plik docx

św. Augustyn - biografia i filozofia

filozofia św. Augustyna

Biografia

Aurelius Augustinus, bliżej nam znany jako święty Augustyn urodził się w 354 roku w Tagaście(tereny dzisiejszej Algierii). Jego matka była chrześcijanką, ojciec zaś pogańskim, rzymskim patrycjuszem. W mieście ojczystym, potem w Kartaginie, Rzymie i Mediolanie był nauczycielem retoryki. Wbrew powszechnej opinii Augustyn nie...

plik doc

Dosłowny i przenośny sens Ewangelii św. Jana (1, 19 – 33), na podstawi

Dosłowny i przenośny sens Ewangelii św. Jana (1, 19 – 33), na podstawie Św. Augustyn, Homilia 4, w Św. Augustyn, Homilie na Ewangelie i pierwszy list św. Jana, PSP 15, tłum., o. W. Szołdrski, ks. W. Kania, Warszawa 19
Dosłowny i przenośny sens Ewangelii św. Jana (1, 19 – 33), na podstawie: Św. Augustyn, Homilia 4, w: Św. Augustyn, Homilie na Ewangelie i pierwszy list św. Jana, PSP 15, tłum., o. W. Szołdrski, ks. W. Kania, Warszawa 1977.       Augustyn zauważa, ze Jan dając...

plik doc

"wyznania" - św. Augustyn

dość banalne i tandetne, licealne jeszcze, coś o Wyznaniach Augustyna - moze sie przyda komu;]
ŚW. AUGUSTYN, WYZNANIA ?Wyznania? są utworem głęboko autobiograficznym, sięgającym najintymniejszej sfery życia człowieka wierzącego ? sfery spowiedzi. Św. Augustyn pozwala czytelnikowi prześledzić drogę nawrócenia i towarzyszących jej rozterek związanych z poszukiwaniem prawdy, by, ukazując swą grzeszność, podkreślić ogrom Bożego Miłosierdzia. Augustyn zalecał każdemu spisanie takich ?dziejó...

plik doc

święty Augustyn

krótki referat o osobie świętego Augustyna + notatka
      Aureliusz Augustyn z Hippony, w Kościele katolickim znany jako święty Augustyn - filozof, teolog, organizator życia kościelnego, święty kościoła katolickiego, jeden z Ojców i Doktorów Kościoła, znany jako doctor gratiae (doktor łaski), pisarz. Wielu protestantów uważa go również za duchowego przodka protestantyzmu, ponieważ jego pisma miały duży wpływ na nauki Lutra i Kalwina. Jego główne dzieła to: "Wyznania" ("Conf...

plik doc

zło w świecie

Zło a Boża dobroć i wszechmoc, dlaczego zło, jakie ma uzasadnienie?
ZŁO ISTNIEJĄCE W ŚWIECIE MOŻNA POGODZIC Z MĄDROŚCIĄ, DOBROCIĄ I WSZECHMOCĄ BOŻĄ. NIE POCHODZI ONO OD BOGA WPROST I JEST PRZEZ NIEGO TOLEROWANE DLA POWAŻNYCH RACJI. Koncepcje filozoficzne dotyczące zła w świecie w dużej mierze zależały od koncepcji Boga. Początkowo mamy do czynienia niemal wyłącznie z próbami wyjaśnienia istnienia zła w odniesieniu do chrześcijańskiego przekonania o Bogu wszechmocnym, dobrym i mąd...

plik doc

Konkubinat

prezentacja konkubinat
P L A N Konkubinat – terminologia Kohabitacja a prawo – stosowanie pojęcia konkubinat na określenie związku mężczyzny i kobiety żyjących bez ślubu, partnerzy związku to konkubenci. Czasy ponowoczesne Nowe formy życia w samotności Biblografia: Slany K. Modele życia rodzinnego [w:] red. Augustyn, Bomba, Bortnowska, Delsol, Slany, Samotność w rodzinie?, Kraków 2005 Kowalik A. Rodzina w dobie przemian Małżeństwo i kohabitacja, Warszawa 2005 Polskie Centrum Med...

plik odt

filozofia grecka w skrócie

filozofia grecka w skrócie
Filozofia Grecka 1. FILOZOFIA - z greckiego "philosophia" - znaczy: "umiłowanie mądrości". Filozofia dla starożytnych Greków oznaczała poszukiwanie wiedzy wyrastające ze zdziwienia w zetknięciu ze światem. Filozofia odeszła od tradycyjnych mitów lub zwyczajnego postrzegania świata. Filozofia zrodziła się w starożytnej Grecji (VII w. przed Chr.). Pierwsi filozofowie interesowali się przyrodą, pytali o zasadę ( po grecku "arche"), czyli o powstanie i budowę świ...

