plik pdf

Ćwiczenia wspomagające rozwój mowy dziecka w wieku przedszkolnym.

Ćwiczenia wspomagające rozwój mowy dziecka w wieku przedszkolnym
Ćwiczenia wspomagające rozwój mowy dziecka w wieku przedszkolnym. I. Ćwiczenia słuchowe: Stanowią one bardzo ważną grupę ćwiczeń, ponieważ często opóźnienia czy zaburzenia rozwoju mowy pojawiają się na skutek opóźnień rozwoju słuchu fonematycznego /tzw. słuchu mownego/. Stymulując funkcje słuchowe przyczyniamy się do rozwoju mowy dziecka. 1. Szukanie ukrytego zegarka, radia, dzwoniącego budzika. 2. Rozróżnianie i naśladowanie...

plik doc

Ćwiczenia rehabilitacyjne w chorobie Parkinsona

Praca zawiera opis ćwiczeń w chorobie Parkinsona.
Spis treści: Wstęp. Choroba Parkinsona ? dolegliwości i objawy. Leczenie i rehabilitacja. Przykłady ćwiczeń. Ćwiczenia oddechowe ? cel i zadania. Przykłady ćwiczeń oddechowych. Chód i zasady nauki chodzenia. Zakończenie. Literatura. 1. Wstęp. Starzenie się organizmu ludzkiego jest procesem nieuniknionym i dotyczy każdego z nas. Starość w...

plik doc

Ćwiczena oddechowe, artykulacyjne

Przykładowe ćwiczenia mające na celu uzyskanie sprawności oddechowej, artykulacyjnej i fonacyjnej
13. Podaj przykłady ćwiczeń mających na celu uzyskanie dobrej wydolności oddechowej, prawidłowej fonacji i wyrazistej artykulacji. Ćwiczenia oddechowe: -dmuchanie na chorągiewki i wiatraczki - tańczący płomyczek- dmuchanie na płomień świecy, aby go wyginać -łódki- papierowe łódki i inne lekkie przedmioty (dmuchamy na nie) -wydmuchiwanie baniek mydlanych -dmuchanie na papierowe ozdoby za...

plik doc

Metody usprawniania leczniczego krytycznie chortych

Usprawnianie lecznicze układu oddechowego, ćwiczenia oddechowe, terapia ułożeniowa, nawilżanie mieszaniny oddechowej, usprawnianie lecznicze układu kostno - stawowego, ułożenie funkcjonalne , ćwiczenia bierne, ćwiczenia w odciążeniu, ćwiczenia izometrycz
Metody usprawniania leczniczego krytycznie chorych Danuta Niemkiewicz, Lech Krawczyk Pojęcie „chory w stanie krytycznym" jest trudne do zdefiniowania. Jeżeli za „stan krytyczny" przyjmuje się stan zagrożenia życia związany z niewydolno...

plik doc

Chirurgia-wykład1,2

II rok Pielęgniarstwa
CHIRURGIA             4.10.07 Przygotowanie przed operacją – okres bliższy i dalszy Badania rutynowe: hOznaczenie grupy krwi i czynnika Rh+; hOkreślenie hematokrytu; hMorfologia; hOkreślenie czasu krwawienia i krzepnięcia; hOkreślenie poziomu białka w surowicy i ewentualnych frakcji białkowych; hBadanie biochemiczne surowicy (poziom elektrolitów, mocznika, poziom glukozy i cholesterolu, poziom bilirubiny); hBadanie ogól...

plik doc

FIZJOLOGIA

? WYZNACZANIE SPOCZYNKOWEJ WENTYLACJI MINUTOWEJ PŁUC(MV) , ? MAKSYMALNEJ DOWOLNEJ WENTYLACJI PŁUC (MVV) ? REZERWY ODDECHOWEJ (BR) ? ORAZ WSPÓŁCZYNNIKA REZERWY ODDECHOWEJ
      WYZNACZANIE SPOCZYNKOWEJ WENTYLACJI MINUTOWEJ PŁUC(MV) ,       MAKSYMALNEJ DOWOLNEJ WENTYLACJI PŁUC (MVV)       REZER...

Ostatnie wyszukiwania
 Wsparcie społeczne a pielęgnowanie osób starszych,  Wsparcie i wspomaganie opiekunów w piel, đrodki cieniujce,  Reakcje chorego w starszym wieku na chorob,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-pacjent,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-człowiek stary.,  geriatria  Piel,    Pielęgnowanie pacjenta w wybranych zaburzeniach zdrowia.,    Piel, ~Życie i dzieła Kanta, || wojna światowa, `kłębuszkowe nerkowe zapalenie nerek, ` dylematy moralne , ^ choroby psychiczne, ]proces pielegnowania dziecka poparzonego, [roces pielęgnacji oiom, [roces opieki z geriatrii, [roces opieki , [rawo, [przyjęcie do porodu, [przyj, [przetworniki, [proces pielęgnowania, [prazenie mozgowe, [p===postepowanie z nieprzytomnym, [p, [odstawy pielęgniarstwa, [o czym oceniamy ludzi, [ielegniarstwo, [Historia]Podział dziejów, [edagogika, żywoty prawa rzymskiego, żywoty, żywota prawa żymskiego, żywot własny-franklin, żywot świętej Doroty, żywot pitagorasa, Żywot Józefa, Żywot i myśli Zygmunta Podfilipskiego, żywot galaktyk, żywot człowieka poczciwego, żywość komunikatów, żywopłoty, żywopłot, żywność zagrożeniem zdrowia dla konsumenta, żywność zagrożeniem zdrowia , żywność w reklamie a dzieci, żywność regionalna, żywność modyfikowana genetycznie, żywność modyfikowana, żywność i żywienie a zdrowie człowieka, żywność i żywienie a zdrowie, żywność genetycznie modyfikowana, żywność funkcjonalna, żywność, ŻYWNOŚCIOWA POLITYKA , żywnośc dla 18 .40 roku życia , i w wieku starszym, żywnosc dla dzieci , żywnosc, żywno, żywioł, żywinie a nowotwory, żywinie, żywieniowe dzieci, żywieniepozajelitowe i dojelitwe, żywienie, odżywianie i sprawność ruchowa, żywienie żywność a zdrowie jadwiga biernat, żywienie żywność a zdrowie, żywienie zwierząt i paszoznastwo , żywienie zwierząt, żywienie zdrowie, żywienie zdrowego i chorego człowieka, żywienie zdrowe, żywienie zbiorowe, żywienie wszkole, żywienie w żłobku, Żywienie w zaparciu nawykowym, żywienie w zaparciach, żywienie w wieku geriatrycznym, żywienie w turystyce, żywienie w szpitalu, żywienie w schorzeniach chirurgicznych, żywienie w różnym wieku, żywienie w raku przełyk, żywienie w przedszkolu, żywienie w procesie pielęgnowania chorego nieprzytomnego, żywienie w procesie piel, żywienie w otyłości, Żywienie w ostrym nieżycie jelit, żywienie w opiece paliatywnej, żywienie w OIT, żywienie w oddziale intensywnej terapii, żywienie w nowotworze, żywienie w niedokrwistości, żywienie w nadciśnieniu tętniczym w okresie ciąży, żywienie w nadci, żywienie w miażdżycy, żywienie w miażdzycy, żywienie w jednostkach chorobowych, żywienie w IT,