plik doc

SURREALIZM: GENEZA I ISTOTA ZJAWISKA, GŁÓWNI PRZEDSTAWICIELE NA ŚWIECI

SURREALIZM: GENEZA I ISTOTA ZJAWISKA, GŁÓWNI PRZEDSTAWICIELE NA ŚWIECIE I W POLSCE (XX-lecie międzywojenne).
ZAGADNIENIE NR 8: SURREALIZM: GENEZA I ISTOTA ZJAWISKA, GŁÓWNI PRZEDSTAWICIELE NA ŚWIECIE I W POLSCE. Surrealizm (zwany także nadrealizmem) ? kierunek w sztuce powstały w 1924 we Francji, początkowo występujący wyłącznie w literaturze, później w sztukach plastycznych, filmie i teatrze. Termin ten stworzył w 1917 roku Guillaume Apollinaire. W założeniach miał to być bunt przeciw...

plik doc

Konspekt pracy na temat \'Dziecko cierpiące w świecie dorosłych.\'

Dziecko w świecie dorosłych. Omów różne obrazy dzieciństwa odwołując się do literatury, sztuki i filmu.
Alicja ?.. Temat: Dziecko w świecie dorosłych. Omów różne obrazy dzieciństwa odwołując się do literatury, sztuki i filmu. Temat uszczegółowiony: Dziecko cierpiące w świecie dorosłych. Omów różne obrazy dzieciństwa odwołując się do literatury, sztuki i filmu. I. Literatura podmiotu: 1. Boyle D., Slumdog. Milioner z ulicy, 2008. 2. Carter K., Fot. Dzieck...

plik doc

systemy edukacyjne na swiecie

praca na temat wybrane systemy ed. na św.
Wybrane systemy edukacyjne na świecie ? kształcenie średnie (II stopnia) Kształcenie średnie drugiego stopnia to rodzaj kształcenia następujący po ukończeniu szkoły średniej niższego stopnia. Jego długość w poszczególnych krajach waha się od 2 do 5 lat, a naukę rozpoczyna się zazwyczaj w wieku 14-16 lat. Kształcenie średnie drugiego stopnia ma charakter albo ?końcowej? fazy kształcenia, tzn. absolwenci przechodzą bezpośrednio n...

plik doc

Typy gleb na świecie

Typy gleb na świecie - opis
Gleba - biologicznie czynna powierzchniowa warstwa litosfery, powstała ze skały macierzystej pod wpływem czynników glebotwórczych (głównie organizmów żywych, klimatu i wody) i podlegająca stałym przemianom. Gleba składa się z trzech faz: stałej ? obejmującej cząstki mineralne, organiczne i organiczno-mineralne o różnym stopniu rozdrobnienia ciekłej ? wody, w której są rozpuszczone związki mineralne i organiczne tworzące roztwór glebowy gazowe...

plik doc

zło w świecie

Zło a Boża dobroć i wszechmoc, dlaczego zło, jakie ma uzasadnienie?
ZŁO ISTNIEJĄCE W ŚWIECIE MOŻNA POGODZIC Z MĄDROŚCIĄ, DOBROCIĄ I WSZECHMOCĄ BOŻĄ. NIE POCHODZI ONO OD BOGA WPROST I JEST PRZEZ NIEGO TOLEROWANE DLA POWAŻNYCH RACJI. Koncepcje filozoficzne dotyczące zła w świecie w dużej mierze zależały od koncepcji Boga. Początkowo mamy do czynienia niemal wyłącznie z próbami wyjaśnienia istnienia zła w odniesieniu do chrześcijańskiego przekonania o Bogu wszechmocnym, dobrym i mąd...

plik doc

W starożytnym świecie

konspekt lekcji starożytność
Aldona Kowalczyk Kolegium Nauczycielskie UMCS Radom Konspekt lekcji języka polskiego klasa 1 gimnazjum Temat: W starożytnym świecie. Strategie- emocjonalna, poszukująca Metody ? słowne ( poszukujące ? heureza) , działań praktycznych Forma pracy ?jednostkowa , zbiorowa Środki dydaktyczne ?podręcznik ?Słowa na czasie? wyd. Nowa Era, blok rysunkowy, kredki . Cele: -Wprowadzenie uczniów w epokę starożytną Uczeń : - zna terminy:staroży...

plik doc

KIERUNKI URBANIZACJI NA ŚWIECIE

materiały z wykładów mezzostruktury społeczne
PROCES URBANIZACJI W SKALI ŚWIATA Przebieg tego procesu jest bardzo zróżnicowany. Proces ten jest pokazywany z punktu regionalizacji świata ? mówi się o pewnych megaprzestrzeniach. Patrzymy na ten proces w również kategoriach europejskich. KIERUNKI ROZWOJU MIAST NA ŚWIECIE Na przebieg i proces organizacji wpływ mają eksperci ? Raport Grupy do Zadań Urbanistycznych (publikacja raportu 1990 rok). Grupa została powołana przez rząd Wielkiej Bry...

plik doc

Transport morski i żegluga śródlądowa na świecie i w Polsce

Opis transportu na morzu, w powietrzu itd.
Temat: Transport morski i żegluga śródlądowa na świecie i w Polsce. Transport morski: zalety i wady transportu morskiego: Z A L E T Y : - duża ładowność, - niski koszt, - możliwość przewozu różnorodnych towarów. W A D Y : - wolny, - możliwość katastrof ekologicznych, - niedocelowy. charakterystyka transportu morskiego: Obsługuje ponad ? wymiany handlowej świata. Transport ten cechuje duża specjalizacja: - kontenerowce, - ta...

Ostatnie wyszukiwania