plik doc

Stany zagrożenia życia pochodzenia metabolicznego i endokrynnego.

Przełom tarczycowy, Śpiączka hipotyreotyczna (hipometaboliczna), Przełom nadnerczowy (ostra niewydolność kory nadnerczy), Kwasica i śpiączka ketonowa, Nieketonowa hiperglikemia hiperosmolalna, Kwasica mleczanowa, Hipoglikemia
Stany zagrożenia życia pochodzenia metabolicznego i endokrynnego Przełom tarczycowy Jest stanem nagłego i gwałtownego załamania homeostazy ustrojowej rozwijającym się na podłożu nierozpoznanej lub niedostatecznie leczonej nadczynności tarczycy. Przebiega z zabur...

plik docx

śpączka cukrzycowa

śpiączka cukrzycowa

Śpiączka cukrzycowa

Śpiączka cukrzycowa (rodzaj śpiączki) stan głębokich zaburzeń metabolicznych, który powstaje na skutek niedoboru lub nadmiaru insuliny. Zdarza się przede wszystkim u osób z już rozpoznaną cukrzycą. Następuje nagle i jest groźny dla życia.Często pojawia się przy powikłaniach cukrzycy, tj. kwasicy ketonowej, nieketonowej hiperglikemii hi...

plik doc

bad.fizykalne

przyda się
BADANIE PRZEDMIOTOWE A. Badanie ogólne 1. STAN OGÓLNY: dobry, średni, średnio ciężki, ciężki, krytyczny a) Przytomność (Skala Glasgow) ? to ilościowy kontakt chorego z otoczeniem: - przytomny - wszystko jest O.K. - somnolencja - przysypiający, śpiący, reaguje na głos, jak przestaniemy mówić zasypia - sopor - reaguje na ból, szczypanie mostka - śpiączka - nie reaguje na nic; postać odmóżdżeniowa, zniesienie odruchów. b) Św...

plik docx

Cukrzyca

Typy, profilaktyka, leczenie cukrzycy

Cukrzyca choroba cywilizacyjna,

Insulina jest hormonem obniżającym cukier, produkowana przez komórki beta wysp Langerhansa, wydzielanie podlega regulacji, drugim hormonem tam produkowanym jest glukagon, wydzielanie insuliny narasta po posiłku.

Cukrzyce leczymy, żeby zapobiegać powikłaniom. Cukrzyca polega na tym, że tkanki są obmywane w „lukrowaną” krew a w tkankac...

plik docx

cukrzyca

typy, profilaktyka i leczenia cukrzycy

Cukrzyca choroba cywilizacyjna,

Insulina jest hormonem obniżającym cukier, produkowana przez komórki beta wysp Langerhansa, wydzielanie podlega regulacji, drugim hormonem tam produkowanym jest glukagon, wydzielanie insuliny narasta po posiłku.

Cukrzyce leczymy, żeby zapobiegać powikłaniom. Cukrzyca polega na tym, że tkanki są obmywane w „lukrowaną” krew a w tkanka...

plik doc

badania fizykalne

badania fizykalne
BADANIA FIZYKALNE Stan ogólny       Przytomność (skala Glasgow) – to ilościowy kontakt chorego z otoczeniem:                   przytomny - wszystko jest O.K.                   somnolencja - przysypiający, śpiący, reaguje na głos, jak przestaniemy mówić zasypia       sopor - reaguje na ból, szczypanie mostka....

plik doc

Diagnozy łacińskie - pielęgniarstwo pediatryczne

Diagnozy łacińskie
DIAGNOZY APHTAE - afty, pleśniawki ALERGIA - alergia, uczulenie ALERGIA CUTENEA (CUTIS) - alergia skórna ALERGIA NASALI S - alergiczny nieżyt nosa ANAEMIA - anemia, niedokrwistość ANAEMIA APLASTICA - niedokrwistość aplastyczna ANAEMIA HAEMOLYTICA - niedokrwistość hemolityczna ANAEMIA E DENUTRITIONE - niedokrwistość niedoborowa, z niedożywienia ANAEMIA SIDEROPENICA - niedokrwistość z niedoboru żelaza ANGINA - angina, zapalenie migdałków i gardła ANGINA FOLLICULA...

