plik docx

Agresja dzieci w wieku przedszkolnym

Zamieszczam referat na temat Agresji dzieci w wieku przedszkolnym. Przyda się wam na lekcje psychologii. Pozdrawiam

Agresja dzieci w wieku przedszkolnym

Coraz większy niepokój budzi przemoc i okrucieństwo, rosnąca liczba przestępstw, brutalność, działań skierowanych przeciwko drugiemu człowiekowi lub większej liczby osób.

Osoby agresywne stwarzają dla otoczenia zagrożenia wynikające czy to z uszkodzenia ciała wywołanego pobiciem, czy też okaleczenia „psychicz...

plik odt

edukacja matematyczna dzieci upośledzonych w stopniu leekim.

Edukacja matematyczna w programach nauczania uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim na I etapie kształcenia w zreformowanej szkole. Czy zmiana oznacza postęp?
Edukacja matematyczna w programach nauczania uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim na I etapie kształcenia w zreformowanej szkole. Czy zmiana oznacza postęp? Reforma progr...

plik pdf

dydaktyka

super
Dziennik Ustaw Nr 228 — 15718 — Elektronicznie podpisany przez Grzegorz Paczowski Data: 2010.12.02 17:37:18 +01'00' Poz. 1490 1490 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ1) z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych Na podstawie art. 71b ust. 7 pkt 3 ustawy z dnia 7 września 199...

plik doc

Kształtowanie pojęć geometrycznych

Kształtowanie pojęć geometrycznych - opracowane z książki: J. Nowik ?Kształcenie matematyczne w edukacji wczesnoszkolnej?.
Z książki: J. Nowik „Kształcenie matematyczne w edukacji wczesnoszkolnej”. Kształtowanie pojęć geometrycznych Kończąc przedszkole, dziecko:       Wie, na czym polega pomiar długości i zna proste sposoby mierzenia; kropami stopa za stopą;       Potrafi określić kierunki oraz miejsca na kartce papieru, rozumie polecenia typu: narysuj kó...

plik doc

maria montessori

notatka dotyczy życia i działalności Marii montessori
Maria Montesssori (1870 - 1952) Maria Montessori - włoska lekarka i pedagog - urodziła się w 1870 roku. W wieku sześciu lat rozpoczęła edukację w szkole publicznej w Rzymie. Po jej ukończeniu kontynuowała naukę w średniej szkole technicznej, a następnie rozpoczęła studia medyczne, które skończyła z wyróżnieniem i podjęła pracę w Klinice Psychiatrycznej Uniwersytetu Rzymskiego. Maria Montessori była aktywnym członkiem Narodowej Ligi Wyc...

plik doc

recenzja książki ?Krzyczeć, bić, niszczyć?. Agresja u dzieci w wieku d

recenja książki na dydaktykę, niekiedy ktoś potrzebuje
?Krzyczeć, bić, niszczyć?. Agresja u dzieci w wieku do 13 lat.   Autorem książki jest Joachim Rumpf ? od 1976roku wykładowca w PH Freiburg na Wydziale Pedagogiki Społecznej, od 1973 r. pracownik domu dziecka, wieloletni nauczyciel. Zajmuje się problemami młodzieży, w tym zwłaszcza agresją i przemocą. Jest to książka o popularnym charakterze skierowana w głównej mierze do rodziców, wychowawców i nauczycieli.   Wszystkim...

plik doc

Edukacja osób głuchych

Edukacja osób głuchych
Edukacja osób głuchych. Niewielu Polaków wie, że ludzie głusi porozumiewają się różnymi językami. Ta społeczność osób z niepełnosprawnością ma największe trudności w komunikowaniu się. Dosłownie i w przenośni. Kiedy słyszącemu małżeństwu urodzi się głuche dziecko (aż 90 proc. osób głuchych w Polsce to dzieci słyszących), niemal zawsze przerażeni rodzice robią wszystko, aby dziecko odzyskało słuch i nauczyło się mówić. Najpierw szturmują laryngologów, aby operacyjnie...

plik doc

Program wychowawczy w przedszkolu


PROGRAM WYCHOWAWCZY W PRZEDSZKOLU DLA DZIECI 4 i 5- LETNICH Temat: Kształtowanie postaw społecznych w oparciu o prace w grupie. 1.Wstęp Kształtowanie umiejętności społecznych jak i zachowań wśród dzieci odgrywa znaczącą rolę w ich późniejszym życiu. Dziecko w przedszkolu nawiązuje pierwsze interakcje ze swoimi rówieśnikami, poznaje określone zasady i normy obowiązujące w społeczeństwie. Tym samym przystosowuje się do nowego środowiska jakim jest pr...

