plik doc

rehabilitacja chorych z prowadzoną mechaniczną wentylacją płuc

pielęgnowanie chorych na oddziale Intensywnej terapii -sztuczna wentylacja płuc
      Wentylacja płuc polega na naprzemiennym wykonywaniu wdechów i wydechów, co powoduje ruch gazów oddechowych pomiędzy atmosferą a pęcherzykami płucnymi. W czasie sztucznej wentylacji, w odróżnieniu od warunków fizjologicznych, ruch powietrza w kierunku pęcherzyków spowodowany jest wytworzeniem w drogach oddechowych ciśnienia dodatniego, które największą wartość osiąga pod koniec wdechu. Wyd...

plik docx

podstawy

Na Oddziale Intensywnej Terapii otaczamy kompleksową i specjalistyczną opieką pacjentów w stanie krytycznym. Wyspecjalizowany oddział szpitalny zajmuje się podtrzymywaniem funkcji życiowych oraz leczeniem chorych w stanach zagrożenia życia, które są spowodowane potencjalnie odwracalną niewydolnością jednego lub kilku podstawowych układów organizmu. Zespół terapeutyczny powinien pamiętać o tym, że pacjent mimo podłączonej aparatury medycznej jest podmiotem mającym prawo współdecydowania o sobie...

plik docx

1. Wsparcie i edukacja rodzin pacjentów (w tym dzieci) leczonych na oddziale intensywnej terapii

Esej z Pielęgniasrtwa w zagrożeniu życia. Edukacja rodzin pacjentów

WSPARCIE RODZIN PACJENTÓW (W TYM DZIECI) LECZONYCH NA ODDZIALE INTENSYWNEJ TERAPII

 Oddział Intensywnej Terapii jest specyficzną jednostką ze względu na stan pacjentów tam przebywających. Większość z chorych jest w stanie nieprzytomności, bądź w stanie krytycznym. Dlatego też personel pracujący tam powinien...

plik odt

zakres czynności pielęgniarki

zakres czynności pielęgniarki
Zakres czynności pielęgniarki pracującej na Intensywnej Terapii Pielęgniarka wykonuje czynności związane z pielęgnacją chorych na powierzonym jej odcinku pracy,oraz współdziała z lekarzami i innymi członkami zespołu terapeutycznego w realizowaniu postępowania diagnostycznego i leczniczo-rehabilitac...

plik odt

Organizacja pracy pielęgniarki w Ośrodku Intensywnej Opieki Kardiologi

Wytyczne dla pielęgniarek pracujących na OIOM-ie
Temat samokształcenia: Organizacja pracy pielęgniarki w Ośrodku Intensywnej Opieki Kardiologicznej Udział personelu pielęgniarskiego w procesie diagnostyczno-terapeutycznym, niezależnie od rodzaju placówki ochrony zdrowia, jest nie do przecenienia. Spośród całego personelu medycznego to właśnie personel pielęgniarski reprezentowany najczęściej przez pielęgniarki lub rzadziej przez pielęgniarzy spędza z chorym najwięcej czasu, częs...

plik doc

piel anestezjologiczne wsparcie rodzin pacjentow leczonych na oit

?????????????????????
WSPARCIE RODZIN PACJENTÓW (W TYM DZIECI) LECZONYCH NA ODDZIALE INTENSYWNEJ TERAPII       Oddział Intensywnej Terapii jest specyficzną jednostką ze względu na stan pacjentów tam przebywających. Większość z chorych jest w stanie nieprzytomności, bądź w stanie krytycznym. Dlatego też personel pracujący tam powinien odznaczać się szczególną wrażliwością i empatią w stosunku do swoich podopiecznych oraz ich rodzin. Wsparcie psychiczne i emocjonalne rodz...

plik doc

1. Organizacja i zasady pracy na intensywnej terapii

1. Organizacja i zasady pracy na intensywnej terapii 2. stany naglące 3. cukrzyca
Organizacja i zasady pracy na intensywnej terapii Zalecana liczba łóżek na oddziale wynosi 5-15 Oddział może stanowić jednostkę gospodarczą i admini9stracyjnie niezależną lub być kliniką Klinika zapewnia stałą opiekę dla chorych jest powiązana z oddziałem Rodzaje działów intensywnej terapii Internistyczny- przyjmuje pacjentów z ostrymi zagrożeniami życia chorobami układu krą...

