zdrowia. Dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe można uzyskać: - w szkole policealnej (osoby posiadające średnie wykształcenie) - w formie kwalifikacyjnego kursu zawodowego (osoby dorosłe nie mające średniego wykształcenia) Kształcenie trwa rok....

plik doc

Współczesny problem społeczny

Praca na temat osób zaginionych jako współczesny problem społeczny.
TEMAT PRACY: Zaginięcia osób jako problem społeczny w Polsce. Środki masowego przekazu coraz częściej dostarczają informacji na temat zaginięcia osoby. Zjawisko to urasta do rangi poważnego problemu społecznego. Od wielu lat, w Polsce(również w wielu krajach) występuje społeczne zjawisko, polegające na tym, że ludzie nagle znikają ze swojego środowiska (rodzinnego, szkolnego, zawodowego) i w dodatku brak jest informa...

plik doc

Torbiele w ciele człowieka

Torbiel to inaczej cysta. Jest to zamknięta struktura, która normalnie nie występuje w organizmie. Torbiele są dość powszechnym zjawiskiem i mogą pojawiać się w różnych częściach ciała, u osób w różnym wieku. Najczęściej zawierają płynną, galaretowatą lub półstałą substancję wypełniającą ją. Mogą mieć bardzo różne rozmiary, niekiedy są niewielkie, prawie niezauważalne, czasem jednak rosną do takich rozmiarów, że mogą powodować przesunięcie narządów lub wywierać na nie ucisk.
Torbiele w orga...

plik odt

AUTYZM


ISTOTA AUTYZMU Autyzm jest rozległym zaburzeniem rozwojowym, które staje się widoczne w ciągu pierwszych 30-tu miesięcy życia. Jest to zaburzenie trudne do diagnozowania, ponieważ ma bardzo zróżnicowany charakter, występuje pod wieloma postaciami - właściwie niemożliwe jest znalezienie dwojga dzieci, u których zaburzenie to miałoby identyczny przebieg. Objawy są w różnym stopniu nasilone, różna jest dynamika zmian. Wszystkie dzieci charakteryzuje jednak wycofanie się z kontaktów...

plik doc

proces pielęgnowania zapalenie płuc

proces pielegnowania w zapaleniu płuc
Ewa Kolada PP Gr. C1 Zapalenie płuc Jest to zapalenie oskrzelików oraz pęcherzyków płucnych wywołane poprzez drobnoustroje takie jak wirusy, grzyby, bakterie lub czynniki toksyczne. Zapadają na nie najczęściej dzieci i osoby starsze. Istnieje wiele podziałów zapalenia płuc w zależności od: etiologii (wirusowe, bakteryjne, chlamydiowe, grzybicze, pasożytnicze, niezakaźne), obrazu klinicznego (łagodne, ciężkie, atypowe) oraz m...

plik doc

Torbiele w ciele człowieka

Torbiel to inaczej cysta. Jest to zamknięta struktura, która normalnie nie występuje w organizmie. Torbiele są dość powszechnym zjawiskiem i mogą pojawiać się w różnych częściach ciała, u osób w różnym wieku. Najczęściej zawierają płynną, galaretowatą lub półstałą substancję wypełniającą ją. Mogą mieć bardzo różne rozmiary, niekiedy są niewielkie, prawie niezauważalne, czasem jednak rosną do takich rozmiarów, że mogą powodować przesunięcie narządów lub wywierać na nie ucisk.
Torbiele w orga...

plik doc

mózgowe porażenie dziecięce

rozdziała pierwszy obszernej pracy
Rozdział I       Mózgowe porażenie dziecięce Definicja choroby Mózgowe porażenie dziecięce (MPDz) stanowi jedno z najistotniejszych zaburzeń neurologicznych u dzieci XXI wieku. Jest ono heterogenną grupą zaburzeń ruchu i postawy spowodowaną niepostępującym uszkodzeniem niedojrzałego mózgu. [7]       Dotychczas nie opracowano idealnej definicji określającej mózgowe porażenie dziecięce. Dzieje się tak ze względu na ogromną...

Ostatnie wyszukiwania
 Wsparcie społeczne a pielęgnowanie osób starszych,  Wsparcie i wspomaganie opiekunów w piel, đrodki cieniujce,  Reakcje chorego w starszym wieku na chorob,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-pacjent,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-człowiek stary.,  geriatria  Piel,    Pielęgnowanie pacjenta w wybranych zaburzeniach zdrowia.,    Piel, ~Życie i dzieła Kanta, || wojna światowa, `kłębuszkowe nerkowe zapalenie nerek, ` dylematy moralne , ^ choroby psychiczne, ]proces pielegnowania dziecka poparzonego, [roces pielęgnacji oiom, [roces opieki z geriatrii, [roces opieki , [rawo, [przyjęcie do porodu, [przyj, [przetworniki, [proces pielęgnowania, [prazenie mozgowe, [p===postepowanie z nieprzytomnym, [p, [odstawy pielęgniarstwa, [o czym oceniamy ludzi, [ielegniarstwo, [Historia]Podział dziejów, [edagogika, żywoty prawa rzymskiego, żywoty, żywota prawa żymskiego, żywot własny-franklin, żywot świętej Doroty, żywot pitagorasa, Żywot Józefa, Żywot i myśli Zygmunta Podfilipskiego, żywot galaktyk, żywot człowieka poczciwego, żywość komunikatów, żywopłoty, żywopłot, żywność zagrożeniem zdrowia dla konsumenta, żywność zagrożeniem zdrowia , żywność w reklamie a dzieci, żywność regionalna, żywność modyfikowana genetycznie, żywność modyfikowana, żywność i żywienie a zdrowie człowieka, żywność i żywienie a zdrowie, żywność genetycznie modyfikowana, żywność funkcjonalna, żywność, ŻYWNOŚCIOWA POLITYKA , żywnośc dla 18 .40 roku życia , i w wieku starszym, żywnosc dla dzieci , żywnosc, żywno, żywioł, żywinie a nowotwory, żywinie, żywieniowe dzieci, żywieniepozajelitowe i dojelitwe, żywienie, odżywianie i sprawność ruchowa, żywienie żywność a zdrowie jadwiga biernat, żywienie żywność a zdrowie, żywienie zwierząt i paszoznastwo , żywienie zwierząt, żywienie zdrowie, żywienie zdrowego i chorego człowieka, żywienie zdrowe, żywienie zbiorowe, żywienie wszkole, żywienie w żłobku, Żywienie w zaparciu nawykowym, żywienie w zaparciach, żywienie w wieku geriatrycznym, żywienie w turystyce, żywienie w szpitalu, żywienie w schorzeniach chirurgicznych, żywienie w różnym wieku, żywienie w raku przełyk, żywienie w przedszkolu, żywienie w procesie pielęgnowania chorego nieprzytomnego, żywienie w procesie piel, żywienie w otyłości, Żywienie w ostrym nieżycie jelit, żywienie w opiece paliatywnej, żywienie w OIT, żywienie w oddziale intensywnej terapii, żywienie w nowotworze, żywienie w niedokrwistości, żywienie w nadciśnieniu tętniczym w okresie ciąży, żywienie w nadci, żywienie w miażdżycy, żywienie w miażdzycy, żywienie w jednostkach chorobowych, żywienie w IT,