plik doc

Człowiek, czyli historia pisana krwią

Praca literacka, z lektury F. Kafki
Człowiek, Czyli Historia Pisana Krwią. Człowiek jako jednostka, jest istotą wolną. Ma prawo do udziału w wyborach, strajkach, może głosić swoje poglądy, kształcić się, wypoczywać. Te wszystkie prawa są wypisane w różnego rodzaju konwencjach. Należy jednak rozejrzeć się w koło i zobaczymy, że tak nie jest. Nawet we współczesnym świecie ludzie są prześladowani z racji tego, że mają swoje zdanie. Istnie...

plik doc

pedagogika społeczna

znajdziesz tu odpowiedzi na pytania, z pierwszej strony tekstu, prócz odpowiedzi na pytania od13 do18
Pedagogika społeczna 1 funkcje rodziny według wybranego autora (M. Ziemska Z Tyszka) 2 Przemiany współczesnej rodziny w Polsce 3 Problemy współczesnej rodziny w Polsce 4 Założenia w pracy pedagogicznej Józefa Czesława Babickiego 5 etapy zespołu badań wg Heleny Radlińskiej 6 określenie pojęcia środowiska 7 składniki środowiska wg Radlińskiej 8 ogólne założ...

plik doc

Józef Piłsudski w literaturze XX-lecia międzywojennego

Praca o wizerunkach Józefa Piłsudskiego w poezji okresu międzywojennego
Szymon Makuch Hetman, Tytan, Wybawiciel. Wizerunki Józefa Piłsudskiego w poezji okresu międzywojennego. Wielki wódz, bohater narodowy, najsłynniejszy Polak obok papieża Jana Pawła II i Lecha Wałęsy dla jednych; tyran, dyktator, autorytarny wódz łamiący zasady demokracji dla innych. Tak różnie postrzegany był Józef Piłsudski przez rodaków. Trudno jednoznaczn...

plik doc

prawda polityczna u Tischnera

dość luźne opracowanie kwestii prawdy politycznej na podstawie Filozofii dramatu J. Tischnera
Prawda polityczna w Filozofii dramatu Józefa Tischnera Gdy spotykam na swojej drodze Innego, gdy on mnie zauważa, mogę powierzyć mu się z całą ufnością, że jeśli ja nie chcę go skrzywdzić, on również nie będzie miał wobec mnie złych zamiarów. Jednak, zanim zaufam, zazwyczaj pojawia się obawa. Jestem ?odsłonięty?, Inny może mnie zranić, jego pozytywne nastawienie wobec mojej osoby nie jest n...

plik DOC

TARGOWICA I ii ROZBIOR POLSKI

przedstawiony przebieg wojny polsko rosyjskiej i jej skutek czyli II rozbior Polski
KONFEDERACJA TARGOWICKA I II ROZBIÓR POLSKI Przeciwko głównemu dziełu Sejmu Wielkiego wystąpiła rodzima reakcja i obca przemoc, które doprowadziły do jego unicestwienia. Wkrótce po uchwaleniu Konstytucji do Petersburga udała się grupa magnatów, z prośbą o pomoc w obaleniu Konstytucji. Caryca przyjęła ich z otwartymi ramionami, bowiem sama określała Konstytucję mianem ?zarazy rewolucyjnej?. Podobnie Kon...

plik doc

Rada Regencyjna

Wiele informacji i Radzie Regencyjnej
Rada Regencyjna Królestwa Polskiego to powołany 12 września 1917 roku przez okupujące Królestwo Kongresowe Niemcy i Austro-Węgry kolegialny organ mający oficjalnie sprawować władzę zwierzchnią nad powołanym na mocy aktu 5 listopada Królestwem Polskim zależnym od okupantów. Powstała na podstawie patentu w sprawie władzy Państwowej w Królestwie Polskim wydanego 15 września 1917.W jej skład wchodzili: książę Zdzisław Lubomirski, abp warszawski Aleksander K...

plik doc

Pakt Ribbentrop-Mołotow i podział administracyjny Polski

Jak wyżej
Pakt Ribbentrop-Mołotow - nazwa odnoszona zarówno do samego Paktu o Nieagresji pomiędzy III Rzeszą Niemiecką i Związkiem Socjalistycznych Republik Radzieckich z 23 sierpnia 1939 r., jak i w szczególności do tajnego protokołu dodatkowego stanowiącego załącznik do tego Paktu. Pakt został podpisany przez ministrów spraw zagranicznych obu państw - Joachima Ribbentropa i Wiaczesława Mołotowa, którzy w imieniu swoich przywódców, Adolfa Hitlera i Józefa Stalina, dokonali podziału Europy...

