plik docx

ergonomia i bhp

Notatki w wykładów z ergonomii i bhp

Ergonomia- nauka o pracy, dyscyplina zajmująca się dostosowaniem pracy do możliwości psychofizycznych człowieka. Ma na celu humanizowanie pracy poprzez układ człowiek maszyna, warunki otoczenia, aby wykonywana była ona przy niskim koszcie biologicznym i najbardziej efektywnym, co uzyskuj się m. in. Poprzez eliminacje chorób zawodowych.  Ergonomia korzysta z takich nauk jak psychologia pracy, soc...

plik doc

Organizacje wspierające niepełnosprawych

referat
Niepełnosprawność oznacza trwałą lub okresową niezdolność do wypełniania ról społecznych, czyli czynnego udziału w życiu społeczeństwa, z powodu stałego lub długotrwałego naruszenia sprawności organizmu danej osoby, powodującej przede wszystkim niezdolność do pracy. W stosunku do osób, które ukończyły 16 lat, orzeka się o jednym z trzech (znaczny, umiarkowany i lekki) stopni niepełnosprawności. Do stopnia znacznego zalicza się osobę niezdolną do pracy albo zdolną do pracy jedynie...

plik doc

Organizacje wspierające niepełnosprawych

referat
Niepełnosprawność oznacza trwałą lub okresową niezdolność do wypełniania ról społecznych, czyli czynnego udziału w życiu społeczeństwa, z powodu stałego lub długotrwałego naruszenia sprawności organizmu danej osoby, powodującej przede wszystkim niezdolność do pracy. W stosunku do osób, które ukończyły 16 lat, orzeka się o jednym z trzech (znaczny, umiarkowany i lekki) stopni niepełnosprawności. Do stopnia znacznego zalicza się osobę niezdolną do pracy albo zdolną do pracy jedynie...

plik pdf

ergonomia

pomieszczenia pracy
Pomieszczenia pracy POMIESZCZENIA PRACY Pomieszczeniami pracy nazywamy pomieszczenia przeznaczone na pobyt pracowników w celu wykonywania czynności produkcyjnych, usługowych. badawczych itp. Podstawowe wymagania dotyczące pomieszczeni pracy przedstawiono poniżej. Pracodawca jest obowiązany utrzymywać pomieszczenia pracy w czystości i porządku oraz zapewnie: ich okresowe remonty i konserwacje w celu zachowania wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy. Pomieszczenia pracy...

plik doc

gerlach testy

gerlach testy
1. Wśród nauk o pracy, z którymi współpracuje pedagogika pracy można wymienić (proszę podkreślić zestaw): -dydaktykę – historię wychowania – socjologię pracy -filozofię pracy – prakseologie – ergonomię -pedagogikę społeczną – teorię wychowania – pedag. Ogólną -pedagog. specjalną – psychologię pracy – andragogike 2. Pedagogika pracy współpracuje z następującymi naukami pracy (proszę podkreślić zestaw): - dydaktyką – historią wychowania – prakseologią - ergonomią...

plik doc

mechanizacja rolnictwa

notatki z mechanizacji rolnictwa
MATERIAŁOZNASTWO 1. Mechanizacja pracy w gospodarstwie rolnym jest procesem zastępowania pracy żywej (ręcznej) produkcji rolniczej pracą maszyn i urządzeń technicznych prowadzącym do zwiększenia wydajności pracy i obniżenia kosztów produkcji. 2. Do technicznych środków produkcji w gospodarstwach rolnych zalicza się: środki energetyczne - stosowane w rolnictwie to ciągniki rolnicze, silniki spalinowe i elektryczne maszyny i narzędzia rolnicze ? m...

plik doc

otoczenie organizacji

otoczenie organizacji
Otoczenie bezpośrednie- obejmuje czynniki leżące poza organizacją, ale mające na nią bezpośredni wpływ (klienci, konkurencja, dostawcy, urzędnicy, banki) Otoczenie pośrednie- uwarunkowania wspólne dla wszystkich organizacji w danym nadsystemie społecznym (kultura panująca w danym społeczeństwie, otoczenie techniczne i technologiczne, otoczenie edukacyjne, polityczne, ekonomiczne, prawne, socjologiczne, demograficzne, naturalne) Otoczenie bezpośrednie (bliższe):...

plik pdf

mmm


1 Polskie Towarzystwo Pielęgniarskie 2009 Opis pracy pielęgniarskiej. Taksonomia jako narzędzie po prawy jakości opieki i wynagradzania Międzynarodowa Rada Pielęgniarek/ International Council of Nurses Polskie Towarzystwo Pielęgniarskie (PTP)/Polish Nurses Association (PNA) 2009 Tłumaczenie: dr n hum. Małgorzata Kisilowska dr n med. Bożena Gorzkowicz Opracowanie techniczne: D Kilańska Polskie Towarzystwo Pielęgniarskie 2009 Opis pracy pielęgniarskiej. Taksonomia jako narzędzie po praw...

