plik docx

Dylematy moralne w medycynie

Dylematy moralne we współczesnej medycynie cechują się wielką złożonością. W związku z zachodzącymi przemianami, pojawiają się nowe, problematyczne kwestie w opiece nad pacjentem, które wymagają różnego podchodzenia do ich rozwiązywania (np. eutanazja, transplantologia) W pracy z człowiekiem chorym, cierpiącym i jego rodziną istotne znaczenie mają kwalifikacje i kompetencje pielęgniarek, toteż muszą one systematycznie uzupełniać swoją wiedzę, a już w szczególności wówczas gdy podstawy prawa m...

plik doc

Dylematy moralne bohaterów Żeromskiego

wypracowanie
Dylematy moralne bohaterów Stefana Żeromskiego. Dylematem moralnym nazywamy sytuację, w której musimy dokonać wyboru pomiędzy kilkoma możliwościami; wybór ten jednak spowoduje rozdarcie wewnętrzne, nie będzie jasny ani oczywisty. Wybranie jednej pociągnie za sobą przymus zrezygnowania z innej, równie wartościowej idei. W wypadku bohaterów Żeromskiego dylematy moralne poszczególnych postaci wynikały z niemożliwości pogodzenia ideałów pozytywistycznych z realiami życia. Chc...

plik docx

Naruszenia i dylematy etyki pielęgniarskiej

praca na Filozofie i etykę zawodu. Praca na 4.

„NARUSZENIA I DYLEMATY ETYKI PIELĘGNIARSKIEJ”

Respektowanie praw człowieka i ochrona godności ludzkiej bezpośrednio powiązane są z istotą i celami pielęgniarstwa. Pierwsze szkoły pielęgniarskie i położnicze, za główny cel kształcenia przyjmowały wykształcenie w pielęgniarkach - absolwentkach poczu...

plik docx

etyka

dylematy nauczyciela

Temat:

„Dylematy etyczne w pracy nauczyciela”

Etyka to: „filozoficzna nauka o moralności, zajmująca się wyjaśnieniem i ustalaniem takich kategorii, jak dobro i zło, odpowiedzialność, sumienie, powinnośc...

plik doc

etapy rozwoju moralnego

pp
Etapy rozwoju moralnego (koncepcja L. Kolberga) Opr. Joanna Piskorz STADIA ROZUMOWANIA MORALNEGO WEDŁUG KOHLBERGA Poziom I – przedkonwencjonalny Poziom II- konwencjonalny Poziom III- pokonwencjonalna Autonomia Poziom I Przedkonwencjonalny • Dzieci na tym poziomie rozumują w kategoriach własnych potrzeb. • Odpowiedzi na dylematy moralne opierają się na tym, co może im się udać, zyskać. • Wartości moralne tkwią w dobrych czy złych działaniach, a nie w ludziach czy standardac...

plik doc

etyka

podstawy etyki w pracy pielęgniarki
Temat: Sytuacje wskazujące na dylematy etyczne pracy pielęgniarek. Sytuacje moralne w procesie podejmowania decyzji. Jelenia Góra, 2007 r. Spis treści:       Problemy i dylematy etyczne pracy pielęgniarek.       Podejmowanie decyzji etycznych.       Przykłady dylematów.       Proces rozwiązywania dylematów etycznych.       Normy moralne.       Zakończ...

plik doc

etyka

podstawy etyki w pracy pielęgniarki
Temat: Sytuacje wskazujące na dylematy etyczne pracy pielęgniarek. Sytuacje moralne w procesie podejmowania decyzji. Jelenia Góra, 2007 r. Spis treści:       Problemy i dylematy etyczne pracy pielęgniarek.       Podejmowanie decyzji etycznych.       Przykłady dylematów.       Proces rozwiązywania dylematów etycznych.       Normy moralne.       Zakończ...

plik doc

Motyw samotności w literaturze. Przedstaw różnorodne sposoby jego ujęc

Kompletna prezentacja maturalna...
Motyw samotności w literaturze. Przedstaw różnorodne sposoby jego ujęcia, odwołując się do wybranych utworów. Ramowy plan wypowiedzi I Wstęp. 1. Definicyjne ujęcia samotności, jej specyfika i rodzaje. 2. Różnorodne oblicza samotności na kartach dzieł literackich. 3. Samotność jako błogosławieństwo w ramach wolnego wyboru i udręka w warunkach konieczności. II Rozwinięcie. 1. Starotestamentowy archetyp samotności człowieka ? historia Adama i Ewy...

