plik doc

Ulotka dla mam karmiących piersią( pozycje, zalety)

Jest to ulotka opracowana przeze mnie. Zawiera zalety karmienia piersią, sposób przystawiania do piersi oraz pozycje dla mam z jednym dzieckiem oraz dla mam bliźniąt :) Sama drukuję, kseruję i rozdaje mamom :)
Warto karmić piersią? ? Tak ! Korzyści dla maluchaStanowi idealne pożywienie - zawiera wodę, białko( budulec tkanek), tłuszcze (energia, budulec mózgu i układu nerwowego), laktoza (budulec tkanki nerwowej, energia, ochrona przed chorobami przewodu pokarmowego), składniki mineralne...

plik doc

Pęcherzyk żółciowy

Opis i funkcje a także inne informacje dotyczące pęcherzyka żółciowego
Pielęgnowanie po usunięciu pęcherzyka żółciowego 1. Żółtaczka Żółtaczka ( icterus) oznacza zabarwienie tkanek barwnikiem żółciowym, bilirubiną, widoczne na skórze, twardówkach i błonach śluzowych. Żółtaczka wyraźna w dziennym świetle staje się niewidoczna w świetle sztucznym. Prawidłowe stężenie bilirubiny w surowicy krwi człowieka powinno wynosić 8 – 17 µmol/1 ( 0.5 – 0.9mg%). W żółtaczce wzrasta czasem nawet 20-k...

plik doc

plan opieki -interna

Interna
Plan opieki z Pielęgniarstwa internistycznego Zadania diagnostyczne: Diagnoza wstępna: Pacjentka Maria. A, lat 85.Dnia 10.01.2014 r. pacjentka została przyjęta w trybie nagłym na Oddział Alergologii, Immunologii i Chorób Wewnętrznych w Szpitalu Uniwersyteckim nr 2 im. Dr. Jana Biziela w Bydgoszczy z rozpoznaniem niedokrwistości. W chwili przyjęcia pacjentce towarzyszył syn. Stan stabilny .Parametry życiowe w dniu przyjęcia:       RR 130/80 mm Hg     &...

plik pdf

Serologia

Serologis
warsztaty dla diagnostów laboratoryjnych i techników analityki medycznej S E R O L O G I A G R U P K R W I W P RA K T Y C E kierownictwo naukowe – Prof. Ewa Brojer 1 6 – 1 9 M A J A 2 0 1 2 r ., W A R S Z A W A Badania immunohematologiczne wchodzące w zakres serologii transfuzjologicznej obejmują oznaczanie antygenów oraz wykrywanie i diagnozowanie allo- i autoprzeciwciał. Zapraszamy na praktyczne warsztaty dla pracowników laboratoriów / pracowni serologicznych w zakresie proc...

plik doc

Chirurgia szczękowa, wykład

Ii rok. wykład z dn. 18.10.2007 z p. dr chirurgii szczękowej
CHIRURGIA 18.10.2007 Krwiolecznictwo Preparaty i wskazania: - krew pełna (kiedy chory traci więcej niż 1500ml krwi); - masa erytrocytarna (krwinki czerwone – usunięcie osocza, stosuje się w ostrych ubytkach krwi, w ciężkich postaciach niedokrwistości, gdzie leczenie preparatami żelaza i wit. B12 nie skutkuje lub daje słabe efekty); - świeżo mrożone osocze (fresh frozen plasma – zawiera wszystkie czynniki krzepnięcia, po...

plik doc

Pielegnowanie

PIELĘGNOWANIE PO USUNIĘCIU PĘCHERZYKA ŻÓŁCIOWEGO
Pielęgnowanie po usunięciu pęcherzyka żółciowego 1. Żółtaczka Żółtaczka ( icterus) oznacza zabarwienie tkanek barwnikiem żółciowym, bilirubiną, widoczne na skórze, twardówkach i błonach śluzowych. Żółtaczka wyraźna w dziennym świetle staje się niewidoczna w świetle sztucznym. Prawidłowe stężenie bilirubiny w surowicy krwi człowieka powinno wynosić 8 ? 17 ?mol/1 ( 0.5 ? 0.9mg%). W żółtaczce wzrasta czasem nawet 20-krotnie. Można w...

plik rtf

Kompetencje pielęgniarki w POZ

praca samokształceniowa z praktyk
KOMPETENCJE PIELĘGNIARKI W POZ / PORADNIA D I D1/ PORADNIA D- PORADNIA DLA DZIECKA ZDROWEGO Poradnia posiada charakter profilaktyczny. Cele poradni: Zwiększenie sił biologicznych dziecka przez czuwanie nad jego prawidłowym rozwojem Nadzorowanie właściwego żywienia i pielęgnacji ze szczególnym uwzględnieniem karmienia piersią, Kontrolowanie rozwoju fizycznego dziecka przez dokonywanie podstawowych pomiarów antropo...