plik doc

sprawozdanie z pracy dydaktyczni- wychowawczej

sprawozdanie z pracy z grupą 4latków
SPRAWOZDANIE Z PRACY DYDAKTYCZNO- WYCHOWAWCZEJ ZA I PÓŁROCZE (GR.2 KRASNOLUDKI) 1) Charakterystyka grupy Grupa ?Krasnoludków? liczy 19 osób, w tym 8 chłopców i 11 dziewczynek. Grupa jest bardzo żywiołowa i pogodna. Większość dzieci jest na tym samym poziomie intelektualnym. W tym roku z grupy wypisano dwóch chłopców. Doszło natomiast 5 nowych dzieci (3 chłopców, 2 dziewczynki). Nowe dzieci dość szybko zaadaptowały się w grupie i w nowym środowis...

Ostatnie wyszukiwania
 Wsparcie społeczne a pielęgnowanie osób starszych,  Wsparcie i wspomaganie opiekunów w piel, đrodki cieniujce,  Reakcje chorego w starszym wieku na chorob,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-pacjent,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-człowiek stary.,  geriatria  Piel,    Pielęgnowanie pacjenta w wybranych zaburzeniach zdrowia.,    Piel, ~Życie i dzieła Kanta, || wojna światowa, `kłębuszkowe nerkowe zapalenie nerek, ` dylematy moralne , ^ choroby psychiczne, ]proces pielegnowania dziecka poparzonego, [roces pielęgnacji oiom, [roces opieki z geriatrii, [roces opieki , [rawo, [przyjęcie do porodu, [przyj, [przetworniki, [proces pielęgnowania, [prazenie mozgowe, [p===postepowanie z nieprzytomnym, [p, [odstawy pielęgniarstwa, [o czym oceniamy ludzi, [ielegniarstwo, [Historia]Podział dziejów, [edagogika, żywoty prawa rzymskiego, żywoty, żywota prawa żymskiego, żywot własny-franklin, żywot świętej Doroty, żywot pitagorasa, Żywot Józefa, Żywot i myśli Zygmunta Podfilipskiego, żywot galaktyk, żywot człowieka poczciwego, żywość komunikatów, żywopłoty, żywopłot, żywność zagrożeniem zdrowia dla konsumenta, żywność zagrożeniem zdrowia , żywność w reklamie a dzieci, żywność regionalna, żywność modyfikowana genetycznie, żywność modyfikowana, żywność i żywienie a zdrowie człowieka, żywność i żywienie a zdrowie, żywność genetycznie modyfikowana, żywność funkcjonalna, żywność, ŻYWNOŚCIOWA POLITYKA , żywnośc dla 18 .40 roku życia , i w wieku starszym, żywnosc dla dzieci , żywnosc, żywno, żywioł, żywinie a nowotwory, żywinie, żywieniowe dzieci, żywieniepozajelitowe i dojelitwe, żywienie, odżywianie i sprawność ruchowa, żywienie żywność a zdrowie jadwiga biernat, żywienie żywność a zdrowie, żywienie zwierząt i paszoznastwo , żywienie zwierząt, żywienie zdrowie, żywienie zdrowego i chorego człowieka, żywienie zdrowe, żywienie zbiorowe, żywienie wszkole, żywienie w żłobku, Żywienie w zaparciu nawykowym, żywienie w zaparciach, żywienie w wieku geriatrycznym, żywienie w turystyce, żywienie w szpitalu, żywienie w schorzeniach chirurgicznych, żywienie w różnym wieku, żywienie w raku przełyk, żywienie w przedszkolu, żywienie w procesie pielęgnowania chorego nieprzytomnego, żywienie w procesie piel, żywienie w otyłości, Żywienie w ostrym nieżycie jelit, żywienie w opiece paliatywnej, żywienie w OIT, żywienie w oddziale intensywnej terapii, żywienie w nowotworze, żywienie w niedokrwistości, żywienie w nadciśnieniu tętniczym w okresie ciąży, żywienie w nadci, żywienie w miażdżycy, żywienie w miażdzycy, żywienie w jednostkach chorobowych, żywienie w IT,