plik doc

Pedagogika przedszkolna

Opis funkcjonowania domów małego dziecka
DOMY MAŁEGO DZIECKA Rodzaj placówki przedszkolnej opiekuńczo- wychowawczej przeznaczony zasadniczo dla dzieci w wieku 0-3 lat. W niektórych placówkach nawet do 10 rż. W niektórych przypadkach mogą w nim przebywać matki, przyjmowane od 7 msc ciąży na ok. pięciomiesięczny okres pobytu. Warunkiem pobytu małoletnich matek jest podjęcie przez nich nauki w szkołach o różnych profilach, zgodnie z indywidualnymi zainteresowaniami i predyspozycjami. Liczba m...

plik doc

Maria Werycho- Radziełłowiczowa

Wpływ M. Werycho- Radziełłowiczowej na pedagogikę przedszkolną w Polsce.
ŻYCIE I DZIAŁALNOŚĆ MARII WERYHO – RADZIWIŁŁOWICZOWEJ   (artykuł pochodzi z pracy dyplomowej napisanej w Studium Wychowania Przedszkolnego w Szczytnie, w roku 1979; zdjęcia dodano w 2012r.) Maria Weryho urodziła się w 1858 roku, w Pskowie na Witebszczyźnie, w zubożałej rodzinie ziemiańskiej o tradycjach patriotycznych. Po wczesnej utracie matki starała się uzyskać materialną niezależność. Gimnazjum ukończyła w Psk...

plik doc

miesięczny plan pracy dydaktycznej

plan pracy dydaktycznej
Miesięczny plan pracy dydaktyczno – wychowawczej w przedszkolu z dziećmi 3-letnimi miesiąc czerwiec       Dostrzeganie i opisywanie różnic i podobieństw między przedmiotami.       Tworzenie sytuacji doskonalących pamięć, zdolność kojarzenia i umiejętność skupienia uwagi na rzeczach. Temat dnia Dzienne sytuacje edukacyjne, przewidziane efekty dydaktyczno-wychowawcze Cele Obszary edukacji JA I MÓJ ŚWIAT 04.06.2007 „Co to jest...

plik odt

tydzień aktywności edukacyjnej dziecka w przedszkolu

tydzień aktywności edukacyjnej dziecka w przedszkolu
Tydzień aktywności edukacyjnej dzieci w przedszkolu Blok tematyczny Temat dnia Zabawa swobodna Zajęcia dydaktyczne Zajęcia na świeżym powietrzu Czynności opiekuńcze, samoobsługowe, organizacyjne i inne Jesień daje nam owoce i warzywa PONIEDZIAŁEK Jak powstaje sok? Zabawy swobodne dzieci w kącikach przyrody .Zabawy konstrukcyjne dzieci z wykorzystaniem wybranych elementów. Zabawy swobodne według zainteresowań dzieci -„Owoce w k...

plik docx

Agresja dzieci w wieku przedszkolnym

Zamieszczam referat na temat Agresji dzieci w wieku przedszkolnym. Przyda się wam na lekcje psychologii. Pozdrawiam

Agresja dzieci w wieku przedszkolnym

Coraz większy niepokój budzi przemoc i okrucieństwo, rosnąca liczba przestępstw, brutalność, działań skierowanych przeciwko drugiemu człowiekowi lub większej liczby osób.

Osoby agresywne stwarzają dla otoczenia zagrożenia wynikające czy to z uszkodzenia ciała wywołanego pobiciem, czy też okaleczenia „psychicz...

plik odt

edukacja matematyczna dzieci upośledzonych w stopniu leekim.

