plik odt

problem pielęgniarski, nadap padaczkowy

Opracowanie problemu pielęgniarskiego u pacjenta po napadzie padaczkowym
Ryzyko urazu spowodowane napadem padaczkowym 18 Grudzień 2011 Cel: Likwidacja ryzyka. Zapewnienie choremu bezpieczeństwa Postępowanie pielęgniarskie: 1. Ułożenie chorego w pozycji bezpiecznej, zapobiegające zachłyśnięcie się wydzieliną 2.Wezwanie lekarza 3. Zapewnienie swobody ruchów, nie powstrzymywanie drżących kończyn 4. Pilna obserwacja przebiegu napadu 5. Zdjęcie okularów, naszyjników, ostrych elementów ga...

plik odt

problem pielęgniarski, pacjenta po napadzie padaczkowym

opis problemu pielęgniarskiego u pacjenta po napadzie padaczkowym
Ryzyko urazu spowodowane napadem padaczkowym 18 Grudzień 2011 Cel: Likwidacja ryzyka. Zapewnienie choremu bezpieczeństwa Postępowanie pielęgniarskie: 1. Ułożenie chorego w pozycji bezpiecznej, zapobiegające zachłyśnięcie się wydzieliną 2.Wezwanie lekarza 3. Zapewnienie swobody ruchów, nie powstrzymywanie drżących kończyn 4. Pilna obserwacja przebiegu napadu 5. Zdjęcie okularów, naszyjników, ostrych elementów garderoby...

plik docx

Ściąga z mikrobiologii


Antyseptyka postępowanie zapobiegające zakażeniom przez niszczenie lub zachamowanie rozwoju drobnoustrojów za pomocą środków chemicznych, dzieli sie na:dezynfekcje,sterylizacjeAseptyka postępowanie zapobiegające, niedopuszczające do zakażenia drobnoustrojami środowiska, sprzętu, materiałów...

plik docx

Ściąga z mikrobiologii


Antyseptyka postępowanie zapobiegające zakażeniom przez niszczenie lub zachamowanie rozwoju drobnoustrojów za pomocą środków chemicznych, dzieli sie na:dezynfekcje,sterylizacjeAseptyka postępowanie zapobiegające, niedopuszczające do zakażenia drobnoustrojami środowiska, sprzętu, materiałów...

plik docx

dezynfekcja

najwazniejsze środki dezynfekcyjne ogólnie

Termin antiseptica został użyty w kontekście naukowym i praktycznym przez chirurga Johna Pringlea (1707-1782) w 1750 roku dla zabiegów i substancji zap...

plik doc

PROFILAKTYKA UZALEŻNIEŃ

notatka na temat uzależnień i ich profilaktyki
PROFILAKTYKA UZALEŻNIEŃ Temat: Charakterystyka uzależnień… Pojęcie uzależnienia używane jest zazwyczaj w odniesieniu do konkretnej substancji lub zachowania. Uzależnienie to nabyta silna potrzeba wykonywania jakiejś czynności lub zażywania jakiejś substancji. W praktyce określenie te ma kilka znaczeń. W języku potocznym uzależnionym jest ten, który nadużywa narkotyków, leków, alkoholu i papierosów. W szerszym kontekście może o...

plik doc

Zagrożenia zdrowia i życia w środowisku pracy i nauki (BHP)

praca zaliczeniowa z BHP. przedstawione czynniki fizyczne, mechaniczne, biologiczne i psychofizyczne zagrażające życiu i zdrowiu.
Karolina Morawska ZAGROŻENIA ZDROWIA I ŻYCIA W ŚRODOWISKU PRACY I NAUKI Streszczenie Wstęp Definicje Rodzaje, skutki, sposoby przeciwdziałania zagrożeniom Biologiczne Mechaniczne Chemiczne Związane ze stresem Tematem pracy są zagrożenia zdrowia i życia w środowisku pracy i nauki. Przedstawię w niej podstaw...

