plik doc

ściąga z mikroekonomii

mikroekonomia ściąga
Ekonomia – jest nauką o prawidłowościach rządzących procesem gospodarowania. Działalność gosp. – odbywa się w warunkach ograniczoności zasobów Zasoby – czynniki produkcji. Od 200 lat wyodrębniło się 3 czynniki produkcji: -praca -ziemia -kapitał Kapitał: -rzeczowy (bud., śr. transportu) -finansowy (pieniądze) Od kilkudziesięciu lat uważa się przedsiębiorczość za czwarty czynnik. Funkcje ekonomi: -poznawcza (jako główne zadanie ma poznawać rzeczywistość) -apli...

plik doc

Wprowadzenie do inżynierii komputerowej - WPR - ściąga

Ściąga na zaliczenie wykładu z WPR (Wprowadzenie do inżynierii komputerowej).
Algorytm- jest to przepis na rozwiązanie określonego problemu, podany jako zbiór kolejnych poleceń. Wykonawcą algorytmu może być: człowiek, komputer Program- jest to algorytm zapisany w jakimś języku programowania Schemat blokowy – jest to algorytm zapisany przy pomocy języka symboli graficznych i matematycznych Przykłady poleceń: 1)czytaj x, 2) A:=13 ,3) Pisz y -> pisze liczbe pamietaną pod symbolem y Przykła...

plik doc

Architektura komputerów - ściąga

Architektura komputerów - ściąga na wykład.
FR – rejestr wskaźników CY – przeniesienie (ustawia na 1 jeżeli nastąpiło przeniesienie z najbardziej znaczącej pozycji S – znak P – parzystość OV – przepełnienie ALU – jednostka arytmetyczno logiczna AC – przeniesienie pomocnicze Z – zero (1 gdy wynik 0) A – akumulator (długość równa długości słowa) PC – licznik rozkazów – adresowanie pamięci prog. Zawiera adres następnego rozkazu do wykonania IR - rejestr instrukcji – przechowuje bieżą...

plik pdf

Metody numeryczne sciaga

Matematyka Dyskretna podstawowe zagadnienia.
WZORY, studia magisterskie 2007/08 I Arytmetyka zmiennopozycyjna Elementami zbioru warto´ci zmiennopozycyjnych sa s 1. liczby (−1)s bE (d0 .d1 d2 . . . dp−1 )b , gdzie • s wynosi 0 lub 1, • di dla i = 0, 1, . . . , p − 1 jest dowolna cyfra w systemie liczenia zdefiniowanym przez baze, • E jest dowolna liczba calkowita nie mniejsza ni˙ z Emin i nie wieksza ni˙ Emax , z 2. symbole −∞ i +∞, 3. przynajmniej dwa r´zne symbole NaN. o˙ Przypadek 3 Ty...

plik doc

Krystalografia - sciaga

sciaga z krystalografii
PR.GOLOSMITHA budowa kryształu jest uwarunko. przez stosunek ilości,wielkości i stanu polaryzacji skł.-ów(at.,jony lub gr.at.-ów) Wiązania: homodesmiczne struktura o wiązaniach jednorodnych(Cu,NaCl,NaOH) heterodesmiczne strukrtura o różnych wiązaniach np. grafit Koordynacja wzajemne ułożenie,decydują o niej wiązania.Najsłabsze wiązanie decyd.o kształcie zewn.i własn.mechan. Najwolniej kryształ rośnie tam gdzie są najsłabsze wiązania.Liczba koord.( LK) jest to liczba...

plik doc

Dydaktyka historii - ściąga mojej produkcji

Jest to ściąga mojej produkcji, która posłużyć może równie dobrze do nauki!
DYDAKTYKA HISTORII- Zajmuje się dawną i współczesną edukacją historyczną. Opisuje i wyjaśnia dokonujące się w niej zmiany. Projektuje konkretne czynności dydaktyczno-wychowawcze nauczyciela historii oraz scenariusze zajęć szkolnych. FUNKCJE PODRĘCZNIKA SZKOLNEGO: funkcja organizująca- nauczyciel, analizując materiał w podręczniku decyduje o metodach i formach organizacyjnych lekcji. Wyznacza elementom składowym pod...

plik doc

Historia historiografii - super ściąga

Ściąga mojej produkcji! Polecam!
STANOWISKA W KWESTII HISTORYCZNOŚCI MYŚLI ANTYCZNEJ- Nietzsche- uważał, że myśl grecka jest z natury ahistoryczna. 1 połowa XX w.- Robin Collinwood, Edward Card(?), badacze fr., niem.- uważali, że nie istnieje społeczność zamieszkała poza czasem. Mieli świadomość upływu czasu, ale różną od naszej (Kreutzer, Willamowitz, Willendorf). Pojmowanie czasu jako kołowrotu zmian- powracanie po cyklu jako cyrkularna, powtarzalna – jawiła się historia. Myślenie history...

plik doc

Metodologia historii-super ściąga!

Najstraszniejszy przedmiot na kierunku Historia! Z moją ściągą może być lżej.
DROYSEN Miejsce Johanna Gustawa Droysena w nurcie przemian w filozofii i historiografii: Droysen utożsamiany jest przede wszystkim z powstaniem tzw. szkoły pruskiej w historiografii niemieckiej, wspierającej ideowo proces zjednoczenia Niemiec pod egidą Prus. Utożsamiany jest także z procesem rozwoju studiów nad starożytnością, m.in. z pojawieniem się kategorii hellenizmu. W Polsce Droysenem prawie się nie zajmow...

Ostatnie wyszukiwania