plik doc

żywienie starego człowieka


Podstawy odżywiania pacjenta w podeszłym wieku Przygotowywanie posiłków wymagajacych diet specjalnych. Dieta cukrzycowa, lekkostrawna, watrobowa, wrzoowa Zasady racjonalnego żywienia osób starszych Dietetyka wieku starczego Żywienie ludzi po 60 roku życia powinno uwzględniać kilka ważnych aspektów. Przede wszystkim przewidziane są inne niż dla młodych normy żywieniowe. Liczne schorzenia występujące u ludzi starych stanowią wskazanie do żywienia dietetycznego, starcze zaś zmiany inwol...

plik doc

miażdżyca

pojęcia miażdżycy, przyczyny . leczenie profilaktyka
Wykład 3 MIAŻDŻYCA NACZYŃ Miażdżyca jest to przewlekła choroba dużych i średnich tętnic, której główną cechą według definicji Światowej Organizacji Zdrowia są złożone zmiany w błonie wewnętrznej tych naczyń. Etiopatogeneza i przebieg miażdżycy tętnic dowodzą, że nie jest to zaburzenie związane z procesem starzenia się organizmu. Jej początek może mieć miejsce już we wczesnym dzieciństwie. Uważa się obecnie, że zmiany miażdżycowe roz...

plik docx

Odżywianie w cukrzycy

dieta w cukrzycy

Ryby są dobrym źródłem kwasów omega-3

Mięso tak, ale z umiarem

Zalecana ilość produktów mięsnych to 100-150 g dziennie. Jest ono dobrym źródłem białka, a także żelaza, cynku oraz witamin z grupy B. Zjedzenie mięsa tylko w minimalnym stopniu wpływa na poziom cukru we krwi.

Jakie mięso wybrać?

Zaleca się przede wszystkim mięso chude. Wiąże się to z odcinaniem widoczny...

plik doc

Obrona interna

materiały do obrony licencjatu
1.Wymień i omów czynniki ryzyka choroby niedokrwiennej serca. Choroba niedokrwienna serca jest to stan upośledzenia czynności serca wywołane zachowaniem równowagi pomiędzy wielkością przepływu wieńcowego a zapotrzebowaniem mięśnia serca na tlen. Najczęstszą przyczyną choroby niedokrwiennej serca jest miażdżyca tętnic wieńcowych. Czynniki ryzyka miażdżycy:       hipelipidemia,       nadciśnienie tętnicze,     &...

plik pdf

choroba wieńcowa, interna

choroba wieńcowa
 2,5 – 5,1 % mężczyzn w wieku 40-59 lat  10 % mężczyzn > 60 lat  25% zgonów  na świecie ok. 6.3 miliona zgonów co roku, w Polsce: 50 tysięcy  Polska: 1 –1,5 mln chorych,  Zespół objawów klinicznych o różnej patogenezie  Przyczyna: niedostateczna podaż tlenu i związków energetycznych w stosunku do aktualnego zapotrzebowania mięśnia serca na tlen w wyniku zwężeń tętnic wieńcowych  MIAŻDŻYCA: 80% przypadków CH.N.S.  CHOROBA WIEŃCOWA STABILNA:  objawowy okres mi...

plik pdf

cukrzyca typu b, interna

cukrzyca typu b
Cukrzyca jest to grupa chorób o różnej etiologii, charakteryzujących się przewlekłą hiperglikemią spowodowaną zaburzeniem wydzielania i/albo działania insuliny bądź kombinacją obu tych stanów. W wyniku choroby dochodzi do przewlekłego uszkodzenia, zaburzeń czynności i niewydolności różnych narządów, w tym oczu, nerek i nerwów. Osoby z cukrzycą są obciążone zwiększonym ryzykiem choroby wieńcowej oraz miażdżycy tętnic obwodowych i mózgowych. Raport Grupy Konsultacyjnej WHO (...

plik doc

Ocena przedoperacyjna stanu chorego w anestezjologii

Ocena przedoperacyjna stanu chorego w anestezjologii
Ocena przedoperacyjna stanu chorego w anestezjologii Cele: rozpoznanie problemów zdrowotnych, które mogą stanowić element ryzyka wyeliminowanie współistniejących schorzeń lub uzyskanie jak najlepszej kontroli nad nimi określenie metod postępowania, które ograniczają do minimum ryzyko powikłań przedoperacyjnych, śródoperacyjnych i pooperacyjnych Pełna ocena składa się z: badanie podmiotowe badanie przedmiotowe z uwzglę...