plik doc

Na przełomie wieków ? przemiany gospodarcze i techniczne - konspekt

Konspekt lekcji jaką przeprowadziłem.
Temat: Na przełomie wieków – przemiany gospodarcze i techniczne. I. Cele kształcenia:       Cele ogólne: - zapoznanie uczniów z przemianami gospodarczymi i technicznymi oraz z najważniejszymi wynalazkami       Cele szczegółowe: - uczeń zna najważniejsze wynalazki techniczne - uczeń umie podać imię i nazwisko wynalazcy, rodzaj wynalazku i datę wynalezienia - uczeń potrafi wyjaśnić znaczenie najważniejszych wynalazk...

plik doc

Marketing - zagadnienia

opracowane zagadnienia z zakresu marketingu
1. Przedsiębiorstwo A. definicja i geneza PRZEDSIĘBIORSTWO Jest produktem historycznym, pojawiło się na określonym etapie rozwoju, istnieje zgodność ekonomii i historii - gospodarstwa w epoce feudalizmu czy niewolnictwa nie miały cech przedsiębiorstwa Niewolnictwo – Grecja, Egipt – gospodarstwa nastawione na zapotrzebowanie patrycjuszy, nie istniały takie pojęcia jak koszty Feudalizm – posiadłości wielkich panów, prowadzone również w klasz...

Ostatnie wyszukiwania
 Wsparcie społeczne a pielęgnowanie osób starszych,  Wsparcie i wspomaganie opiekunów w piel, đrodki cieniujce,  Reakcje chorego w starszym wieku na chorob,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-pacjent,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-człowiek stary.,  geriatria  Piel,    Pielęgnowanie pacjenta w wybranych zaburzeniach zdrowia.,    Piel, ~Życie i dzieła Kanta, || wojna światowa, `kłębuszkowe nerkowe zapalenie nerek, ` dylematy moralne , ^ choroby psychiczne, ]proces pielegnowania dziecka poparzonego, [roces pielęgnacji oiom, [roces opieki z geriatrii, [roces opieki , [rawo, [przyjęcie do porodu, [przyj, [przetworniki, [proces pielęgnowania, [prazenie mozgowe, [p===postepowanie z nieprzytomnym, [p, [odstawy pielęgniarstwa, [o czym oceniamy ludzi, [ielegniarstwo, [Historia]Podział dziejów, [edagogika, żywoty prawa rzymskiego, żywoty, żywota prawa żymskiego, żywot własny-franklin, żywot świętej Doroty, żywot pitagorasa, Żywot Józefa, Żywot i myśli Zygmunta Podfilipskiego, żywot galaktyk, żywot człowieka poczciwego, żywość komunikatów, żywopłoty, żywopłot, żywność zagrożeniem zdrowia dla konsumenta, żywność zagrożeniem zdrowia , żywność w reklamie a dzieci, żywność regionalna, żywność modyfikowana genetycznie, żywność modyfikowana, żywność i żywienie a zdrowie człowieka, żywność i żywienie a zdrowie, żywność genetycznie modyfikowana, żywność funkcjonalna, żywność, ŻYWNOŚCIOWA POLITYKA , żywnośc dla 18 .40 roku życia , i w wieku starszym, żywnosc dla dzieci , żywnosc, żywno, żywioł, żywinie a nowotwory, żywinie, żywieniowe dzieci, żywieniepozajelitowe i dojelitwe, żywienie, odżywianie i sprawność ruchowa, żywienie żywność a zdrowie jadwiga biernat, żywienie żywność a zdrowie, żywienie zwierząt i paszoznastwo , żywienie zwierząt, żywienie zdrowie, żywienie zdrowego i chorego człowieka, żywienie zdrowe, żywienie zbiorowe, żywienie wszkole, żywienie w żłobku, Żywienie w zaparciu nawykowym, żywienie w zaparciach, żywienie w wieku geriatrycznym, żywienie w turystyce, żywienie w szpitalu, żywienie w schorzeniach chirurgicznych, żywienie w różnym wieku, żywienie w raku przełyk, żywienie w przedszkolu, żywienie w procesie pielęgnowania chorego nieprzytomnego, żywienie w procesie piel, żywienie w otyłości, Żywienie w ostrym nieżycie jelit, żywienie w opiece paliatywnej, żywienie w OIT, żywienie w oddziale intensywnej terapii, żywienie w nowotworze, żywienie w niedokrwistości, żywienie w nadciśnieniu tętniczym w okresie ciąży, żywienie w nadci, żywienie w miażdżycy, żywienie w miażdzycy, żywienie w jednostkach chorobowych, żywienie w IT,