plik doc

Rzucawka

Opis leczenia, stanu przedrzucawkowego.
Rzucawka. Napady drgawkowe występujące u kobiety spełniające kryteria stanu przedrzucawkowego ( stan przedrzucawkowy to ? nadciśnienie połączone z białkomoczem, obrzękiem). Jest najcięższą postacią gestozy. Objawia się utratą świadomości oraz napadem drgawek kliniczno-tonicznych, które kończą się śpiączką. Rzucawka może występować w ciąży, czasie porodu i połogu. Przed rzucawkami mogą pojawiać się objawy zwiastujące: silny ból głowy, pobudzenie, nie...

Ostatnie wyszukiwania
 Wsparcie społeczne a pielęgnowanie osób starszych,  Wsparcie i wspomaganie opiekunów w piel, đrodki cieniujce,  Reakcje chorego w starszym wieku na chorob,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-pacjent,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-człowiek stary.,  geriatria  Piel,    Pielęgnowanie pacjenta w wybranych zaburzeniach zdrowia.,    Piel, ~Życie i dzieła Kanta, || wojna światowa, `kłębuszkowe nerkowe zapalenie nerek, ` dylematy moralne , ^ choroby psychiczne, ]proces pielegnowania dziecka poparzonego, [roces pielęgnacji oiom, [roces opieki z geriatrii, [roces opieki , [rawo, [przyjęcie do porodu, [przyj, [przetworniki, [proces pielęgnowania, [prazenie mozgowe, [p===postepowanie z nieprzytomnym, [p, [odstawy pielęgniarstwa, [o czym oceniamy ludzi, [ielegniarstwo, [Historia]Podział dziejów, [edagogika, żywoty prawa rzymskiego, żywoty, żywota prawa żymskiego, żywot własny-franklin, żywot świętej Doroty, żywot pitagorasa, Żywot Józefa, Żywot i myśli Zygmunta Podfilipskiego, żywot galaktyk, żywot człowieka poczciwego, żywość komunikatów, żywopłoty, żywopłot, żywność zagrożeniem zdrowia dla konsumenta, żywność zagrożeniem zdrowia , żywność w reklamie a dzieci, żywność regionalna, żywność modyfikowana genetycznie, żywność modyfikowana, żywność i żywienie a zdrowie człowieka, żywność i żywienie a zdrowie, żywność genetycznie modyfikowana, żywność funkcjonalna, żywność, ŻYWNOŚCIOWA POLITYKA , żywnośc dla 18 .40 roku życia , i w wieku starszym, żywnosc dla dzieci , żywnosc, żywno, żywioł, żywinie a nowotwory, żywinie, żywieniowe dzieci, żywieniepozajelitowe i dojelitwe, żywienie, odżywianie i sprawność ruchowa, żywienie żywność a zdrowie jadwiga biernat, żywienie żywność a zdrowie, żywienie zwierząt i paszoznastwo , żywienie zwierząt, żywienie zdrowie, żywienie zdrowego i chorego człowieka, żywienie zdrowe, żywienie zbiorowe, żywienie wszkole, żywienie w żłobku, Żywienie w zaparciu nawykowym, żywienie w zaparciach, żywienie w wieku geriatrycznym, żywienie w turystyce, żywienie w szpitalu, żywienie w schorzeniach chirurgicznych, żywienie w różnym wieku, żywienie w raku przełyk, żywienie w przedszkolu, żywienie w procesie pielęgnowania chorego nieprzytomnego, żywienie w procesie piel, żywienie w otyłości, Żywienie w ostrym nieżycie jelit, żywienie w opiece paliatywnej, żywienie w OIT, żywienie w oddziale intensywnej terapii, żywienie w nowotworze, żywienie w niedokrwistości, żywienie w nadciśnieniu tętniczym w okresie ciąży, żywienie w nadci, żywienie w miażdżycy, żywienie w miażdzycy, żywienie w jednostkach chorobowych, żywienie w IT,