plik docx

Poetyka stosowana 11-24

Poetyka stosowana, strony 11-24

Przełom XIX i XX - przełom antypozytywistyczny( zerwanie z prymatem nauk przyrodniczych, antygenetyzm i antypsychologizm).

Wilhelm Dilthey-promotor przełomu.

Edmund Husserl - twórca fenomenologii, nie wychodzenie poza przedmiot danej dziedziny.

W pozytywizmie dzieło dokumentem biogra...

plik doc

R. Barthes - Fetysze życia codziennego - Striptiz

streszczenie artykułu
Roland Barthes Fetysze życia codziennego Striptiz Striptiz ? przynajmniej striptiz paryski ? jest oparty na pewnej sprzeczności: deseksualizuje kobietę w tej samej chwili, kiedy ją obnaża. W pewnym sensie chodzi tu o widowisko strachu lub raczej o jakieś ?przestrasz mnie?, jakby erotyzm pozostawał rodzajem rozkosznego terroru, wystarczy więc zapowiedzieć jego rytualne znaki, aby wywołać jednocześnie ideę płci i jej egzorcyzm Już samo trwanie rozbierania c...

plik doc

Roland Barthes "Wstęp do analizy strukturalnej opowiadań"

Streszczenie artykułu.
Roland Barthes, Wstęp do analizy strukturalnej opowiadań Istnieje niezliczona ilość opowiadań w różnych formach ? mowie, piśmie, obrazach ? i we wszystkich grupach ludzkich, a często zupełnie różne kultury lubią te same opowiadania. Czy tak ogólne zjawisko da się opisać ? poza wymienieniem kilku odmian? I jak rozpoznać, że te odmiany klasyfikują się jako opowiadanie? Błędne koło: aby opisać, trzeba wiedzieć co, a żeby wiedzieć co, trzeba znać opis tego. Od...

plik doc

100 lat samotności - streszczenie

strezczenie lektury
Márquez Gabriel Garcia "Sto lat samotności" Sto lat samotności Gabriela Garcíi Márqueza. Opublikowana po hiszpańsku w roku 1967, a po polsku w roku 1974. Stanowi ona szczytowe osiągnięcie realizmu magicznego. Książka jest uważana powszechnie za arcydzieło. Metaforycznie opisuje ona całą historię Kolumbii. Obejmuje 100 lat życia w małym miasteczku Macondo, którego realia oparte były, jak napisał sam Marquez, na autentycznych doświadczeniach autora. Streszczen...

plik doc

przypisy i bibliografia

jak w tytule
Metoda ?kropkowa?Metoda ?przecinkowa?książka polskaI. Nazwisko: Tytuł. Miejsce rok wydania, s.12.I. Nazwisko, Tytuł, Miejsce i rok wydania, s. 12.artykuł / książka przełożona z języka obcego:I. Nazwisko: Tytuł. Przeł. I. Nazwisko. Miejsce rok wydania, s. 12.I. Nazwisko, Tytuł, przeł. I. Nazwisko, miejsce rok wydania, s. 12.artykuł z tomu:I. Nazwisko: Tytuł. W: Tytuł. Red. I. Nazwisko. Miejsce rok wydania, s. 12.I. Nazwisko, Tytuł, [w:] Tytuł, red. I. Nazwisko, Miejsce rok wydan...

plik docx

streszczenie artykułu o osobach niesłyszących

SZKOŁA SPECJALNA DWUMIESIĘCZNIK

Aleksandra Łuczak, II rok, resocjalizacja, gr 2. Streszczenie artykułu Mariusz Sak Dyskryminacyjny charakter egzaminów zawodowych młodzieży niesłyszącej zawartego w dwumiesięczniku SZKOŁA SPECJALNA, nr 3 (254) 2010, tom LXXI ( maj, czerwiec).           Młodzież niesłysząca często uczy się zawodu, który nie ma nic wspólnego z ich zainteresowaniami czy ambicjam...

plik doc

Miejsce interpretacji Sławinski

Streszczenie artykułu Janusza Sławinskiego.
Miejsce interpretacji Janusz Sławiński WSTĘP Sławiński informuje nas, na samym początku, że proces interpretacji jest ciągle przedmiotem spornym kręgów naukowych. Według nich nie obowiązuje takie pojęcie jak interpretacja dzieła, bo nie istnieje nic takiego jak dzieło ? jest to tylko pamiątka w naszej świadomości po przodkach. Bardziej skłaniają się ku interpretacji tekstu ? wskazując od razu na to, że jest ona od razu skazana na klęs...

plik doc

Jak pisać recenzję. Przydatne zwroty.

