plik doc

Pedagogika społeczna ćwiczenia 1 i 2

ćwiczenia 1 i 2
Pedagogika społeczna, ćwiczenia 1 i 2 OBSZAR ZAGADNIEŃ Pedagogika społeczna ? przedmiot, zakres, zadania, geneza Prezentacja poglądów wybranego przedstawiciela pedagogiki społecznej w Polsce (H.Radlińska, R.Wroczyński, A.Kamiński) Wyjaśnienie pojęć: środowisko naturalne, środowisko wychowawcze, środowisko społeczne, siły ludzkie, siły społeczne Typologia podstawowych środowisk społecznych - ich pojęcie i funkcje w perspektywie zadań pedagogiki społeczn...

plik doc

socjologia edukacji

wykłady
Nowa socjologia edukacji PWSIiP w Łomży Praca Socjalna sem. VI Studnia niestacjonarne Anna Żabińska Joanna Wyrzykowska PODSTAWOWE POJĘCIA socjologia – nauka badające struktury, procesy i reguły, które łączą i dzielą ludzi; tworzą lub są przejawem więzi ludzkich – Comte; edukacja - ogół procesów, których celem jest zmienianie ludzi przede wszystkim dzieci i młodzieży, stosownie do panujących w społeczeństwie ideałów i celów wychowawczych; SOCJOLOGIA EDUKCJI   &...

plik doc

Pedagogika społeczna

Przykładowe pytania i kilka pojęć utworzone na podstawie książki pod redakcją Pilch i Lepalczyk =]
Co to jest pedagogika społeczna? Wroczyński: Analizuje wpływy wychowawcze, których źródłem jest środowisko oraz ustala zasady organizowania środowiska z punktu widzenia potrzeb wychowania. Radlińska: Pedagogika społeczna jest nauką praktyczną. Umiejscowić ją można na skrzyżowaniu biologicznych i społecznych nauk o człowieku, a także zagadnień związanych z etyką, kulturą. Pedagogik społeczna...

plik doc

Pedagogika społeczna, cz. 1

Notatki z wykładów... :)
Pedagogika społeczna – wykład I PEDAGOGIKA SPOŁECZNA - subdyscyplina pedagogiki zajmująca się problematyką związaną ze środowiskowymi  uwarunkowaniami procesu wychowawczo-opiekuńczego oraz rozwojem człowieka w różnych okresach życia. Wyodrębniła się z pedagogiki ogólnej i ściśle współpracuje z naukami o rozwoju, wychowaniu, społeczeństwie, kulturze. Pedagogika społeczna posiada ścisły związek z innymi naukami, jak: Teoria wychowania, Socjologia wychowania, So...

plik doc

zagadnienia wychowanei i opieka w sskole

zagadnienia na wychowanie i opiekac w szkole
Zagadnienia na zaliczenie z przedmiotu: „WYCHOWANIE I OPIEKA W SZKOLE” 1. Grupy definicji wychowania w ujęciu Kunowskiego 2. Cechy procesu wychowania 3. Wychowanie a socjalizacja 4. Wychowanie, opieka, nauczanie- różnice i podobieństwa 5. Sposoby nauczycieli na utrzymanie dyscypliny w klasie 6. Demokratyczny vs autokratyczny styl kierowania klasą 7. Szkoła - jak kształtuje środowisko wychowawcze dziecka 8. Funkcje szkoły 9. Role uczniów...

plik doc

Pedagogika społeczna-pytania na egz.

Pytania na egzamin
      Kogo uznajemy za twórcę polskiej pedagogiki społecznej jaki sposób została określona ta dyscyplina?       Jaką strukturę nadała pedagogice społecznej Helena Radlińska?       Jakie były powody społeczno-oświatowe, kulturalne i socjalne powstania pedagogiki społecznej?       Jaką przyjmujemy za umowny punkt zaistnienia pedagogiki społecznej jako dyscypliny akademickiej i w jakich to nastąpiło okoliczn...

plik doc

pytania i odpowiedzi na egzamin z pedagogiki społecznej

pytania na egzamin z pedagogiki społecznej
      Kogo uznaje się za twórcę polskiej pedagogiki społecznej?       W jaki sposób została zdefiniowana pierwotnie ta dyscyplina? Podać definicję.       Jaką strukturę nadała pedagogice społecznej Helena Radlińska?       Jakie były powody polityczne, społeczno-oświatowe, kulturalne i socjalne powstania pedagogiki społecznej? Jakie względy naukowe spowodowały wyłonienie problemów na...