plik doc

problemy pacjent nieprzytomny

problemy pacjenta nieprzytomnego oiom
„Pielęgnowanie pacjenta leczonego na oddziale intensywnej terapii nieprzytomnego.” Problem 1: Zaburzenia oddychania i niemożność utrzymania drożności dróg oddechowych. Cel: Poprawienie drożności dróg oddechowych oraz zastosowanie przeciwdziałania zaburzeń oddychania. Plan działania: - przeprowadzenie toalety drzewa oskrzelowego - obserwacja jakości i ilości wydzielanej wydzieliny z dróg oddechowych - obserwacja częstości oraz jakości oddechów - p...

Ostatnie wyszukiwania
 Wsparcie społeczne a pielęgnowanie osób starszych,  Wsparcie i wspomaganie opiekunów w piel, đrodki cieniujce,  Reakcje chorego w starszym wieku na chorob,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-pacjent,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-człowiek stary.,  geriatria  Piel,    Pielęgnowanie pacjenta w wybranych zaburzeniach zdrowia.,    Piel, ~Życie i dzieła Kanta, || wojna światowa, `kłębuszkowe nerkowe zapalenie nerek, ` dylematy moralne , ^ choroby psychiczne, ]proces pielegnowania dziecka poparzonego, [roces pielęgnacji oiom, [roces opieki z geriatrii, [roces opieki , [rawo, [przyjęcie do porodu, [przyj, [przetworniki, [proces pielęgnowania, [prazenie mozgowe, [p===postepowanie z nieprzytomnym, [p, [odstawy pielęgniarstwa, [o czym oceniamy ludzi, [ielegniarstwo, [Historia]Podział dziejów, [edagogika, żywoty prawa rzymskiego, żywoty, żywota prawa żymskiego, żywot własny-franklin, żywot świętej Doroty, żywot pitagorasa, Żywot Józefa, Żywot i myśli Zygmunta Podfilipskiego, żywot galaktyk, żywot człowieka poczciwego, żywość komunikatów, żywopłoty, żywopłot, żywność zagrożeniem zdrowia dla konsumenta, żywność zagrożeniem zdrowia , żywność w reklamie a dzieci, żywność regionalna, żywność modyfikowana genetycznie, żywność modyfikowana, żywność i żywienie a zdrowie człowieka, żywność i żywienie a zdrowie, żywność genetycznie modyfikowana, żywność funkcjonalna, żywność, ŻYWNOŚCIOWA POLITYKA , żywnośc dla 18 .40 roku życia , i w wieku starszym, żywnosc dla dzieci , żywnosc, żywno, żywioł, żywinie a nowotwory, żywinie, żywieniowe dzieci, żywieniepozajelitowe i dojelitwe, żywienie, odżywianie i sprawność ruchowa, żywienie żywność a zdrowie jadwiga biernat, żywienie żywność a zdrowie, żywienie zwierząt i paszoznastwo , żywienie zwierząt, żywienie zdrowie, żywienie zdrowego i chorego człowieka, żywienie zdrowe, żywienie zbiorowe, żywienie wszkole, żywienie w żłobku, Żywienie w zaparciu nawykowym, żywienie w zaparciach, żywienie w wieku geriatrycznym, żywienie w turystyce, żywienie w szpitalu, żywienie w schorzeniach chirurgicznych, żywienie w różnym wieku, żywienie w raku przełyk, żywienie w przedszkolu, żywienie w procesie pielęgnowania chorego nieprzytomnego, żywienie w procesie piel, żywienie w otyłości, Żywienie w ostrym nieżycie jelit, żywienie w opiece paliatywnej, żywienie w OIT, żywienie w oddziale intensywnej terapii, żywienie w nowotworze, żywienie w niedokrwistości, żywienie w nadciśnieniu tętniczym w okresie ciąży, żywienie w nadci, żywienie w miażdżycy, żywienie w miażdzycy, żywienie w jednostkach chorobowych, żywienie w IT,