plik odt

Pielęgnowanie chorego z ostrą niewydolnością krążenia


Określenie. Niewydolność serca jest atanem, w którym uszkodzone serce nie może zapewnić tkankom i narządom odpowiedniego przepływu krwi, dostosowanego do zmieniającego się zapotrzebowania organizmu. Niewydolność krążenia jest stanem, w którym układ krążenia z niewydolnym sercem nie może zaspokoić zmieniającego się zapotrzebowania tlenowego organizmu, mimo uruchomienia mechanizmów kompensacyjnych. Przyczyny i podział niewydolności serca Najczęstszą przyczyną niewydolności serca w Europie...

Ostatnie wyszukiwania
 Wsparcie społeczne a pielęgnowanie osób starszych,  Wsparcie i wspomaganie opiekunów w piel, đrodki cieniujce,  Reakcje chorego w starszym wieku na chorob,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-pacjent,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-człowiek stary.,  geriatria  Piel,    Pielęgnowanie pacjenta w wybranych zaburzeniach zdrowia.,    Piel, ~Życie i dzieła Kanta, || wojna światowa, `kłębuszkowe nerkowe zapalenie nerek, ` dylematy moralne , ^ choroby psychiczne, ]proces pielegnowania dziecka poparzonego, [roces pielęgnacji oiom, [roces opieki z geriatrii, [roces opieki , [rawo, [przyjęcie do porodu, [przyj, [przetworniki, [proces pielęgnowania, [prazenie mozgowe, [p===postepowanie z nieprzytomnym, [p, [odstawy pielęgniarstwa, [o czym oceniamy ludzi, [ielegniarstwo, [Historia]Podział dziejów, [edagogika, żywoty prawa rzymskiego, żywoty, żywota prawa żymskiego, żywot własny-franklin, żywot świętej Doroty, żywot pitagorasa, Żywot Józefa, Żywot i myśli Zygmunta Podfilipskiego, żywot galaktyk, żywot człowieka poczciwego, żywość komunikatów, żywopłoty, żywopłot, żywność zagrożeniem zdrowia dla konsumenta, żywność zagrożeniem zdrowia , żywność w reklamie a dzieci, żywność regionalna, żywność modyfikowana genetycznie, żywność modyfikowana, żywność i żywienie a zdrowie człowieka, żywność i żywienie a zdrowie, żywność genetycznie modyfikowana, żywność funkcjonalna, żywność, ŻYWNOŚCIOWA POLITYKA , żywnośc dla 18 .40 roku życia , i w wieku starszym, żywnosc dla dzieci , żywnosc, żywno, żywioł, żywinie a nowotwory, żywinie, żywieniowe dzieci, żywieniepozajelitowe i dojelitwe, żywienie, odżywianie i sprawność ruchowa, żywienie żywność a zdrowie jadwiga biernat, żywienie żywność a zdrowie, żywienie zwierząt i paszoznastwo , żywienie zwierząt, żywienie zdrowie, żywienie zdrowego i chorego człowieka, żywienie zdrowe, żywienie zbiorowe, żywienie wszkole, żywienie w żłobku, Żywienie w zaparciu nawykowym, żywienie w zaparciach, żywienie w wieku geriatrycznym, żywienie w turystyce, żywienie w szpitalu, żywienie w schorzeniach chirurgicznych, żywienie w różnym wieku, żywienie w raku przełyk, żywienie w przedszkolu, żywienie w procesie pielęgnowania chorego nieprzytomnego, żywienie w procesie piel, żywienie w otyłości, Żywienie w ostrym nieżycie jelit, żywienie w opiece paliatywnej, żywienie w OIT, żywienie w oddziale intensywnej terapii, żywienie w nowotworze, żywienie w niedokrwistości, żywienie w nadciśnieniu tętniczym w okresie ciąży, żywienie w nadci, żywienie w miażdżycy, żywienie w miażdzycy, żywienie w jednostkach chorobowych, żywienie w IT,