plik doc

Psychologia - ściąga rok I

Ściąga z psychologia rok I pedagogika wczesnoszkolna z przedszkolną
Portrety psychologiczne człowieka: Behawioryzm: powstał w XIX wieku, pierwszy nurt, związek z koncepcją pozytywistyczną. John Watson 1878-1958 ?pionier tego nurtu, przedstawił własna koncepcję psychologii, która odrzucała analizowanie świadomości i introspekcję jako metodę subiektywną i nienaukową. B. Skinner ? kładł nacisk na zachowanie i wzmocnienia. Albert Bandura ? twórca uczenia się przez obserwację i różne metody.. B...

plik docx

Zdrowy tryb życia

Praca zaliczeniowa

                                   WSGK Kutno

Temat:  Zdrowy tryb życia

        Zdrowy tryb życia jest bardzo ważny dla naszego organizmu. Daje nam zdrowie i lepsze samopoczucie. Zdrowy tryb życia to ewidentnie ćwiczenia, ruch, dbanie o ładną sylwetkę. Jednakże...

plik doc

Ulotka dla mam karmiących piersią( pozycje, zalety)

Jest to ulotka opracowana przeze mnie. Zawiera zalety karmienia piersią, sposób przystawiania do piersi oraz pozycje dla mam z jednym dzieckiem oraz dla mam bliźniąt :) Sama drukuję, kseruję i rozdaje mamom :)
Warto karmić piersią? ? Tak ! Korzyści dla maluchaStanowi idealne pożywienie - zawiera wodę, białko( budulec tkanek), tłuszcze (energia, budulec mózgu i układu nerwowego), laktoza (budulec tkanki nerwowej, energia, ochrona przed chorobami przewodu pokarmowego), składniki mineralne...

plik docx

Rodzina

rodzina

W. Okoń określa rodzinę jako: „...małą grupę społeczną składającą się z rodziców, ich dzieci i krewnych, rodziców łączy więź małżeńska, rodziców z dziećmi - więź rodzicielska, stanowiąca podstawę wychowania rodzinnego, jak również więź formalna określająca obowiązki rodziców i dzieci względem siebie”. M. Ziemska natomiast określa rodzinę jako: „...małą, naturalną grupę społeczną, składającą się z małżonków i ich dz...

plik DOC

Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania

Definicja zdrowia,Definicja zdrowia pozytywnego,Uwarunkowania zdrowia,Profilaktyczne funkcje służby zdrowia,Promocja zdrowia,Główne zagrożenia zdrowia,Zagrożenia w środowisku społecznym, Główne problemy zdrowotne, Cele narodowego programu zdrowia, Zmęczen
Definicja zdrowia Wg. Światowej organizacji zdrowia ? zdrowie to nie tylko brak choroby czy niedomagania ale pełnia dobrostanu fizycznego, psychicznego i społecznego. Współautorem był Marcin Kasprzak. Krytyka dotyczy tego, że definicja id...

plik docx

Jak nie nadużywać władzy

nie fuadbajbdnaiohfeib niaobd iawbndoi anjbadaiwuo dboadbkajsbndpa ndiawb dal;wdmnak jhdaow daond labdou abwidajbfgjfgj;asnsfa

Powiatowe centrum pomocy rodzinie w tarnowskich górach przy ulicy Sienkiewicza 6. Osoby niepełnosprawne mogą uzyskać tu różne rodzaje pomocy takie jak np. dofinansowania do środków pomocniczych rzeczy ortopedycznych czy specjalistycznych turnusów. Mogą również uzyskać porady prawne, psychologiczne, pedagogiczne czy socjalne. Wymagane jest aktualne orzecz...

plik odt

epidemiologia


Epidemiologia opisowa: a. Kto? - cechy dotyczące osoby /wiek, płeć, zawód, grupa społeczna, stan cywilny, odżywienie, odporność/ b. Gdzie? - miejsce / kraj, miasto, wieś/ c. Kiedy? - czas / godzina, dzień, miesiąc, rok, zmienność sekularna sezonowa, okresowa, gwałtowna/ Zasady formułowania hipotez roboczych       zasada analogii       zasada jedynej różnicy-Mówi ona, że jeśli pewne zjawisko jest jednakowe z innym zjawiskiem pod względem wszystkich cec...

