plik pdf

udar niedokrwienny

udar niedokrwienny
Udar Mózgu 2008, tom 10, nr 2, 83–90 Copyright © 2008 Via Medica ISSN 1505–6740 PRACA ORYGINALNA Problemy opiekunów chorych po udarze mózgu Problems of stroke patient caregivers Justyna Maria Morawska*, Aleksandra Gutysz-Wojnicka Katedra Pielęgniarstwa Wydziału Nauk Medycznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Streszczenie ________________________________________________________________________ Wstęp. Po zakończeniu hospitalizacji z powodu udaru mózgu...

plik pdf

geriatria

o komunikowaniu z pacjentem geriatrycznym
prace poglądowe Piel. Zdr. Publ. 2011, 1, 1, 65–75 ISSN 2082-9876 © Copyright by Wroclaw Medical University Krystyna Misiak1, Ewa Kopydłowska2 Przygotowanie rodziny do opieki nad osobą starszą, cierpiącą na chorobę otępienną Preparing a Family to Provide Care to an Elderly Person with Senile Dementia 1 2 Zakład Gerontologii, Katedra Zdrowia Publicznego, Akademia Medyczna im. Piastów Śląskich we Wrocławiu Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej...

plik doc

pomoc mgr


Lista jednostek , w których można realizować prace magisterskie na kierunku Pielęgniarstwo na studiach stacjonarnych w roku akademickim 2012/2013 ZAKŁAD PIELĘGNIARSTWA NEUROLOGICZNEGO I PSYCHIATRYCZNEGO Adres : ul. Smoluchowskiego 11, 60-179 Poznań, Telefon : 861-22-67, 861-22-57 Fax : 861-22-66 Kierownik : dr hab. n. med. Krystyna Jaracz Dr hab. Krystyna Jaracz Przydatność skali WHOQoL OLD do oceny jakości życia osób zdrowych. Dr hab. Krystyna Jaracz Przydatność skali W...

plik rtf

zasady postepowania z pacjentem w terminalnej fazie choroby

.........................................................
zasady postepowania z pacjentem w terminalnej fazie choroby Zasady postępowania w ostatnich dniach życia chorych: 1. Rozpoznanie zbliżającej się śmierci. Powolne pojawianie się następujących objawów: • pogorszenie się kondycji fizycznej, postępujące osłabienie • wyniszczenie organizmu, • zamroczenie, ograniczowna zdolność poznawania, • znaczne ograniczenie przyjmowanego pokarmu i picia, • trudności w połykaniu leków....

plik doc

zespół nerczycowy

zespół nerczycowy u dziecka
Spis treści Wykaz używanych skrótów       Wstęp…………………………………………………………………………………..2       Założenia i cel pracy………………………………………………………………….3       Anatomia i fizjologia nerki…………………………………………………………...4 3.1       Budowa nerki………………………………………………………………….5 3.2       Czynność nerki………………………………………………………………...6 3.3       Drogi wyprowadzające mocz…………………………………………………8 3.4  ...

plik doc

zespół nerczycowy

zespół nerczycowy u dziecka
Spis treści Wykaz używanych skrótów       Wstęp…………………………………………………………………………………..2       Założenia i cel pracy………………………………………………………………….3       Anatomia i fizjologia nerki…………………………………………………………...4 3.1       Budowa nerki………………………………………………………………….5 3.2       Czynność nerki………………………………………………………………...6 3.3       Drogi wyprowadzające mocz…………………………………………………8 3.4  ...

plik doc

zespó otępienny

problemy pacjenta z zespołem otępiennym. cele działania pielęgniarki
Pielęgnacja pacjenta z zespole otępiennym W zespole otępiennym najbardziej użyteczny jest system opieki według Dorothy Orem, dotyczący możliwości samoopieki i jej deficytu. System wspierająco-edukacyjny (aktywizowanie, zachęcanie, informowanie, pouczanie, doradzanie, podtrzymywanie, stwarzanie odpowiednich warunków, nadzór nad prawidłowym wykonywaniem czynności, itp.). System częściowo-kompensacyjny- w tym przypadku w d...

plik doc

Rola pielęgniarki w leczeniu oparzeń u dzieci

Rola pielęgniarki w leczeniu oparzeń u dzeci
Pobyt w szpitalu jest dla dziecka i jego rodziców sytuacją trudną, dlatego już pierwszy kontakt z pacjentem i jego rodziną jest bardzo ważny, ponieważ ustala więź porozumienia, która jest niezbędna, jeśli ma się rozwijać współpraca przez dłuższy okres. Należy wyjaśnić dziecku i jego rodzicom, na czym będzie polegać pielęgnacja i dlaczego konieczny jest pobyt w szpitalu i wykonywanie różnych zabiegów [4]. Udział pielęgniarki w ocenie stanu ogólne...

