plik doc

Choroby wewnętrzne - badanie podmiotowe i przedmiotowe

Materiały z kliniki: * Choroby wewnętrzne: badanie podmiotowe i przedmiotowe * Kardiologia * Pulmonologia * Endokrynologia * Hematologia
INTERNA Klinika T: Choroby wewnętrzne ? badanie podmiotowe i przedmiotowe 10.10.2007 Prof. Dr hab. Bogna Wierusz Wysocka Choroby wewnętrzne kardiologia pulmonologia gastroenterologia hematologia nefrologia diabetologia endokrynologia Rozpoznanie choroby wywiad ? badanie podmiotowe (ok. 80%) badanie pacjenta ? badanie pr...

plik doc

Zagospodarowanie powierzchni sklepu

praca zaliczeniowa na makreting
Zagospodarowanie powierzchni sklepu Wykonały: Marta Dzieszkowska Katarzyna Szydelko GRUPA II O wnętrzu lokalu sklepowego decyduje nie tylko wielkość i budowa sklepu, ale również forma sprzedaży. Zasadniczy wpływ formy sprzedaży wyraża się w rozplanowaniu sali sprzedażowej, gdyż są znaczne różnice między rozplanowaniem sali sprzedażowej w wypadku stosowania tradycyjnych form sprzedaży a rozplanowaniem sali w nowoczesnych formac...

plik doc

Tatarkiewicz "Cywilizacja i kultura"

Wypunktowane informacje z artykułu Tatarkiewicza pt. \"cywilizacja i kultura\"
Władysław Tatarkiewicz Cywilizacja i kultura 1)Pochodzenie pojęć: a.)cywilizacja (od łac. Civis=obywatel) b.)kultura (od cultura=uprawa rolna) Pierwsze metaforyczne zastosowanie: Cyceron ? cultura animi (uprawa umysłu) 2) Rozumienie pojęcia cywilizacji: a.) Tylor ? złożona całość obejmująca wiedzę, wiarę, moralność, sztukę, obyczaje... b.) Burckhardt ? ogólny stan duchowy danego czasu i narodu c.) Tatar...

plik docx

pielęgniarstwo

zagrożenia w pracy pielęgniarki i ich eliminowanie

W pracy pielęgniarki DPS -u jak we wszystkich innych jednostkach medycznych jest wiele zagrożeń zawodowych .Pielęgniarki każdego dnia są eksponowane na czynniki szkodliwe i niebezpieczne.                                                                                                                                Do  podstawowych należą :

Zagrożenia...

plik docx

Ekonomia Semestr I

Ściąga z ekonomi:)

Ekonomia- jest to teoria procesów gospodarowania, nauka o mechanizmach prawa, kategoriach występujące w procesie gospodarowania.

Makroekonomia- bada funkcjonowanie gospodarki jako całości. Infla...

plik doc

zarządzanie procesami praca

zarządzanie procesami - nowoczesne koncepcje zarządzania,praca oceniona na bdb
Wstęp Słowa kluczowe …………………………………………………………………………….. 1. Orientacja procesowa……………………………………………………………… 2. Przegląd systemów związanych z zarządzaniem procesami 2.1. TQM 2.2. Kaizen 2.3. Lean Management 2.4. SixSigma 2.5. Reengineering 2.6. Benchmarking 2.7. Outsourcing 2.8.Organizacja ucząca się 2.9.Organizacja inteligentna 3. Czynniki i cechy wskazujące na użyteczność koncepcji w zarządzaniu procesa...

plik doc

Pomiar pirometrami

Pomiar pirometrami - CHARAKTERYSTYKA PIROMETRÓW I METODYKA PRZEPROWADZANIA POMIARÓW
CHARAKTERYSTYKA PIROMETRÓW I METODYKA PRZEPROWADZANIA POMIARÓW Cel ćwiczenia: Celem ćwiczenia było zapoznanie się z różnymi rodzajami pirometrów oraz pomiar temperatury przy ich użyciu. Schemat stanowiska: gdzie: 1 ? metalowa płytka znajdująca się w piecyku, która była nagrzewana do odpowiedniej temperatury, 2 ? piecyk, w którym znajduje się otwór przez który widać metal...