Jak pisać recenzję. Przydatne zwroty.
Schemat imę i nazwisko autora recenzji dane bibliograficzne: imię, nazw., tytuł i podtyt., miejsce i wydawca i rok wyd., ilość stron i rozdziałów + tytuły rozd., nr wydania jeśli nie pierwsze, autor przedmowy-wstepu-posłowia, autor przekładu jeśli książka nie jest polskojęzyczna prezent. Autora?: pozycja w świecie nauki, dorobek, jakie miejsce w jego dorobku zajmuje ta książka, gdzie pracował-pracuje, jakie inne książki napisał przedstawienie gł...

plik pdf

gwara zgałębiowska

rtfgh
UNIWERSYTET ŚLĄSKI KLAUDIA MIŚTA NR ALBUMU: 273120 PRACA DYPLOMOWA LICENCJACKA CZY ISTNIEJE GWARA ZAGŁĘBIOWSKA? PRACA WYKONANA POD KIERUNKIEM: DR HAB. IWONA LOEWE RYBNIK 2013 Imię i nazwisko autora pracy Imię i nazwisko promotora pracy Wydział/ Jednostka nie będąca Wydziałem Kierunek studiów Specjalność Tytuł pracy Słowa klucze (max. 5) Klaudia Miśta Dr hab. Iwona Loewe Instytut Języka Polskiego filologia polska nauczycielska Czy istnieje gwara zagłębiowska? Językoznawstwo, g...

plik doc

Pojęcie archetypu

praca dotycząca pojęcia archetypu na podstawie motywów biblijnych
      „Pojęcie archetypu. Omów na podstawie znanych tekstów biblijnych” Starożytność, która trwała najdłużej spośród wszystkich epok, możemy nazwać zalążkiem kultury. Na jej ukształtowanie wpływ miały trzy wielkie religie jak wierzenia starożytnych greków, judaizm i chrześcijaństwo. Dwie ostatnie miały charakter monoteistyczny, ale mimo to występowały miedzy nimi spore różnice. Jednakże dla obu najważniejszą...

Ostatnie wyszukiwania
 Wsparcie społeczne a pielęgnowanie osób starszych,  Wsparcie i wspomaganie opiekunów w piel, đrodki cieniujce,  Reakcje chorego w starszym wieku na chorob,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-pacjent,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-człowiek stary.,  geriatria  Piel,    Pielęgnowanie pacjenta w wybranych zaburzeniach zdrowia.,    Piel, ~Życie i dzieła Kanta, || wojna światowa, `kłębuszkowe nerkowe zapalenie nerek, ` dylematy moralne , ^ choroby psychiczne, ]proces pielegnowania dziecka poparzonego, [roces pielęgnacji oiom, [roces opieki z geriatrii, [roces opieki , [rawo, [przyjęcie do porodu, [przyj, [przetworniki, [proces pielęgnowania, [prazenie mozgowe, [p===postepowanie z nieprzytomnym, [p, [odstawy pielęgniarstwa, [o czym oceniamy ludzi, [ielegniarstwo, [Historia]Podział dziejów, [edagogika, żywoty prawa rzymskiego, żywoty, żywota prawa żymskiego, żywot własny-franklin, żywot świętej Doroty, żywot pitagorasa, Żywot Józefa, Żywot i myśli Zygmunta Podfilipskiego, żywot galaktyk, żywot człowieka poczciwego, żywość komunikatów, żywopłoty, żywopłot, żywność zagrożeniem zdrowia dla konsumenta, żywność zagrożeniem zdrowia , żywność w reklamie a dzieci, żywność regionalna, żywność modyfikowana genetycznie, żywność modyfikowana, żywność i żywienie a zdrowie człowieka, żywność i żywienie a zdrowie, żywność genetycznie modyfikowana, żywność funkcjonalna, żywność, ŻYWNOŚCIOWA POLITYKA , żywnośc dla 18 .40 roku życia , i w wieku starszym, żywnosc dla dzieci , żywnosc, żywno, żywioł, żywinie a nowotwory, żywinie, żywieniowe dzieci, żywieniepozajelitowe i dojelitwe, żywienie, odżywianie i sprawność ruchowa, żywienie żywność a zdrowie jadwiga biernat, żywienie żywność a zdrowie, żywienie zwierząt i paszoznastwo , żywienie zwierząt, żywienie zdrowie, żywienie zdrowego i chorego człowieka, żywienie zdrowe, żywienie zbiorowe, żywienie wszkole, żywienie w żłobku, Żywienie w zaparciu nawykowym, żywienie w zaparciach, żywienie w wieku geriatrycznym, żywienie w turystyce, żywienie w szpitalu, żywienie w schorzeniach chirurgicznych, żywienie w różnym wieku, żywienie w raku przełyk, żywienie w przedszkolu, żywienie w procesie pielęgnowania chorego nieprzytomnego, żywienie w procesie piel, żywienie w otyłości, Żywienie w ostrym nieżycie jelit, żywienie w opiece paliatywnej, żywienie w OIT, żywienie w oddziale intensywnej terapii, żywienie w nowotworze, żywienie w niedokrwistości, żywienie w nadciśnieniu tętniczym w okresie ciąży, żywienie w nadci, żywienie w miażdżycy, żywienie w miażdzycy, żywienie w jednostkach chorobowych, żywienie w IT,