plik doc

Lewowicki Śliwerski opracowanie

Gotowa praca, krótkie opracowanie Śliwerskiego ?O tożsamości, kondycji i powinnościach pedagogiki [str. 231-250 oraz Lewowickiego ?Wychowanie. Pojęcie. Znaczenia. Dylematy? [rozdział I]. 1 str na dwa teksty :) MAM nadzieję że się przyda :p
T. Lewowicki „O tożsamości, kondycji i powinnościach pedagogiki” [str. 231-250] Pedagogika jest nauką o wychowaniu człowieka. To najprostsze wyjaśnienie tego pojęcia. Chciałabym jednak na podstawie przeczytanego fragmentu książki wydobyć coś więcej z t...

Ostatnie wyszukiwania
 Wsparcie społeczne a pielęgnowanie osób starszych,  Wsparcie i wspomaganie opiekunów w piel, đrodki cieniujce,  Reakcje chorego w starszym wieku na chorob,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-pacjent,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-człowiek stary.,  geriatria  Piel,    Pielęgnowanie pacjenta w wybranych zaburzeniach zdrowia.,    Piel, ~Życie i dzieła Kanta, || wojna światowa, `kłębuszkowe nerkowe zapalenie nerek, ` dylematy moralne , ^ choroby psychiczne, ]proces pielegnowania dziecka poparzonego, [roces pielęgnacji oiom, [roces opieki z geriatrii, [roces opieki , [rawo, [przyjęcie do porodu, [przyj, [przetworniki, [proces pielęgnowania, [prazenie mozgowe, [p===postepowanie z nieprzytomnym, [p, [odstawy pielęgniarstwa, [o czym oceniamy ludzi, [ielegniarstwo, [Historia]Podział dziejów, [edagogika, żywoty prawa rzymskiego, żywoty, żywota prawa żymskiego, żywot własny-franklin, żywot świętej Doroty, żywot pitagorasa, Żywot Józefa, Żywot i myśli Zygmunta Podfilipskiego, żywot galaktyk, żywot człowieka poczciwego, żywość komunikatów, żywopłoty, żywopłot, żywność zagrożeniem zdrowia dla konsumenta, żywność zagrożeniem zdrowia , żywność w reklamie a dzieci, żywność regionalna, żywność modyfikowana genetycznie, żywność modyfikowana, żywność i żywienie a zdrowie człowieka, żywność i żywienie a zdrowie, żywność genetycznie modyfikowana, żywność funkcjonalna, żywność, ŻYWNOŚCIOWA POLITYKA , żywnośc dla 18 .40 roku życia , i w wieku starszym, żywnosc dla dzieci , żywnosc, żywno, żywioł, żywinie a nowotwory, żywinie, żywieniowe dzieci, żywieniepozajelitowe i dojelitwe, żywienie, odżywianie i sprawność ruchowa, żywienie żywność a zdrowie jadwiga biernat, żywienie żywność a zdrowie, żywienie zwierząt i paszoznastwo , żywienie zwierząt, żywienie zdrowie, żywienie zdrowego i chorego człowieka, żywienie zdrowe, żywienie zbiorowe, żywienie wszkole, żywienie w żłobku, Żywienie w zaparciu nawykowym, żywienie w zaparciach, żywienie w wieku geriatrycznym, żywienie w turystyce, żywienie w szpitalu, żywienie w schorzeniach chirurgicznych, żywienie w różnym wieku, żywienie w raku przełyk, żywienie w przedszkolu, żywienie w procesie pielęgnowania chorego nieprzytomnego, żywienie w procesie piel, żywienie w otyłości, Żywienie w ostrym nieżycie jelit, żywienie w opiece paliatywnej, żywienie w OIT, żywienie w oddziale intensywnej terapii, żywienie w nowotworze, żywienie w niedokrwistości, żywienie w nadciśnieniu tętniczym w okresie ciąży, żywienie w nadci, żywienie w miażdżycy, żywienie w miażdzycy, żywienie w jednostkach chorobowych, żywienie w IT,