plik doc

tok pracy nauczyciela

Toka pracy nauczyciela
Tok pracy nauczyciela. Aby nauczyciel mógł przygotować w odpowiedni sposób integralną jednostkę tematyczną musi rozpocząć od sformułowania tematu naczelnego, który wynika z aktualnie obowiązującego programu nauczania. Forma jego musi być wyraźna i na tyle ogólna, aby obejmował wszystkie zamierzone zajęcia. Czyli różne przedmioty przypadające w danym czasie oraz pewne treści wychowawcze i dydaktyczne, np.: ?Legendy o mojej miejscowości?, ?Technika w służbie człow...

Ostatnie wyszukiwania
 Wsparcie społeczne a pielęgnowanie osób starszych,  Wsparcie i wspomaganie opiekunów w piel, đrodki cieniujce,  Reakcje chorego w starszym wieku na chorob,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-pacjent,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-człowiek stary.,  geriatria  Piel,    Pielęgnowanie pacjenta w wybranych zaburzeniach zdrowia.,    Piel, ~Życie i dzieła Kanta, || wojna światowa, `kłębuszkowe nerkowe zapalenie nerek, ` dylematy moralne , ^ choroby psychiczne, ]proces pielegnowania dziecka poparzonego, [roces pielęgnacji oiom, [roces opieki z geriatrii, [roces opieki , [rawo, [przyjęcie do porodu, [przyj, [przetworniki, [proces pielęgnowania, [prazenie mozgowe, [p===postepowanie z nieprzytomnym, [p, [odstawy pielęgniarstwa, [o czym oceniamy ludzi, [ielegniarstwo, [Historia]Podział dziejów, [edagogika, żywoty prawa rzymskiego, żywoty, żywota prawa żymskiego, żywot własny-franklin, żywot świętej Doroty, żywot pitagorasa, Żywot Józefa, Żywot i myśli Zygmunta Podfilipskiego, żywot galaktyk, żywot człowieka poczciwego, żywość komunikatów, żywopłoty, żywopłot, żywność zagrożeniem zdrowia dla konsumenta, żywność zagrożeniem zdrowia , żywność w reklamie a dzieci, żywność regionalna, żywność modyfikowana genetycznie, żywność modyfikowana, żywność i żywienie a zdrowie człowieka, żywność i żywienie a zdrowie, żywność genetycznie modyfikowana, żywność funkcjonalna, żywność, ŻYWNOŚCIOWA POLITYKA , żywnośc dla 18 .40 roku życia , i w wieku starszym, żywnosc dla dzieci , żywnosc, żywno, żywioł, żywinie a nowotwory, żywinie, żywieniowe dzieci, żywieniepozajelitowe i dojelitwe, żywienie, odżywianie i sprawność ruchowa, żywienie żywność a zdrowie jadwiga biernat, żywienie żywność a zdrowie, żywienie zwierząt i paszoznastwo , żywienie zwierząt, żywienie zdrowie, żywienie zdrowego i chorego człowieka, żywienie zdrowe, żywienie zbiorowe, żywienie wszkole, żywienie w żłobku, Żywienie w zaparciu nawykowym, żywienie w zaparciach, żywienie w wieku geriatrycznym, żywienie w turystyce, żywienie w szpitalu, żywienie w schorzeniach chirurgicznych, żywienie w różnym wieku, żywienie w raku przełyk, żywienie w przedszkolu, żywienie w procesie pielęgnowania chorego nieprzytomnego, żywienie w procesie piel, żywienie w otyłości, Żywienie w ostrym nieżycie jelit, żywienie w opiece paliatywnej, żywienie w OIT, żywienie w oddziale intensywnej terapii, żywienie w nowotworze, żywienie w niedokrwistości, żywienie w nadciśnieniu tętniczym w okresie ciąży, żywienie w nadci, żywienie w miażdżycy, żywienie w miażdzycy, żywienie w jednostkach chorobowych, żywienie w IT,