plik doc

Wprowadzenie do psychologii

Wprowadzenie do psychologii zagadnienia z wykładów
WPROWADZENIE DO PSYCHOLOGII ?WYKŁAD NR. ZAJĘĆ 1.: Psychologia - (psyche = dusza, i logos = słowo, myśl, rozumowanie) jest nauką empiryczną, zajmującą się badaniem mechanizmów i praw rządzących zjawiskami psychicznymi oraz zachowaniami człowieka. Psychologia bada również wpływ zjawisk psychicznych na interakcje międzyludzkie oraz interakcję z otoczeniem. Cele psychologii: Celem psychologii jest pogłębianie wiedzy o czynnościac...

plik pdf

Historia Filozofii W. Tatarkiewicz Tom I

Książka w formacie PDF
Historia filozofii Tom I Filozofia starożytna i średniowieczna Władysław Tatarkiewicz 1 SPIS RZECZY Przedmowa do szóstego wydania Przedmowa do ósmego wydania Posłowie do pierwszego wydania Filozofia i jej działy Filozofia europejska i jej okresy CZĘŚĆ PIERWSZA: FILOZOFIA STAROŻYTNA Poprzednicy filozofów PIERWSZY OKRES FILOZOFII STAROŻYTNEJ Tales i początek filozofii Jońscy filozofowie przyrody (Anaksymander i Anaksymenes) Heraklit Parmenides i szkoła elejska P...

Ostatnie wyszukiwania
 Wsparcie społeczne a pielęgnowanie osób starszych,  Wsparcie i wspomaganie opiekunów w piel, đrodki cieniujce,  Reakcje chorego w starszym wieku na chorob,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-pacjent,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-człowiek stary.,  geriatria  Piel,    Pielęgnowanie pacjenta w wybranych zaburzeniach zdrowia.,    Piel, ~Życie i dzieła Kanta, || wojna światowa, `kłębuszkowe nerkowe zapalenie nerek, ` dylematy moralne , ^ choroby psychiczne, ]proces pielegnowania dziecka poparzonego, [roces pielęgnacji oiom, [roces opieki z geriatrii, [roces opieki , [rawo, [przyjęcie do porodu, [przyj, [przetworniki, [proces pielęgnowania, [prazenie mozgowe, [p===postepowanie z nieprzytomnym, [p, [odstawy pielęgniarstwa, [o czym oceniamy ludzi, [ielegniarstwo, [Historia]Podział dziejów, [edagogika, żywoty prawa rzymskiego, żywoty, żywota prawa żymskiego, żywot własny-franklin, żywot świętej Doroty, żywot pitagorasa, Żywot Józefa, Żywot i myśli Zygmunta Podfilipskiego, żywot galaktyk, żywot człowieka poczciwego, żywość komunikatów, żywopłoty, żywopłot, żywność zagrożeniem zdrowia dla konsumenta, żywność zagrożeniem zdrowia , żywność w reklamie a dzieci, żywność regionalna, żywność modyfikowana genetycznie, żywność modyfikowana, żywność i żywienie a zdrowie człowieka, żywność i żywienie a zdrowie, żywność genetycznie modyfikowana, żywność funkcjonalna, żywność, ŻYWNOŚCIOWA POLITYKA , żywnośc dla 18 .40 roku życia , i w wieku starszym, żywnosc dla dzieci , żywnosc, żywno, żywioł, żywinie a nowotwory, żywinie, żywieniowe dzieci, żywieniepozajelitowe i dojelitwe, żywienie, odżywianie i sprawność ruchowa, żywienie żywność a zdrowie jadwiga biernat, żywienie żywność a zdrowie, żywienie zwierząt i paszoznastwo , żywienie zwierząt, żywienie zdrowie, żywienie zdrowego i chorego człowieka, żywienie zdrowe, żywienie zbiorowe, żywienie wszkole, żywienie w żłobku, Żywienie w zaparciu nawykowym, żywienie w zaparciach, żywienie w wieku geriatrycznym, żywienie w turystyce, żywienie w szpitalu, żywienie w schorzeniach chirurgicznych, żywienie w różnym wieku, żywienie w raku przełyk, żywienie w przedszkolu, żywienie w procesie pielęgnowania chorego nieprzytomnego, żywienie w procesie piel, żywienie w otyłości, Żywienie w ostrym nieżycie jelit, żywienie w opiece paliatywnej, żywienie w OIT, żywienie w oddziale intensywnej terapii, żywienie w nowotworze, żywienie w niedokrwistości, żywienie w nadciśnieniu tętniczym w okresie ciąży, żywienie w nadci, żywienie w miażdżycy, żywienie w miażdzycy, żywienie w jednostkach chorobowych, żywienie w IT,