plik doc

Prces pielęgnowania szablon

brak
Proces pielęgnowania Prowadzenie dokumentacji procesu pielęgnowania u chorego należy przeprowadzić z 4 dni. W dniu założenia dokumentacji (rozpoczęcia procesu pielęgnowania) należy przeprowadzić i udokumentować dokładny wywiad na temat historii choroby pacjenta, dotyczący aktualnej jednostki chorobowej oraz schorzeń współistniejących. W każdym kolejnym dniu należy przedstawić ocenę stanu bio-psycho-społecznego pacjenta. Należy uwzględnić dokładnie wszystkie podjęte działania pielęgn...

plik docx

Proces pielegnowania nieprzytomnego

Pielęgnowanie pacjenta nieprzytomnego leczonego na oddziale intensywnej terapii

Praca samokształceniowa

Pielęgnowanie pacjenta nieprzytomnego leczonego na oddziale intensywnej terapii

plik doc

proces pielęgnacyjny

,,,
Proces pielęgnacyjny pacjenta W1 Rodzina chorego (zwłaszcza rodzina związana mocno uczuciowo) przeżywa w czasie choroby bardzo dużo negatywnym emocji. Opiekunowie na każdy ból, dyskomfort chorego reagują lękiem oraz przygnębieniem. Czują się bezradni oraz współczują choremu. Opieka nad osobą w stanie terminalnym jest prawdziwym wyzwaniem, dlatego też dla niektórych osób, które wcześniej nie miały styczności z tak chorą osobą, opieką, pielęgnowanie danej osoby wywołuje duży stres. Bar...

plik docx

test geriatria

test

Geriatria test

  1. Czynnikiem zwiększającym ryzyko wystąpienia otępienia jest-  przebycie zawału serca.
  2. Do oceny samopoczucia osoby po 65 rz stosuje się skalę--           GDS.
  3. Ważną cechą starzenia się konieczną do uwzględnienia procesu pielęgnowania seniora jest -------wzrost przestrzeni martwej płuc.
plik doc

anatomia

pielegniarstwo
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie Zblokowane ćwiczenia kliniczne w oddziale neurologii Liczba godzin - 80 Rok III Semestr V Opracowała: mgr Małgorzata Kołpa Cel ogólny: Student w sposób świadomy, wykorzystując wiedzę kliniczną, uwzględniając specyfikę schorzeń neurologicznych oraz oczekiwania pacjenta i zespołu terapeutycznego, podejmie opiekę nad pacjentem z różnymi schor...

plik doc

Proces pielęgnowania z wieloma problemami zdrowotnymi

Praca zawiera cały dokładny proces pielęgnowania z wieloma problemami zdrowotnymi
Małgorzata Ly III rok Pielęgniarstwo Ogólne SPIS TREŚCI Spis treści 2 Wstęp 3 ROZDZIAŁ I 4 Standardy w pielęgniarstwie POZ 4 Teorie pielęgnowania stosowane w pielęgniarstwie środowiskowym 18 Jakość świadczeń pielęgniarki w POZ 20 ROZDZIAŁ II 20 Informacje o rodzinie 20 Wywiad personalny 20 Wywiad socjalny 20 Metody pozyskiwania danych o rodzinie 21 Cel pracy 21 Zapis gra...

plik pdf

praca zaliczeniowa rehabiltacja

praca zaliczeniowa rehabiliitacja
W.S.H.E w Łodzi Kierunek Pielęgniarstwo Poziom B Mariola Krakowska Nr Albumu 42300 PRACA ZALICZENIOWA Z PRAKTYK ZAWODOWYCH ­ ODDZIAL REHABILITACJI TEMAT PRACY: REALIZOWANIE PRZEZ PIELĘGNIARKĘ FUNKCJI  REHABILITACYJNEJ W PROCESIE PIELĘGNOWANIA CHOREGO Z  REUMATOIDALNYM ZAPALENIEM STAWÓW Dane personalne: Imię i nazwisko – B. K. Płeć – kobieta Wiek – 58 lat Stan cywilny – zamężna Wykształcenie – średnie Zawód wykonywany – pracownik umysłowy, obecnie na re...

plik odt

rozpoznanie schizofrenia

wszystko co trzeba wiedzieć o rozpoznawaniu zaburzenia psychicznego jakim jest schizofrenia
KIERUNEK PIELEGNIARSTWO student nr albumu rok akademicki 2012/2013 PSYCHIATRIA I PIELEGNIARSTWO PSYCHIATYYCZNE Temat: Realizowanie przez pielęgniarkę funkcji edukacyjnej w procesie pielęgnowania chorego z rozpoznaną schizofrenią. Schizofrenia jest zaliczana do chorób psychicznych. Mimo bardzo rozwinietej dziedziny nauki jaką jest medycyna schizofrenia jest nadal chorobą mało znaną i wc...

plik doc

Zagadnienia do egzaminu z podstaw pielęgniarstwa


Zagadnienia do egzaminu z przedmiotu podstawy pielęgniarstwa dla studentów I roku studiów stacjonarnych na kierunku pielęgniarstwo. 1. Podstawowe pojęcia związane z zawodem: pielęgnowanie (pomoc, rodzaje pomocy, profilaktyka, fazy profilaktyki) pielęgniarka (rola zawodowa, funkcje zawodowe, paradygmat) odbiorca usług, pielęgniarstwo (zawód, profesja) 2. Holizm w pielęgniarstwie. Zasady pielęgnowania holistycznego. 3. Historia zawodu. Pielęgnowanie w okresie przednowoczesnym. 4. Okres n...

