plik doc

Leczenie żywieniowe anesta

ostatni wykład z anestezjologii
Leczenie żywieniowe w Oddziale Intensywnej Terapii Niedożywienie występuje najczęściej u pacjentów w wieku podeszłym (50%), pacjentów z chorobami układu oddechowego (45%), z chorobami zapalnymi jelit (80%) z nowotworami złośliwymi (85%). Niedożywienie: u 30 % chorych prawidłowo odżywionych niedożywienie rozwija się po przyjęciu do szpitala, u 70% niedożywionych w momencie przyjęcia ulega ono dalszemu pogłębieniu w trakcie hospitalizacji Nied...

plik doc

piel epidemiologiczne test

przykłaowy test z pielęgniarstwa epidemiologicznego
Pielęgniarstwo epidemiologiczne – test 1. Do zakażenia szpitalnego dochodzi przez: przeniesienia zakażenia od innych chorych złe warunki sanitarno-higieniczne przeniesienia zakażenia od personelu przeniesienia zakażenia od personelu lub innych chorych 2. Zakażenia układu moczowego wywołane są najczęściej: własną florą pacjenta kolonizującą ujście cewki moczowej drobnoustrojami kolonizującymi środowisko suche/powierzchnie, powietrze...

plik doc

piel epidemiologiczne test

przykładowy test z pielegniarstwa epidemiologicznego
Pielęgniarstwo epidemiologiczne – test 1. Do zakażenia szpitalnego dochodzi przez: przeniesienia zakażenia od innych chorych złe warunki sanitarno-higieniczne przeniesienia zakażenia od personelu przeniesienia zakażenia od personelu lub innych chorych 2. Zakażenia układu moczowego wywołane są najczęściej: własną florą pacjenta kolonizującą ujście cewki moczowej drobnoustrojami kolonizującymi środowisko suche/powierzchnie, powietrz...

plik doc

Problemy pielęgniarskie u pacjenta w OIT

Problemy pielęgniarskie występujące najczęściej u pacjentów hospitalizowanych w OIT
Problemy pielęgniarskie występujące najczęściej u pacjentów hospitalizowanych w OIT Problemy związane z diagnostyką Potrzeba wykonania badań laboratoryjnych i bakteriologicznych Cel: przygotowanie pacjenta (psychiczne i fizyczne) właściwa technika pobrania i zabezpieczenia materiału do badań ochrona pacjenta i personelu przed zakażeniem Plan: poinformowanie pacjenta o sposobie po...

plik pdf

program MRSA

Program MRSA, prezentacja
2009-11-27 Staphylococcus aureus Program MRSA • • • • MSSA MRSA VISA VRSA MSSA nosiciele – historia naturalna • 25% dzieci i dorośli nosiciele stali – Pora roku – Lokalna sytuacja epidemiologiczna – zwierzęta • 60% • 20% nosiciele przejściowi nigdy się nie skolonizuje MSSA nosiciele - więcej niż 33% • • • • • Cukrzyca insulinozależna Przewlekła hemodializa lub dializa otrzewnowa Schorzenia dermatologiczne HIV (+) Narkomani Zakażenia MSSA • penicyliny izo...

plik doc

Pielęgniarka w zapobieganiu powikłaniom wynikającym z unieruchomienia

Praca przygotowana na samokształcenie z anestezjologii
Temat 2 : Rola pielęgniarki w zapobieganiu powikłaniom wynikającym z długotrwałago Unieruchomienia Skutki długotrwałego unieruchomienia:       w układzie krążenia dochodzi do zmniejszenia ilości krwi krążącej i pojemności wyrzutowej serca, a tym samym do gorszego ukrwienia tkanek       niedociśnienie ortostatyczne oraz skurczowe, później zawroty głowy i omdlania      ...

plik doc

Monitorowanie w anestezjologii

Monitorowanie w anestezjologii
Temat 3 : Monitorowanie kliniczne - rola i zadania pielęgniarki Monitorowanie układu krążenia * Czynność elektryczna serca * Ciśnienie tętnicze krwi - nieinwazyjna metoda pomiaru - inwazyjna metoda pomiaru * Badanie tętna * Saturacja i oksymetria * Kapnometria * Badanie gazometryczne pO2 i pCO2 * Pomiar ośrodkowego ciśnienia żylnego Czynność elektryczna serca * Monitory nowej generacji, nie tylko sygnalizują zaburzenia rytmu serca, ale po analizie...

plik doc

Monitorowanie kliniczne - rola i zadania pielęgniarki

na samokształcenie z anestezjologii
Temat 3 : Monitorowanie kliniczne - rola i zadania pielęgniarki Monitorowanie układu krążenia * Czynność elektryczna serca * Ciśnienie tętnicze krwi - nieinwazyjna metoda pomiaru - inwazyjna metoda pomiaru * Badanie tętna * Saturacja i oksymetria * Kapnometria * Badanie gazometryczne pO2 i pCO2 * Pomiar ośrodkowego ciśnienia żylnego Czynność elektryczna serca * Monitory nowej generacji, nie tylko sygnalizują zaburzenia rytmu serca, ale po an...

plik odt

Anestezjologia.