plik doc

Teksty źródłowe

Dwa teksty źródłowe z 1918 roku: - Dekret Rady Regencyjnej do narodu polskiego o przekazaniu władzy wojskowej Józefowi Piłsudskiemu - Pismo Rady Regencyjnej do Naczelnego Dowódcy Wojsk Polskich Józefa Piłsudskiegoskładającego w jego ręce władzę państwow
1918 listopad 11, Warszawa - Dekret Rady Regencyjnej do narodu polskiego o przekazaniu władzy wojskowej Józefowi Piłsudskiemu      Wobec grożącego niebezpieczeństwa zewnętrznego i wewnętrznego, dla ujednostajnienia wszelkich zarządzeń woj...

plik doc

Znaczenie wyborów do Sejmu Ustawodawczego 1919 r.

Jak wyżej
Znaczenie wyborów do Sejmu Ustawodawczego 1919 r. Józef Piłsudski mówił pod koniec 1918 r.: „Trzeba stworzyć w Polsce władzę, której podstawy nikt nie byłby w możności kwestionować (…), dążę przede wszystkim do zwołania Sejmu na podstawie przeprowadzonych jak najprędzej powszechnych, tajnych wyborów (…), żądam prędkiego opracowania ordynacji wyborczej (…), źródłem władzy może być tylko naród”.Po zakończeniu I wojny światowej na politycznej mapie Europy ponownie pojawiło się Państ...

Ostatnie wyszukiwania
 Wsparcie społeczne a pielęgnowanie osób starszych,  Wsparcie i wspomaganie opiekunów w piel, đrodki cieniujce,  Reakcje chorego w starszym wieku na chorob,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-pacjent,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-człowiek stary.,  geriatria  Piel,    Pielęgnowanie pacjenta w wybranych zaburzeniach zdrowia.,    Piel, ~Życie i dzieła Kanta, || wojna światowa, `kłębuszkowe nerkowe zapalenie nerek, ` dylematy moralne , ^ choroby psychiczne, ]proces pielegnowania dziecka poparzonego, [roces pielęgnacji oiom, [roces opieki z geriatrii, [roces opieki , [rawo, [przyjęcie do porodu, [przyj, [przetworniki, [proces pielęgnowania, [prazenie mozgowe, [p===postepowanie z nieprzytomnym, [p, [odstawy pielęgniarstwa, [o czym oceniamy ludzi, [ielegniarstwo, [Historia]Podział dziejów, [edagogika, żywoty prawa rzymskiego, żywoty, żywota prawa żymskiego, żywot własny-franklin, żywot świętej Doroty, żywot pitagorasa, Żywot Józefa, Żywot i myśli Zygmunta Podfilipskiego, żywot galaktyk, żywot człowieka poczciwego, żywość komunikatów, żywopłoty, żywopłot, żywność zagrożeniem zdrowia dla konsumenta, żywność zagrożeniem zdrowia , żywność w reklamie a dzieci, żywność regionalna, żywność modyfikowana genetycznie, żywność modyfikowana, żywność i żywienie a zdrowie człowieka, żywność i żywienie a zdrowie, żywność genetycznie modyfikowana, żywność funkcjonalna, żywność, ŻYWNOŚCIOWA POLITYKA , żywnośc dla 18 .40 roku życia , i w wieku starszym, żywnosc dla dzieci , żywnosc, żywno, żywioł, żywinie a nowotwory, żywinie, żywieniowe dzieci, żywieniepozajelitowe i dojelitwe, żywienie, odżywianie i sprawność ruchowa, żywienie żywność a zdrowie jadwiga biernat, żywienie żywność a zdrowie, żywienie zwierząt i paszoznastwo , żywienie zwierząt, żywienie zdrowie, żywienie zdrowego i chorego człowieka, żywienie zdrowe, żywienie zbiorowe, żywienie wszkole, żywienie w żłobku, Żywienie w zaparciu nawykowym, żywienie w zaparciach, żywienie w wieku geriatrycznym, żywienie w turystyce, żywienie w szpitalu, żywienie w schorzeniach chirurgicznych, żywienie w różnym wieku, żywienie w raku przełyk, żywienie w przedszkolu, żywienie w procesie pielęgnowania chorego nieprzytomnego, żywienie w procesie piel, żywienie w otyłości, Żywienie w ostrym nieżycie jelit, żywienie w opiece paliatywnej, żywienie w OIT, żywienie w oddziale intensywnej terapii, żywienie w nowotworze, żywienie w niedokrwistości, żywienie w nadciśnieniu tętniczym w okresie ciąży, żywienie w nadci, żywienie w miażdżycy, żywienie w miażdzycy, żywienie w jednostkach chorobowych, żywienie w IT,