plik docx

Środowisko rodzinne i jego patologie

Środowisko rodzinne i jego patologie - na podstawie Pospiszyl, I. (2010) Patologie społeczne. Warszawa, PWN

Środowisko rodzinne i jego patologie

Rodzina mała grupa społeczna, składająca się z rodziców, ich dzieci i krewnych; rodziców łączy więź małżeńska, rodziców z dziećmi więź rodzicielska, stanowiąca podstawę wychowania ro...

plik docx

środowisko, edukacja

jak zbliżyć edukację środowiskową do wymagań współczesności

W jaki sposób zbliżyć edukację społeczno-przyrodniczą do wymagań współczesności?

Edukacja społeczno-przyrodnicza jako jeden z obszarów zintegrowanej edukacji dzieci przedszkolnych i w młodszym wieku szkolnym obejmuje wiele różnorodnych treści: biologicznych, s...

plik doc

ŚĆIĄGA na edukację środowiskową

Materiał na egzamin z edukacji środowiskowej
1.Czynności nauczyciela wchodzące w zakres planowania rocznego, okresowego i jednostki dydaktycznej Planując program edukacyjny nauczyciel powinien - opierać się na programie nauczania (uwzględniając koncepcje szkoły) - mieć na uwadze liniowy układ treści programowych w edukacji polonistycznej i matematyczne oraz niektóre treści programowe pozostałych edukacji - brać po uwagę dotychczasowe postępy dzieci, ich potrzeby, zdolności, oczekiwania...

plik docx

opis stanowiska pracy- pielęgniarka środowiskowa

stanowisko pracy- pielęgniarstwo środowiskowe

          Pielęgniarstwo środowiskowe jest pielęgniarstwem udzielającym świadczenia pielęgniarskie w środowisku bytowania pacjenta, mogą nim być : miejsca zamieszkania jednostki lub grupy, miejsca pracy, miejsca bytowania ucznia, nauczyciela, pracownika. Pielęgniarka środowiskowa powinna człowieka postrzegać w sposób holistyczny, a także nie powinna zapominać o biopsychospołecznym modelu zdrowia. Przyst...

plik doc

szkoła środowiskowa

Szkoła środowiskowa
SZKOŁA ŚRODOWISKOWA Def. wg K. Czajkowskiego, J. Mikulskiego, M. Winiarskiego, J. Wołczyka szkoła środowiskowa to placówka dydaktyczno- wychowawcza, która przyjęła sobie rolę inspiratora i koordynatora poczynań i oddziaływań środowiska wychowawczego, współdziała z organizacjami młodzieżowymi, społecznymi, współpracuje z zakładami pracy, placówkami kulturalnymi, stosując odpowiednie formy działania organizuje dzieciom i młodzieży czas wolny, umożliwia kształtowanie zai...

plik doc

Opieka środowiskowa

Przykładowy plan opieki środowiskowej.
POZ ? OPIEKA ŚRODOWISKOWA Dane pacjenta: Imię i nazwisko : XYZ Data urodzenia: 23.03.1935r. Adres: xx Wywiad środowiskowy Pacjentka XYZ mieszkająca w xx lat 74 mieszka w bloku 4 piętrowym na 4 piętrze. Najbliższa okolica zamieszkania wydaje się być cicha, blisko jest sklep i apteka. Sąsiedzi dzielą się na dwie grupy, pierwsza z nich należy do grupy patologicznej a druga na porządnych obywateli, chętnych do udzi...

plik doc

Edukacja środowiskowa z metodyką

Edukacja środowiskowa z metodyką, zagadnienia, ściąga
ŚRODOWISKO:wszystko co nas otacza – ogół elementów nieożywionych i ożywionych, zarówno naturalnych jak i powstałych w wyniku działalności czł.występujących na określonym obszarze oraz ich wzajemne powiązania,oddziaływania i zależności.(wyróżniamy środ:społeczne, naturalne, ekologiczne, wychowawcze, szkolne, rodzinne, przyrodnicze, geograficzne, ekonomiczne). EKOLOGIA:nauka o strukturze i funkcjonowaniu przyrody, zajmująca się badaniem o...