plik doc

Obowiązki pracodawcy i prawa pracownika w związku z wypadkiem przy pra

Prawa pracowanika Obowiązki pracodawcy
Obowiązki pracodawcy i prawa pracownika w związku z wypadkiem przy pracy. W razie zaistnienia wypadku przy pracy pracodawca - zgodnie z art. 234 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. ? Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.) ? dalej k.p., jest obowiązany w szczególności podjąć niezbędne działania eliminujące lub ograniczające zagrożenie, zapewnić udzielenie pierwszej pomocy osobom poszkodowanym i ustalenie w przew...

plik docx

haccap

system haccap i zasady działania

7 PODSTAWOWYCH ZASAD W OPARCIU O KTÓRE DZIAŁA SYSTEM HACCP:

  1. Analiza zagrożeń- usta lenienie potencjalnych zagrożenia, ocena jego ryzyka i określenie środków zapobiegawczych

Sporządzenie listy wszystkich ewentualnych zagrożeń...

plik docx

POZ praca zaliczeniowa

na 5

LESZCZYŃSKA EWA                                                                                                                 NYSA, 09.11.2009

PIELĘGNIARSTWO STA...

Ostatnie wyszukiwania
 Wsparcie społeczne a pielęgnowanie osób starszych,  Wsparcie i wspomaganie opiekunów w piel, đrodki cieniujce,  Reakcje chorego w starszym wieku na chorob,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-pacjent,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-człowiek stary.,  geriatria  Piel,    Pielęgnowanie pacjenta w wybranych zaburzeniach zdrowia.,    Piel, ~Życie i dzieła Kanta, || wojna światowa, `kłębuszkowe nerkowe zapalenie nerek, ` dylematy moralne , ^ choroby psychiczne, ]proces pielegnowania dziecka poparzonego, [roces pielęgnacji oiom, [roces opieki z geriatrii, [roces opieki , [rawo, [przyjęcie do porodu, [przyj, [przetworniki, [proces pielęgnowania, [prazenie mozgowe, [p===postepowanie z nieprzytomnym, [p, [odstawy pielęgniarstwa, [o czym oceniamy ludzi, [ielegniarstwo, [Historia]Podział dziejów, [edagogika, żywoty prawa rzymskiego, żywoty, żywota prawa żymskiego, żywot własny-franklin, żywot świętej Doroty, żywot pitagorasa, Żywot Józefa, Żywot i myśli Zygmunta Podfilipskiego, żywot galaktyk, żywot człowieka poczciwego, żywość komunikatów, żywopłoty, żywopłot, żywność zagrożeniem zdrowia dla konsumenta, żywność zagrożeniem zdrowia , żywność w reklamie a dzieci, żywność regionalna, żywność modyfikowana genetycznie, żywność modyfikowana, żywność i żywienie a zdrowie człowieka, żywność i żywienie a zdrowie, żywność genetycznie modyfikowana, żywność funkcjonalna, żywność, ŻYWNOŚCIOWA POLITYKA , żywnośc dla 18 .40 roku życia , i w wieku starszym, żywnosc dla dzieci , żywnosc, żywno, żywioł, żywinie a nowotwory, żywinie, żywieniowe dzieci, żywieniepozajelitowe i dojelitwe, żywienie, odżywianie i sprawność ruchowa, żywienie żywność a zdrowie jadwiga biernat, żywienie żywność a zdrowie, żywienie zwierząt i paszoznastwo , żywienie zwierząt, żywienie zdrowie, żywienie zdrowego i chorego człowieka, żywienie zdrowe, żywienie zbiorowe, żywienie wszkole, żywienie w żłobku, Żywienie w zaparciu nawykowym, żywienie w zaparciach, żywienie w wieku geriatrycznym, żywienie w turystyce, żywienie w szpitalu, żywienie w schorzeniach chirurgicznych, żywienie w różnym wieku, żywienie w raku przełyk, żywienie w przedszkolu, żywienie w procesie pielęgnowania chorego nieprzytomnego, żywienie w procesie piel, żywienie w otyłości, Żywienie w ostrym nieżycie jelit, żywienie w opiece paliatywnej, żywienie w OIT, żywienie w oddziale intensywnej terapii, żywienie w nowotworze, żywienie w niedokrwistości, żywienie w nadciśnieniu tętniczym w okresie ciąży, żywienie w nadci, żywienie w miażdżycy, żywienie w miażdzycy, żywienie w jednostkach chorobowych, żywienie w IT,