plik doc

Źródła informacji dla dziennikarza

Źródła informacji dla dziennikarza
Źródła informacji dla dziennikarza Po zakończeniu kursu absolwent powinien: potrafić pisać proste informacje dziennikarskie na potrzeby różnych rodzajów mediów (prasa lokalna, prasa centralna, prasa opiniotwórcza, tabloidy, dzienniki, tygodniki, radio, TV, agencje informacyjne, Internet etc.) umieć przeprowadzać krótkie wywiady dla dzienników potrafić pisać krótkie artykuły o konfliktach społecznych (w których występują dwie wy...

plik doc

Źródła konfliktów w Jugosławii

Źródła konfliktów: historyczne, religijne, narodowościowe
Źródła konfliktów: historyczne, religijne, narodowościowe. Co podsycało krwawe konflikty etniczne, które porozrywały Jugosławię i przyniosły niesamowite ludzkie cierpienia, które rujnowały Bałkany poprzez lata 90. i nadal kładą się cieniem na cały ten region? Kwestia ta była żarliwie dyskutowana od wczesnych lat 90. i wciąż jest tematem gorących debat. W istocie był to temat wielu prac pisanych przez ostatnie 10 lat jak również niez...

plik doc

źródła prawa

źródła prawa administracja
Źródła prawa administracyjnego ADMINISTRACJA PUBLICZNA, PRAWO ADMINISTRACYJNE Cechy i definicja administracji publicznej W języku łacińskim słowo „administrare” oznacza „być pomocnym”. Oddaje to charakter administracji jako działalności organizatorskiej zmierzającej do realizacji określonego celu. Realizacja taka może mieć miejsce np. przez zarządzanie domem, organizacja społeczną, itd. Oznacza działanie w celu wykonania zaplanowanej, celowej i trwałej czynnośc...

plik docx

źródła SBW

Źródła do okresu wczesnodynastycznego

Źródła do okresu wczesnodynastycznego ( na kolokwium w piątek ) - proszę o stworzenie takiej listy odpowiednio do okresu akadyjskiego i III dynastii z Ur przez kogoś.

plik doc

Badanie zależności napięcia źródła od czerpanego prądu


Badanie zależności napięcia źródła od czerpanego prądu. Prawa Kirhchoffa dla obwodów. I prawo Kirhchoffa. Suma natężeń prądów wpływających do danego punktu obwodu, zwanego węzłem, musi być równa sumie natężeń prądów z niego wypływających. Inaczej: I1 + I2 = I3 + I4 + I5 . Pierwsze prawo Kirhchoffa wynika z zasady zachowania ładunku. II prawo Kirhchoffa (przy założeniu, że w obwodzie nie występują siły elektromotoryczne). Algebraiczna suma iloczynów wartości oporó...

plik doc

ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII


ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII Odnawialne źródła energii - źródła energii, których używanie nie wiąże się z długotrwałym ich deficytem - ich zasób odnawia się w krótkim czasie. W Ustawie Prawo energetyczne źródła energii zdefiniowano następująco: ?Odnawialne źródło energii ? źródło wykorzystujące w procesie przetwarzania energię wiatru, promieniowania słonecznego, geotermalną, fal, prądów i pływów morskich, spadku rzek oraz energię pozyskiwaną z biomasy, biogazu wysypiskowego, a...

plik doc

Źródła energii odnawialnej UE


Źródła energii odnawialnej UE Ogólna charakterystyka       20% energii wykorzystywanej w UE ma pochodzenie ze źródeł odnawialnych       4,6% udziału polski       Wzrost cen energii spoza UE stanowi zagrożenie bezpieczeństwa i konkurencyjność unijnego przemysłu       Kierowanie się wspólnymi celami w polityce energii odnawialnej państw Unii Europejskiej Odnawialne źródła energii       Coraz częściej wyko...

Ostatnie wyszukiwania
 Wsparcie społeczne a pielęgnowanie osób starszych,  Wsparcie i wspomaganie opiekunów w piel, đrodki cieniujce,  Reakcje chorego w starszym wieku na chorob,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-pacjent,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-człowiek stary.,  geriatria  Piel,    Pielęgnowanie pacjenta w wybranych zaburzeniach zdrowia.,    Piel, ~Życie i dzieła Kanta, || wojna światowa, `kłębuszkowe nerkowe zapalenie nerek, ` dylematy moralne , ^ choroby psychiczne, ]proces pielegnowania dziecka poparzonego, [roces pielęgnacji oiom, [roces opieki z geriatrii, [roces opieki , [rawo, [przyjęcie do porodu, [przyj, [przetworniki, [proces pielęgnowania, [prazenie mozgowe, [p===postepowanie z nieprzytomnym, [p, [odstawy pielęgniarstwa, [o czym oceniamy ludzi, [ielegniarstwo, [Historia]Podział dziejów, [edagogika, żywoty prawa rzymskiego, żywoty, żywota prawa żymskiego, żywot własny-franklin, żywot świętej Doroty, żywot pitagorasa, Żywot Józefa, Żywot i myśli Zygmunta Podfilipskiego, żywot galaktyk, żywot człowieka poczciwego, żywość komunikatów, żywopłoty, żywopłot, żywność zagrożeniem zdrowia dla konsumenta, żywność zagrożeniem zdrowia , żywność w reklamie a dzieci, żywność regionalna, żywność modyfikowana genetycznie, żywność modyfikowana, żywność i żywienie a zdrowie człowieka, żywność i żywienie a zdrowie, żywność genetycznie modyfikowana, żywność funkcjonalna, żywność, ŻYWNOŚCIOWA POLITYKA , żywnośc dla 18 .40 roku życia , i w wieku starszym, żywnosc dla dzieci , żywnosc, żywno, żywioł, żywinie a nowotwory, żywinie, żywieniowe dzieci, żywieniepozajelitowe i dojelitwe, żywienie, odżywianie i sprawność ruchowa, żywienie żywność a zdrowie jadwiga biernat, żywienie żywność a zdrowie, żywienie zwierząt i paszoznastwo , żywienie zwierząt, żywienie zdrowie, żywienie zdrowego i chorego człowieka, żywienie zdrowe, żywienie zbiorowe, żywienie wszkole, żywienie w żłobku, Żywienie w zaparciu nawykowym, żywienie w zaparciach, żywienie w wieku geriatrycznym, żywienie w turystyce, żywienie w szpitalu, żywienie w schorzeniach chirurgicznych, żywienie w różnym wieku, żywienie w raku przełyk, żywienie w przedszkolu, żywienie w procesie pielęgnowania chorego nieprzytomnego, żywienie w procesie piel, żywienie w otyłości, Żywienie w ostrym nieżycie jelit, żywienie w opiece paliatywnej, żywienie w OIT, żywienie w oddziale intensywnej terapii, żywienie w nowotworze, żywienie w niedokrwistości, żywienie w nadciśnieniu tętniczym w okresie ciąży, żywienie w nadci, żywienie w miażdżycy, żywienie w miażdzycy, żywienie w jednostkach chorobowych, żywienie w IT,