plik doc

praca na socjologie.doc


AKADEMIA POMORSKA W SŁUPSKU Praca zaliczeniowa z Socjologii Edukacji Magdalena Majdańska II SPS PWiP       Spis treści       Rodzina – Rodzina jako pierwsze i najważniejsze środowisko wychowawcze       Patologia – Niewidzialne dzieci w rodzinach dysfunkcyjnych       Władza – Nadużywanie władzy rodzicielskiej       Ocena – Wpływ oceny szkolnej na początki życia w społeczeństwie i jej konsekwencje na d...

plik docx

organizacja społeczności pracy socjalnej


Organizacja społeczności jako metoda pracy socjalnej Organizacja społeczności, jako metoda pracy socjalnej, jest zjawiskiem stosunkowo młodym, dopiero, bowiem na początku lat sześćdziesiątych Komisja ds. Praktyki Amerykańskiego Stowarzyszenia Pracowników Socjalnych opracowała i ogłosiła definicję praktyki organizacji społeczności. Jednakże już w okresie między...

plik odt

Wiedza o rodzinie

Wykłady wiedza o rodzinie PEDAGOGIUM 2011
Zjazd 1 Wykład 1 06.02.2011 Dr. B. Nowak Wiedza o rodzinie Rola i funkcje rodzin B. Jakubowska J.Markiewicz Rodzina w kryzysie Warszawa S.Kawula J.Brągiel A.Janke Pedagogika rodziny Torun...

Ostatnie wyszukiwania
 Wsparcie społeczne a pielęgnowanie osób starszych,  Wsparcie i wspomaganie opiekunów w piel, đrodki cieniujce,  Reakcje chorego w starszym wieku na chorob,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-pacjent,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-człowiek stary.,  geriatria  Piel,    Pielęgnowanie pacjenta w wybranych zaburzeniach zdrowia.,    Piel, ~Życie i dzieła Kanta, || wojna światowa, `kłębuszkowe nerkowe zapalenie nerek, ` dylematy moralne , ^ choroby psychiczne, ]proces pielegnowania dziecka poparzonego, [roces pielęgnacji oiom, [roces opieki z geriatrii, [roces opieki , [rawo, [przyjęcie do porodu, [przyj, [przetworniki, [proces pielęgnowania, [prazenie mozgowe, [p===postepowanie z nieprzytomnym, [p, [odstawy pielęgniarstwa, [o czym oceniamy ludzi, [ielegniarstwo, [Historia]Podział dziejów, [edagogika, żywoty prawa rzymskiego, żywoty, żywota prawa żymskiego, żywot własny-franklin, żywot świętej Doroty, żywot pitagorasa, Żywot Józefa, Żywot i myśli Zygmunta Podfilipskiego, żywot galaktyk, żywot człowieka poczciwego, żywość komunikatów, żywopłoty, żywopłot, żywność zagrożeniem zdrowia dla konsumenta, żywność zagrożeniem zdrowia , żywność w reklamie a dzieci, żywność regionalna, żywność modyfikowana genetycznie, żywność modyfikowana, żywność i żywienie a zdrowie człowieka, żywność i żywienie a zdrowie, żywność genetycznie modyfikowana, żywność funkcjonalna, żywność, ŻYWNOŚCIOWA POLITYKA , żywnośc dla 18 .40 roku życia , i w wieku starszym, żywnosc dla dzieci , żywnosc, żywno, żywioł, żywinie a nowotwory, żywinie, żywieniowe dzieci, żywieniepozajelitowe i dojelitwe, żywienie, odżywianie i sprawność ruchowa, żywienie żywność a zdrowie jadwiga biernat, żywienie żywność a zdrowie, żywienie zwierząt i paszoznastwo , żywienie zwierząt, żywienie zdrowie, żywienie zdrowego i chorego człowieka, żywienie zdrowe, żywienie zbiorowe, żywienie wszkole, żywienie w żłobku, Żywienie w zaparciu nawykowym, żywienie w zaparciach, żywienie w wieku geriatrycznym, żywienie w turystyce, żywienie w szpitalu, żywienie w schorzeniach chirurgicznych, żywienie w różnym wieku, żywienie w raku przełyk, żywienie w przedszkolu, żywienie w procesie pielęgnowania chorego nieprzytomnego, żywienie w procesie piel, żywienie w otyłości, Żywienie w ostrym nieżycie jelit, żywienie w opiece paliatywnej, żywienie w OIT, żywienie w oddziale intensywnej terapii, żywienie w nowotworze, żywienie w niedokrwistości, żywienie w nadciśnieniu tętniczym w okresie ciąży, żywienie w nadci, żywienie w miażdżycy, żywienie w miażdzycy, żywienie w jednostkach chorobowych, żywienie w IT,