plik odt

pielęgnacja pacjenta z odleżynami

opieka na osobą z odleżynai
Działania opiekuńcze nad osobą chorą i niesamodzielną Temat: Rola opiekuna medycznego w pielęgnowaniu pacjenta z odleżynami Odleżyny stanowią poważny problem w pielęgnowaniu pacjenta. Jest to powikłanie dające dolegliwości bólowe, obniżające samopoczucie pacjenta i niosące niebezpieczeństwo poważnego zakażenia. Leczenie odleżyn jest długie i trudne. Odleżyna powstaje gdy istnieje stały ucisk ciała lub tarcie skóry , szczególnie w tych okolicach, gdzie kośc...

plik docx

Specyfika komunikowania się z starszymi

Specyfika komunikowania się z osobami starszymi

Specyfika komunikowania z osobami starszymi  z dysfunkcją narządów zmysłów. Komunikowanie się z osobą straszą o upośledzonym wzroku, słuchu. Pacjent w starszym wieku z wybranymi schorzeniami neurologicznymi i zaburzeniami poznawczymi ( choroba Parkinsona, choroba Alzheimera) Komunikowanie się z osobą straszą z zaburzeniami poznawczymi . Pielęgnowanie chorych z demencją i wsparcie opiekuna.

Komunikowanie się z osobą st...

Ostatnie wyszukiwania
 Wsparcie społeczne a pielęgnowanie osób starszych,  Wsparcie i wspomaganie opiekunów w piel, đrodki cieniujce,  Reakcje chorego w starszym wieku na chorob,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-pacjent,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-człowiek stary.,  geriatria  Piel,    Pielęgnowanie pacjenta w wybranych zaburzeniach zdrowia.,    Piel, ~Życie i dzieła Kanta, || wojna światowa, `kłębuszkowe nerkowe zapalenie nerek, ` dylematy moralne , ^ choroby psychiczne, ]proces pielegnowania dziecka poparzonego, [roces pielęgnacji oiom, [roces opieki z geriatrii, [roces opieki , [rawo, [przyjęcie do porodu, [przyj, [przetworniki, [proces pielęgnowania, [prazenie mozgowe, [p===postepowanie z nieprzytomnym, [p, [odstawy pielęgniarstwa, [o czym oceniamy ludzi, [ielegniarstwo, [Historia]Podział dziejów, [edagogika, żywoty prawa rzymskiego, żywoty, żywota prawa żymskiego, żywot własny-franklin, żywot świętej Doroty, żywot pitagorasa, Żywot Józefa, Żywot i myśli Zygmunta Podfilipskiego, żywot galaktyk, żywot człowieka poczciwego, żywość komunikatów, żywopłoty, żywopłot, żywność zagrożeniem zdrowia dla konsumenta, żywność zagrożeniem zdrowia , żywność w reklamie a dzieci, żywność regionalna, żywność modyfikowana genetycznie, żywność modyfikowana, żywność i żywienie a zdrowie człowieka, żywność i żywienie a zdrowie, żywność genetycznie modyfikowana, żywność funkcjonalna, żywność, ŻYWNOŚCIOWA POLITYKA , żywnośc dla 18 .40 roku życia , i w wieku starszym, żywnosc dla dzieci , żywnosc, żywno, żywioł, żywinie a nowotwory, żywinie, żywieniowe dzieci, żywieniepozajelitowe i dojelitwe, żywienie, odżywianie i sprawność ruchowa, żywienie żywność a zdrowie jadwiga biernat, żywienie żywność a zdrowie, żywienie zwierząt i paszoznastwo , żywienie zwierząt, żywienie zdrowie, żywienie zdrowego i chorego człowieka, żywienie zdrowe, żywienie zbiorowe, żywienie wszkole, żywienie w żłobku, Żywienie w zaparciu nawykowym, żywienie w zaparciach, żywienie w wieku geriatrycznym, żywienie w turystyce, żywienie w szpitalu, żywienie w schorzeniach chirurgicznych, żywienie w różnym wieku, żywienie w raku przełyk, żywienie w przedszkolu, żywienie w procesie pielęgnowania chorego nieprzytomnego, żywienie w procesie piel, żywienie w otyłości, Żywienie w ostrym nieżycie jelit, żywienie w opiece paliatywnej, żywienie w OIT, żywienie w oddziale intensywnej terapii, żywienie w nowotworze, żywienie w niedokrwistości, żywienie w nadciśnieniu tętniczym w okresie ciąży, żywienie w nadci, żywienie w miażdżycy, żywienie w miażdzycy, żywienie w jednostkach chorobowych, żywienie w IT,