Edukacja matematyczna w programach nauczania uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim na I etapie kształcenia w zreformowanej szkole. Czy zmiana oznacza postęp?
Edukacja matematyczna w programach nauczania uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim na I etapie kształcenia w zreformowanej szkole. Czy zmiana oznacza postęp? Reforma progr...

plik pdf

dydaktyka

super
Dziennik Ustaw Nr 228 — 15718 — Elektronicznie podpisany przez Grzegorz Paczowski Data: 2010.12.02 17:37:18 +01'00' Poz. 1490 1490 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ1) z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych Na podstawie art. 71b ust. 7 pkt 3 ustawy z dnia 7 września 199...

plik doc

Kształtowanie pojęć geometrycznych

Kształtowanie pojęć geometrycznych - opracowane z książki: J. Nowik ?Kształcenie matematyczne w edukacji wczesnoszkolnej?.
Z książki: J. Nowik „Kształcenie matematyczne w edukacji wczesnoszkolnej”. Kształtowanie pojęć geometrycznych Kończąc przedszkole, dziecko:       Wie, na czym polega pomiar długości i zna proste sposoby mierzenia; kropami stopa za stopą;       Potrafi określić kierunki oraz miejsca na kartce papieru, rozumie polecenia typu: narysuj kó...

Ostatnie wyszukiwania
 Wsparcie społeczne a pielęgnowanie osób starszych,  Wsparcie i wspomaganie opiekunów w piel, đrodki cieniujce,  Reakcje chorego w starszym wieku na chorob,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-pacjent,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-człowiek stary.,  geriatria  Piel,    Pielęgnowanie pacjenta w wybranych zaburzeniach zdrowia.,    Piel, ~Życie i dzieła Kanta, || wojna światowa, `kłębuszkowe nerkowe zapalenie nerek, ` dylematy moralne , ^ choroby psychiczne, ]proces pielegnowania dziecka poparzonego, [roces pielęgnacji oiom, [roces opieki z geriatrii, [roces opieki , [rawo, [przyjęcie do porodu, [przyj, [przetworniki, [proces pielęgnowania, [prazenie mozgowe, [p===postepowanie z nieprzytomnym, [p, [odstawy pielęgniarstwa, [o czym oceniamy ludzi, [ielegniarstwo, [Historia]Podział dziejów, [edagogika, żywoty prawa rzymskiego, żywoty, żywota prawa żymskiego, żywot własny-franklin, żywot świętej Doroty, żywot pitagorasa, Żywot Józefa, Żywot i myśli Zygmunta Podfilipskiego, żywot galaktyk, żywot człowieka poczciwego, żywość komunikatów, żywopłoty, żywopłot, żywność zagrożeniem zdrowia dla konsumenta, żywność zagrożeniem zdrowia , żywność w reklamie a dzieci, żywność regionalna, żywność modyfikowana genetycznie, żywność modyfikowana, żywność i żywienie a zdrowie człowieka, żywność i żywienie a zdrowie, żywność genetycznie modyfikowana, żywność funkcjonalna, żywność, ŻYWNOŚCIOWA POLITYKA , żywnośc dla 18 .40 roku życia , i w wieku starszym, żywnosc dla dzieci , żywnosc, żywno, żywioł, żywinie a nowotwory, żywinie, żywieniowe dzieci, żywieniepozajelitowe i dojelitwe, żywienie, odżywianie i sprawność ruchowa, żywienie żywność a zdrowie jadwiga biernat, żywienie żywność a zdrowie, żywienie zwierząt i paszoznastwo , żywienie zwierząt, żywienie zdrowie, żywienie zdrowego i chorego człowieka, żywienie zdrowe, żywienie zbiorowe, żywienie wszkole, żywienie w żłobku, Żywienie w zaparciu nawykowym, żywienie w zaparciach, żywienie w wieku geriatrycznym, żywienie w turystyce, żywienie w szpitalu, żywienie w schorzeniach chirurgicznych, żywienie w różnym wieku, żywienie w raku przełyk, żywienie w przedszkolu, żywienie w procesie pielęgnowania chorego nieprzytomnego, żywienie w procesie piel, żywienie w otyłości, Żywienie w ostrym nieżycie jelit, żywienie w opiece paliatywnej, żywienie w OIT, żywienie w oddziale intensywnej terapii, żywienie w nowotworze, żywienie w niedokrwistości, żywienie w nadciśnieniu tętniczym w okresie ciąży, żywienie w nadci, żywienie w miażdżycy, żywienie w miażdzycy, żywienie w jednostkach chorobowych, żywienie w IT,