plik doc

demografia

Są to odpowiedzi na podstawowe pytania z demografii.
Demografia ? pojęcie Demografia ? jest nauką traktującą o prawidłowościach rozwoju ludności w konkretnych warunkach gospodarczych i społecznych badanego terytorium, zajmuje się statystyczno ? analitycznym opisem stanu i struktury ludności oraz badaniem i oceną zmian wynikających z dotychczasowego i przewidywanego ruchu wędrówkowego Nazwa dyscypliny pochodzi od dwóch greckich słów: Demos ? ludność, Grapho ? piszę. Źródła dany...

plik doc

paszoznawstwo

sciaha
Norma zywieniowa: Jest to zapotrzebowanie zwierzecia uwzględniające: gatunek, mase ciala, wiek, stan fizjologiczny, produkcyjność ? wyrazone w miarach wartości odżywczej pasz. Dawka pokarmowa: Jest to ilość paszy wyrazona w jednostkach masy, która podajemy zwierzeciu w określonym czasie, aby pokryc jego zapotrzebowanie bytowe i produkcyjne wynikające z normy (powinna być prawidlowa pod względem fizjologicznym i ekonomicznym) ŚRUTA POEKSTRAKCYJNA, śrut poekstrakcyjny, produkt...

Ostatnie wyszukiwania
 Wsparcie społeczne a pielęgnowanie osób starszych,  Wsparcie i wspomaganie opiekunów w piel, đrodki cieniujce,  Reakcje chorego w starszym wieku na chorob,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-pacjent,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-człowiek stary.,  geriatria  Piel,    Pielęgnowanie pacjenta w wybranych zaburzeniach zdrowia.,    Piel, ~Życie i dzieła Kanta, || wojna światowa, `kłębuszkowe nerkowe zapalenie nerek, ` dylematy moralne , ^ choroby psychiczne, ]proces pielegnowania dziecka poparzonego, [roces pielęgnacji oiom, [roces opieki z geriatrii, [roces opieki , [rawo, [przyjęcie do porodu, [przyj, [przetworniki, [proces pielęgnowania, [prazenie mozgowe, [p===postepowanie z nieprzytomnym, [p, [odstawy pielęgniarstwa, [o czym oceniamy ludzi, [ielegniarstwo, [Historia]Podział dziejów, [edagogika, żywoty prawa rzymskiego, żywoty, żywota prawa żymskiego, żywot własny-franklin, żywot świętej Doroty, żywot pitagorasa, Żywot Józefa, Żywot i myśli Zygmunta Podfilipskiego, żywot galaktyk, żywot człowieka poczciwego, żywość komunikatów, żywopłoty, żywopłot, żywność zagrożeniem zdrowia dla konsumenta, żywność zagrożeniem zdrowia , żywność w reklamie a dzieci, żywność regionalna, żywność modyfikowana genetycznie, żywność modyfikowana, żywność i żywienie a zdrowie człowieka, żywność i żywienie a zdrowie, żywność genetycznie modyfikowana, żywność funkcjonalna, żywność, ŻYWNOŚCIOWA POLITYKA , żywnośc dla 18 .40 roku życia , i w wieku starszym, żywnosc dla dzieci , żywnosc, żywno, żywioł, żywinie a nowotwory, żywinie, żywieniowe dzieci, żywieniepozajelitowe i dojelitwe, żywienie, odżywianie i sprawność ruchowa, żywienie żywność a zdrowie jadwiga biernat, żywienie żywność a zdrowie, żywienie zwierząt i paszoznastwo , żywienie zwierząt, żywienie zdrowie, żywienie zdrowego i chorego człowieka, żywienie zdrowe, żywienie zbiorowe, żywienie wszkole, żywienie w żłobku, Żywienie w zaparciu nawykowym, żywienie w zaparciach, żywienie w wieku geriatrycznym, żywienie w turystyce, żywienie w szpitalu, żywienie w schorzeniach chirurgicznych, żywienie w różnym wieku, żywienie w raku przełyk, żywienie w przedszkolu, żywienie w procesie pielęgnowania chorego nieprzytomnego, żywienie w procesie piel, żywienie w otyłości, Żywienie w ostrym nieżycie jelit, żywienie w opiece paliatywnej, żywienie w OIT, żywienie w oddziale intensywnej terapii, żywienie w nowotworze, żywienie w niedokrwistości, żywienie w nadciśnieniu tętniczym w okresie ciąży, żywienie w nadci, żywienie w miażdżycy, żywienie w miażdzycy, żywienie w jednostkach chorobowych, żywienie w IT,