Ostatnie wyszukiwania
 Wsparcie społeczne a pielęgnowanie osób starszych,  Wsparcie i wspomaganie opiekunów w piel, đrodki cieniujce,  Reakcje chorego w starszym wieku na chorob,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-pacjent,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-człowiek stary.,  geriatria  Piel,    Pielęgnowanie pacjenta w wybranych zaburzeniach zdrowia.,    Piel, ~Życie i dzieła Kanta, || wojna światowa, `kłębuszkowe nerkowe zapalenie nerek, ` dylematy moralne , ^ choroby psychiczne, ]proces pielegnowania dziecka poparzonego, [roces pielęgnacji oiom, [roces opieki z geriatrii, [roces opieki , [rawo, [przyjęcie do porodu, [przyj, [przetworniki, [proces pielęgnowania, [prazenie mozgowe, [p===postepowanie z nieprzytomnym, [p, [odstawy pielęgniarstwa, [o czym oceniamy ludzi, [ielegniarstwo, [Historia]Podział dziejów, [edagogika, żywoty prawa rzymskiego, żywoty, żywota prawa żymskiego, żywot własny-franklin, żywot świętej Doroty, żywot pitagorasa, Żywot Józefa, Żywot i myśli Zygmunta Podfilipskiego, żywot galaktyk, żywot człowieka poczciwego, żywość komunikatów, żywopłoty, żywopłot, żywność zagrożeniem zdrowia dla konsumenta, żywność zagrożeniem zdrowia , żywność w reklamie a dzieci, żywność regionalna, żywność modyfikowana genetycznie, żywność modyfikowana, żywność i żywienie a zdrowie człowieka, żywność i żywienie a zdrowie, żywność genetycznie modyfikowana, żywność funkcjonalna, żywność, ŻYWNOŚCIOWA POLITYKA , żywnośc dla 18 .40 roku życia , i w wieku starszym, żywnosc dla dzieci , żywnosc, żywno, żywioł, żywinie a nowotwory, żywinie, żywieniowe dzieci, żywieniepozajelitowe i dojelitwe, żywienie, odżywianie i sprawność ruchowa, żywienie żywność a zdrowie jadwiga biernat, żywienie żywność a zdrowie, żywienie zwierząt i paszoznastwo , żywienie zwierząt, żywienie zdrowie, żywienie zdrowego i chorego człowieka, żywienie zdrowe, żywienie zbiorowe, żywienie wszkole, żywienie w żłobku, Żywienie w zaparciu nawykowym, żywienie w zaparciach, żywienie w wieku geriatrycznym, żywienie w turystyce, żywienie w szpitalu, żywienie w schorzeniach chirurgicznych, żywienie w różnym wieku, żywienie w raku przełyk, żywienie w przedszkolu, żywienie w procesie pielęgnowania chorego nieprzytomnego, żywienie w procesie piel, żywienie w otyłości, Żywienie w ostrym nieżycie jelit, żywienie w opiece paliatywnej, żywienie w OIT, żywienie w oddziale intensywnej terapii, żywienie w nowotworze, żywienie w niedokrwistości, żywienie w nadciśnieniu tętniczym w okresie ciąży, żywienie w nadci, żywienie w miażdżycy, żywienie w miażdzycy, żywienie w jednostkach chorobowych, żywienie w IT,
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Dyjur Unlimited Witold Dyjur z siedzibą w Wysokiej, adres: Cztery Podkowy 5/12, 52-200 w celu otrzymywania informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. 2013 poz. 1422).
Wyrażam zgodę na udostępnianie moich danych osobowych przez Dyjur Unlimited Witold Dyjur z siedzibą w Wysokiej, adres: Cztery Podkowy 5/12, 52-200 (dalej jako: "Wymiennik") partnerom biznesowym Wymiennika, w celu otrzymywania od tych podmiotów informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. 2013 poz. 1422).
Administratorem danych osobowych zawartych w formularzu jest Dyjur Unlimited Witold Dyjur z siedzibą w Wysokiej, adres: Cztery Podkowy 5/12, 52-200. Informujemy o przysługującym Pani/ Panu prawie dostępu do treści danych osobowych oraz prawie ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne.