plik doc

Proces pielęgnowania w wybranych chorobach układu krążenia u dzieci

Proces pielęgnowania w chorobach układu krążenia u dzieci
Model opieki pielęgniarskiej nad dzieckiem z wybranymi chorobami układu krążenia. Katarzyna Iwaneczko Kierunek: Pielęgniarstwo Rok: II Grupa: 4 Model opieki pielęgniarskiej nad dzieckiem z nadciśnieniem tętniczym. Nadciśnienie tętnicze (NT). Częstość występowania u dzieci jest znacznie mniejsza niż u ludzi dorosłych i szacuje się ją na 1-5%. Do rozpoznania NT upow...

plik doc

Fizjologia zwierząt- układ rozrodczy i wydalniczy

Notatka z fizjologii zwierząt Krzymowskiego.
WYDALNICZY Nerki Właściwości moczu ostatecznego Regulacja czynności nerek Wydalanie moczu ROZRODCZY Dojrzałość płciowa Wytwarzanie i budowa plemników Dojrzewanie plemników w najądrzach Hormony gonad Regulacja procesów rozrodczych Wydalanie i regulacja wodno mineralna Dodatkowe hormony płciowe Ruja Cykl rujowy (płciowy) Kopulacja Ciąża Błony płodowe Łożysko Poród Budowa nerek Budowa makroskopowa Są położone w jamie brz...

plik doc

badanie fizykalne brzucha

badanie fizykalne brzucha
BRZUCH       anatomia dla celów dokumentowania :       linia pionowa od wyrostka mieczykowatego do spojenia łonowego       linia pozioma talerza biodrowego 4 kwadranty       prawy górny       prawy dolny       lewy górny       lewy dolny okolice:       nadbrzusze       śródbrzusze       podbrzus...

plik doc

Funkcje nerek,nefron

fizjologi nefronu i ciałka nerkowego
Streszczenie Nerki to bardzo skomplikowany narząd, w którym zachodzą procesy niezwykle istotne dla utrzymania równowagi chemicznej w organizmie. Chronią przed odwodnieniem, nadmiernym stężeniem elektrolitów i odpowiadają za wydalanie toksyn. Nerki to parzysty narząd znajdujący się w górnej części tylniej przestrzeni jamy brzusznej, są narządem bardzo dobrze ukrwionym poprzez specjalne tętnice nerkowe odchodzące od aorty brzusznej. Połącz...

plik doc

Diagnozy łacińskie - pediatria

Diagnozy łacińskie na pediatrię
ROZPOZNANIA PIELĘGNIARSTWO PEDIATRYCZNE ADHD - Zespół nadpobudliwości u dzieci AIDS - Zespół nabytych niedoborów odpornościowych ANEMIA - Niedokrwistość ANENCEPHALIA - Wrodzony brak mózgu APPENDICITIS - Zapalenie wyrostka robaczkowego ASD - Ubytek przegrody międzyprzedsionkowej ASCARIOSIS - Glistnica ASPHYXIA - Zamartwica ASTHMA BRONCHIALE - Dychawica oskrzelowa ATROPHIA CEREBRII - Zanik mózgu AZS - Atopowe zapalenie skóry BPD -...

plik doc

Układ wydalniczy

Układ wydalniczy
Układ wydalniczy Nerki przewody wyprowadzające są zasadniczą częścią układu, w nich - moczowody zachodzi proces powstawania moczu - pęcherz moczowy - cewka moczowa Nerki jeden z ważniejszych narządów zapewniających homeostazę w organizmie położone są po obydwóch stronach kręgosłupa, za żołądkiem i wątrobą mają kształt powiększonego ziarna fasoli do każdej dochodzi tętnica nerkowa, która doprowadza krew do narządu odchodzi od każdej żyła...

plik doc

Bakteriologia i wirusologia - opracowanie przykładowych pytań

Opracowanie przykładowych pytań z bakterio- i wirusologii.
1. Rodzaje paciorkowca, rezerwuar, drogi zakażenia, objawy. Paciorkowce (Streptococcus) Na podstawie właściwości fizjologicznych wyróżnia się 4 gatunki chorobotwórcze dla ludzi: paciorkowiec ropotwórczy (S. pyogenes), zieleniący (S. viridans), kałowy (S. faecalis) i zapalenia płuc (S. pneumoniae). Odporność na zakażenie ma charakter typowo swoisty. Paciorkowiec ropny (Streptococcus pyogenes) Morfologia: Mają kształt kulisty lu...

plik pdf

pielęgnacja pediatria

Krótka
Wybrane zagadnienia dotyczące najczęstszych chorób dzieci starszych Wybrane zagadnienia dotyczące najczęstszych chorób dzieci starszych 1. Ostre choroby układu oddechowego — etiologia, obraz kliniczny, diagnostyka i terapia 1.1. Zapalenie gardła i migdałków 1.2. Zapalenie oskrzeli 1.3. Zapalenie płuc 2. Przewlekłe i nawrotowe choroby układu oddechowego 2.1. Nawrotowe zapalenie oskrzeli 2.2. Mukowiscydoza 2.3. Gruźlica 3. Choroby alergiczne — etiologia, obraz kliniczny, diagnostyka...

plik docx

Diagnozy łacińskie w pediatrii

Najczęstsze choroby wystepujace u dzieci, w łacinie :)

Diagnozy łac. Pediatri

Anaemia                                        niedokrwostość

Anorexia                                        brak łakinienia

Ascaris lumbricoides                   glista ludzk...

Ostatnie wyszukiwania
 Wsparcie społeczne a pielęgnowanie osób starszych,  Wsparcie i wspomaganie opiekunów w piel, đrodki cieniujce,  Reakcje chorego w starszym wieku na chorob,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-pacjent,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-człowiek stary.,  geriatria  Piel,    Pielęgnowanie pacjenta w wybranych zaburzeniach zdrowia.,    Piel, ~Życie i dzieła Kanta, || wojna światowa, `kłębuszkowe nerkowe zapalenie nerek, ` dylematy moralne , ^ choroby psychiczne, ]proces pielegnowania dziecka poparzonego, [roces pielęgnacji oiom, [roces opieki z geriatrii, [roces opieki , [rawo, [przyjęcie do porodu, [przyj, [przetworniki, [proces pielęgnowania, [prazenie mozgowe, [p===postepowanie z nieprzytomnym, [p, [odstawy pielęgniarstwa, [o czym oceniamy ludzi, [ielegniarstwo, [Historia]Podział dziejów, [edagogika, żywoty prawa rzymskiego, żywoty, żywota prawa żymskiego, żywot własny-franklin, żywot świętej Doroty, żywot pitagorasa, Żywot Józefa, Żywot i myśli Zygmunta Podfilipskiego, żywot galaktyk, żywot człowieka poczciwego, żywość komunikatów, żywopłoty, żywopłot, żywność zagrożeniem zdrowia dla konsumenta, żywność zagrożeniem zdrowia , żywność w reklamie a dzieci, żywność regionalna, żywność modyfikowana genetycznie, żywność modyfikowana, żywność i żywienie a zdrowie człowieka, żywność i żywienie a zdrowie, żywność genetycznie modyfikowana, żywność funkcjonalna, żywność, ŻYWNOŚCIOWA POLITYKA , żywnośc dla 18 .40 roku życia , i w wieku starszym, żywnosc dla dzieci , żywnosc, żywno, żywioł, żywinie a nowotwory, żywinie, żywieniowe dzieci, żywieniepozajelitowe i dojelitwe, żywienie, odżywianie i sprawność ruchowa, żywienie żywność a zdrowie jadwiga biernat, żywienie żywność a zdrowie, żywienie zwierząt i paszoznastwo , żywienie zwierząt, żywienie zdrowie, żywienie zdrowego i chorego człowieka, żywienie zdrowe, żywienie zbiorowe, żywienie wszkole, żywienie w żłobku, Żywienie w zaparciu nawykowym, żywienie w zaparciach, żywienie w wieku geriatrycznym, żywienie w turystyce, żywienie w szpitalu, żywienie w schorzeniach chirurgicznych, żywienie w różnym wieku, żywienie w raku przełyk, żywienie w przedszkolu, żywienie w procesie pielęgnowania chorego nieprzytomnego, żywienie w procesie piel, żywienie w otyłości, Żywienie w ostrym nieżycie jelit, żywienie w opiece paliatywnej, żywienie w OIT, żywienie w oddziale intensywnej terapii, żywienie w nowotworze, żywienie w niedokrwistości, żywienie w nadciśnieniu tętniczym w okresie ciąży, żywienie w nadci, żywienie w miażdżycy, żywienie w miażdzycy, żywienie w jednostkach chorobowych, żywienie w IT,