plik pdf

Egzamin Opiekunka Środowiskowa przykłady odpowiedzi

Egzamin Opiekunka Środowiskowa przykłady odpowiedzi
Komentarz opiekunka środowiskowa 346[01] Czerwiec 2009 Strona 1 z 25 Komentarz opiekunka środowiskowa 346[01] Czerwiec 2009 Strona 2 z 25 Komentarz opiekunka środowiskowa 346[01] Czerwiec 2009 Strona 3 z 25 Komentarz opiekunka środowiskowa 346[01] Czerwiec 2009 Strona 4 z 25 Komentarz opiekunka środowiskowa 346[01] Czerwiec 2009 Ocenie rozwiązania zadania podlegały następujące elementy pracy: I. II. III. IV. Tytuł. Z...

Ostatnie wyszukiwania
 Wsparcie społeczne a pielęgnowanie osób starszych,  Wsparcie i wspomaganie opiekunów w piel, đrodki cieniujce,  Reakcje chorego w starszym wieku na chorob,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-pacjent,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-człowiek stary.,  geriatria  Piel,    Pielęgnowanie pacjenta w wybranych zaburzeniach zdrowia.,    Piel, ~Życie i dzieła Kanta, || wojna światowa, `kłębuszkowe nerkowe zapalenie nerek, ` dylematy moralne , ^ choroby psychiczne, ]proces pielegnowania dziecka poparzonego, [roces pielęgnacji oiom, [roces opieki z geriatrii, [roces opieki , [rawo, [przyjęcie do porodu, [przyj, [przetworniki, [proces pielęgnowania, [prazenie mozgowe, [p===postepowanie z nieprzytomnym, [p, [odstawy pielęgniarstwa, [o czym oceniamy ludzi, [ielegniarstwo, [Historia]Podział dziejów, [edagogika, żywoty prawa rzymskiego, żywoty, żywota prawa żymskiego, żywot własny-franklin, żywot świętej Doroty, żywot pitagorasa, Żywot Józefa, Żywot i myśli Zygmunta Podfilipskiego, żywot galaktyk, żywot człowieka poczciwego, żywość komunikatów, żywopłoty, żywopłot, żywność zagrożeniem zdrowia dla konsumenta, żywność zagrożeniem zdrowia , żywność w reklamie a dzieci, żywność regionalna, żywność modyfikowana genetycznie, żywność modyfikowana, żywność i żywienie a zdrowie człowieka, żywność i żywienie a zdrowie, żywność genetycznie modyfikowana, żywność funkcjonalna, żywność, ŻYWNOŚCIOWA POLITYKA , żywnośc dla 18 .40 roku życia , i w wieku starszym, żywnosc dla dzieci , żywnosc, żywno, żywioł, żywinie a nowotwory, żywinie, żywieniowe dzieci, żywieniepozajelitowe i dojelitwe, żywienie, odżywianie i sprawność ruchowa, żywienie żywność a zdrowie jadwiga biernat, żywienie żywność a zdrowie, żywienie zwierząt i paszoznastwo , żywienie zwierząt, żywienie zdrowie, żywienie zdrowego i chorego człowieka, żywienie zdrowe, żywienie zbiorowe, żywienie wszkole, żywienie w żłobku, Żywienie w zaparciu nawykowym, żywienie w zaparciach, żywienie w wieku geriatrycznym, żywienie w turystyce, żywienie w szpitalu, żywienie w schorzeniach chirurgicznych, żywienie w różnym wieku, żywienie w raku przełyk, żywienie w przedszkolu, żywienie w procesie pielęgnowania chorego nieprzytomnego, żywienie w procesie piel, żywienie w otyłości, Żywienie w ostrym nieżycie jelit, żywienie w opiece paliatywnej, żywienie w OIT, żywienie w oddziale intensywnej terapii, żywienie w nowotworze, żywienie w niedokrwistości, żywienie w nadciśnieniu tętniczym w okresie ciąży, żywienie w nadci, żywienie w miażdżycy, żywienie w miażdzycy, żywienie w jednostkach chorobowych, żywienie w IT,