plik doc

cechy smierci

cechy smierci ludzi
?niepewne cechy śmierci?: Brak tętna i tonów serca; Brak oddechów; Zanik odruchów; Bierne ułożenie ciała; Rozszerzenie źrenic; Bladość powłok ciała; Oziębienie kończyn. Wczesne zmiany pośmiertne: Zalicza się te, które wykształcają się w ciągu pierwszych 12 godzin. Dlatego też przepisy regulują iż sekcję zwłok można przeprowadzić dopiero po upływie 12h od stwierdzenia śmierci klinicznej. Należą tu: Bladość zwłok; Wysychanie pośmiertne;...

plik doc

pielegnacja po usunieciu pecherzyka zolciowego

pecherzyk zolciowy/pielegnacja
Pielęgnowanie po usunięciu pęcherzyka żółciowego 1. Żółtaczka Żółtaczka ( icterus) oznacza zabarwienie tkanek barwnikiem żółciowym, bilirubiną, widoczne na skórze, twardówkach i błonach śluzowych. Żółtaczka wyraźna w dziennym świetle staje się niewidoczna w świetle sztucznym. Prawidłowe stężenie bilirubiny w surowicy krwi człowieka powinno wynosić 8 ? 17 ?mol/1 ( 0.5 ? 0.9mg%). W żółtaczce wzrasta czasem nawet 20-krotnie. Można wyróżnić kilka rodz...

Ostatnie wyszukiwania
 Wsparcie społeczne a pielęgnowanie osób starszych,  Wsparcie i wspomaganie opiekunów w piel, đrodki cieniujce,  Reakcje chorego w starszym wieku na chorob,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-pacjent,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-człowiek stary.,  geriatria  Piel,    Pielęgnowanie pacjenta w wybranych zaburzeniach zdrowia.,    Piel, ~Życie i dzieła Kanta, || wojna światowa, `kłębuszkowe nerkowe zapalenie nerek, ` dylematy moralne , ^ choroby psychiczne, ]proces pielegnowania dziecka poparzonego, [roces pielęgnacji oiom, [roces opieki z geriatrii, [roces opieki , [rawo, [przyjęcie do porodu, [przyj, [przetworniki, [proces pielęgnowania, [prazenie mozgowe, [p===postepowanie z nieprzytomnym, [p, [odstawy pielęgniarstwa, [o czym oceniamy ludzi, [ielegniarstwo, [Historia]Podział dziejów, [edagogika, żywoty prawa rzymskiego, żywoty, żywota prawa żymskiego, żywot własny-franklin, żywot świętej Doroty, żywot pitagorasa, Żywot Józefa, Żywot i myśli Zygmunta Podfilipskiego, żywot galaktyk, żywot człowieka poczciwego, żywość komunikatów, żywopłoty, żywopłot, żywność zagrożeniem zdrowia dla konsumenta, żywność zagrożeniem zdrowia , żywność w reklamie a dzieci, żywność regionalna, żywność modyfikowana genetycznie, żywność modyfikowana, żywność i żywienie a zdrowie człowieka, żywność i żywienie a zdrowie, żywność genetycznie modyfikowana, żywność funkcjonalna, żywność, ŻYWNOŚCIOWA POLITYKA , żywnośc dla 18 .40 roku życia , i w wieku starszym, żywnosc dla dzieci , żywnosc, żywno, żywioł, żywinie a nowotwory, żywinie, żywieniowe dzieci, żywieniepozajelitowe i dojelitwe, żywienie, odżywianie i sprawność ruchowa, żywienie żywność a zdrowie jadwiga biernat, żywienie żywność a zdrowie, żywienie zwierząt i paszoznastwo , żywienie zwierząt, żywienie zdrowie, żywienie zdrowego i chorego człowieka, żywienie zdrowe, żywienie zbiorowe, żywienie wszkole, żywienie w żłobku, Żywienie w zaparciu nawykowym, żywienie w zaparciach, żywienie w wieku geriatrycznym, żywienie w turystyce, żywienie w szpitalu, żywienie w schorzeniach chirurgicznych, żywienie w różnym wieku, żywienie w raku przełyk, żywienie w przedszkolu, żywienie w procesie pielęgnowania chorego nieprzytomnego, żywienie w procesie piel, żywienie w otyłości, Żywienie w ostrym nieżycie jelit, żywienie w opiece paliatywnej, żywienie w OIT, żywienie w oddziale intensywnej terapii, żywienie w nowotworze, żywienie w niedokrwistości, żywienie w nadciśnieniu tętniczym w okresie ciąży, żywienie w nadci, żywienie w miażdżycy, żywienie w miażdzycy, żywienie w jednostkach chorobowych, żywienie w IT,