Ściąga z Anestezjologi i OIOM
OIT Doświadczenia prof. Björna Ibsena z zastosowaniem pierwszych respiratorów, posłużyły do opracowania określonej formy organizacyjnej intensywnego leczenia i stały się podstawą do tworzenia oddziałów w dużych zespołach szpitalnych Podstawą leczenia jest kontrola i próba utrzymania podstawowych czynności życiowych: oddychania krążenia wchłaniania wydalania Na OIT przyjmuje się pacjentów z ciężkimi i mnogimi obrażeniami pourazowymi, po rozległych zab...

Ostatnie wyszukiwania
 Wsparcie społeczne a pielęgnowanie osób starszych,  Wsparcie i wspomaganie opiekunów w piel, đrodki cieniujce,  Reakcje chorego w starszym wieku na chorob,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-pacjent,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-człowiek stary.,  geriatria  Piel,    Pielęgnowanie pacjenta w wybranych zaburzeniach zdrowia.,    Piel, ~Życie i dzieła Kanta, || wojna światowa, `kłębuszkowe nerkowe zapalenie nerek, ` dylematy moralne , ^ choroby psychiczne, ]proces pielegnowania dziecka poparzonego, [roces pielęgnacji oiom, [roces opieki z geriatrii, [roces opieki , [rawo, [przyjęcie do porodu, [przyj, [przetworniki, [proces pielęgnowania, [prazenie mozgowe, [p===postepowanie z nieprzytomnym, [p, [odstawy pielęgniarstwa, [o czym oceniamy ludzi, [ielegniarstwo, [Historia]Podział dziejów, [edagogika, żywoty prawa rzymskiego, żywoty, żywota prawa żymskiego, żywot własny-franklin, żywot świętej Doroty, żywot pitagorasa, Żywot Józefa, Żywot i myśli Zygmunta Podfilipskiego, żywot galaktyk, żywot człowieka poczciwego, żywość komunikatów, żywopłoty, żywopłot, żywność zagrożeniem zdrowia dla konsumenta, żywność zagrożeniem zdrowia , żywność w reklamie a dzieci, żywność regionalna, żywność modyfikowana genetycznie, żywność modyfikowana, żywność i żywienie a zdrowie człowieka, żywność i żywienie a zdrowie, żywność genetycznie modyfikowana, żywność funkcjonalna, żywność, ŻYWNOŚCIOWA POLITYKA , żywnośc dla 18 .40 roku życia , i w wieku starszym, żywnosc dla dzieci , żywnosc, żywno, żywioł, żywinie a nowotwory, żywinie, żywieniowe dzieci, żywieniepozajelitowe i dojelitwe, żywienie, odżywianie i sprawność ruchowa, żywienie żywność a zdrowie jadwiga biernat, żywienie żywność a zdrowie, żywienie zwierząt i paszoznastwo , żywienie zwierząt, żywienie zdrowie, żywienie zdrowego i chorego człowieka, żywienie zdrowe, żywienie zbiorowe, żywienie wszkole, żywienie w żłobku, Żywienie w zaparciu nawykowym, żywienie w zaparciach, żywienie w wieku geriatrycznym, żywienie w turystyce, żywienie w szpitalu, żywienie w schorzeniach chirurgicznych, żywienie w różnym wieku, żywienie w raku przełyk, żywienie w przedszkolu, żywienie w procesie pielęgnowania chorego nieprzytomnego, żywienie w procesie piel, żywienie w otyłości, Żywienie w ostrym nieżycie jelit, żywienie w opiece paliatywnej, żywienie w OIT, żywienie w oddziale intensywnej terapii, żywienie w nowotworze, żywienie w niedokrwistości, żywienie w nadciśnieniu tętniczym w okresie ciąży, żywienie w nadci, żywienie w miażdżycy, żywienie w miażdzycy, żywienie w jednostkach chorobowych, żywienie w IT,