plik doc

choroby nadnerczy

notatka stanowi zapis z awierający ch. dotyczące nadnerczy i przytarczyc
Wykład 9 CHOROBY PRZYTARCZYC Główne działania fizjologiczne PTH:       wzrost aktywności osteoklastów w kościach,       zmniejszenie syntezy macieny kostnej wskutek osłabionej aktywności osteoblastów (resorpcja przeważa nad odbudową kości),       zwiększenie resorpcji wapnia w cewkach dolnych nerek       hamowanie absorpcji fosforanów w nerkach...

plik doc

Bezpośrednie i pośrednie skutki choroby dla stanu psychicznego pacjent

Praca na psychologię
Bezpośrednie i pośrednie skutki choroby dla stanu psychicznego pacjenta Choroba jest to jedno z podstawowych pojęć medycznych, będące ogólnym określeniem każdego odstępstwa od stanu określanego jako pełnia zdrowia organizmu. Dokładne sprecyzowanie stanu określanego jako choroba jest równie trudne jak określenie stanu pełni zdrowia, gdyż podlega subiektywnej ocenie. Stan psychiczny człowieka ulega zwykle pewnym z...

plik doc

choroby układu nerwowego

choroby układu nerwowego
Temat: Charakterystyka chorób układu nerwowego. Choroby układu nerwowego, ze względu na szczególną rolę tego układu, mogą mieć i nierzadko mają wyjątkowo dramatyczny przebieg, zwłaszcza przy ostro przebiegających schorzeniach mózgowia dotykających ośrodków kontrolujących podstawowe funkcje życiowe organizmu. Choroby układu nerwowego mogą się rozwijać jako schorzenia pierwotne lub zajmować układ nerwowy wtórnie jako powikłanie innego schorzenia, którego pierwotne o...

plik doc

Choroby jelita grubego

Objawy ,powikłania i przyczyny chorób jelita grubego
Choroby jelita grubego Zaparcia nawykowe Objawy: uczucie pełności brak łaknienia bóle i zawroty głowy ogólne osłabienie przygnębienie dolegliwości sercowe - skurcze dodatkowe. Zaparcie spastyczne-kurczowe: stresy psychiczne odruchowo w chorobach jamy brzusznej dieta bogato resztkowa alkohol czarna kawa używki tytoń zatrucia oło...

plik docx

choroba parkinsona

praca zawiera wszystko na temat choroby parkinsona.

Choroba Parkinsona jest nieuleczalną i postępującą chorobą zwyrodnieniową ośrodkowego układu nerwowego zaliczaną do chorób układu pozapiramidowego. Częściej dotyka mężczyzn. Średni wiek zachorowania wynosi  ok. 58 lat, a ryzyko wystąpienia wzrasta wraz z wiekiem. Choroba polega na stopniowym zaniku komórek nerwowych istoty czarnej śródmózgowia, produkujących substancję zwaną dopaminą, odpowiedzialną z...

plik odt

choroba parkinsona opis krotko

krotki opis choroby parkinsona
OPIS CHOROBY Choroba Parkinsona Choroba Parkinsona jest nieuleczalnym schorzeniem neurologicznym. Powoduje ją zwyrodnienie części mózgu zwanej istotą czarną w wyniku starzenia się. Choroba polega na stopniowym zanikaniu komórek nerwowych odpowiedzialnych za wytwarzanie dopaminy - związku chemicznego, który jest przekaźnikiem miedzy komórkami nerwowymi odpowiadającymi za kontrolę ruchu. W wyniku tego stężenie dopaminy maleje i przy obumarciu około 70-80% kom...

plik doc

rehabilitacja

rehabilitacja i choroby reumatyczne
      Termin „choroby reumatyczne” dotyczy wielu stanów chorobowych. Różnią się one etiologią, obrazem klinicznym, rokowaniem, a także sposobem leczenia. Choroby reumatyczne należą do przewlekłych postępujących schorzeń, które pomimo leczenia systematycznie pogarszają jakość życia chorych. Do chorób tych zaliczamy choroby stawów, więzadeł, powięzi i mięśni. Ich wspólnym mianownikiem jest ból zlokalizowany w układzie ruchu, stale postępując...

plik doc

Bezpośrednie i pośrednie skutki choroby dla stanu psychicznego pacjent

polecam
Wydział Pielęgniarstwa i Położnictwa Kiełbus Magdalena Pielęgniarstwo, grupa 9 Bezpośrednie i pośrednie skutki choroby dla stanu psychicznego pacjenta. Na stan psychiczny pacjenta wpływają bezpośrednie i pośrednie skutki choroby. Bezpośrednimi skutkami choroby nazywamy wszystkie dysfunkcje w podstawowych procesach i zjawiskach psychicznych, powstające jako bezpośredni skutek zaburzeń na płaszczyźnie biologicznej. Czynnik wywołujący chorobę czy też uszczerbek na zdrowiu...

plik rtf

psychologiczne determinanty zdrowia i choroby


PSYCHOLOGICZNE DETERMINANTY ZDROWIA l CHOROBY W połowie XX wieku na plan pierwszy jako przyczyny zgonów wysunęły się przewlekłe choroby układu krążenia, choroby nowotworowe, udary, a także wypadki kończące się śmiercią. Wzrasta rola psychologii w rozwiązywaniu problemów zdrowotnych, ponieważ w chorobach chronicznych czynniki psychospołeczne mają poważny udział. Dotyczy to zarówno etiologii, jak i przebiegu tych chorób, a także leczenia i rehabilitacji pacjentów. ^Współczesna medyc...

Ostatnie wyszukiwania
 Wsparcie społeczne a pielęgnowanie osób starszych,  Wsparcie i wspomaganie opiekunów w piel, đrodki cieniujce,  Reakcje chorego w starszym wieku na chorob,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-pacjent,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-człowiek stary.,  geriatria  Piel,    Pielęgnowanie pacjenta w wybranych zaburzeniach zdrowia.,    Piel, ~Życie i dzieła Kanta, || wojna światowa, `kłębuszkowe nerkowe zapalenie nerek, ` dylematy moralne , ^ choroby psychiczne, ]proces pielegnowania dziecka poparzonego, [roces pielęgnacji oiom, [roces opieki z geriatrii, [roces opieki , [rawo, [przyjęcie do porodu, [przyj, [przetworniki, [proces pielęgnowania, [prazenie mozgowe, [p===postepowanie z nieprzytomnym, [p, [odstawy pielęgniarstwa, [o czym oceniamy ludzi, [ielegniarstwo, [Historia]Podział dziejów, [edagogika, żywoty prawa rzymskiego, żywoty, żywota prawa żymskiego, żywot własny-franklin, żywot świętej Doroty, żywot pitagorasa, Żywot Józefa, Żywot i myśli Zygmunta Podfilipskiego, żywot galaktyk, żywot człowieka poczciwego, żywość komunikatów, żywopłoty, żywopłot, żywność zagrożeniem zdrowia dla konsumenta, żywność zagrożeniem zdrowia , żywność w reklamie a dzieci, żywność regionalna, żywność modyfikowana genetycznie, żywność modyfikowana, żywność i żywienie a zdrowie człowieka, żywność i żywienie a zdrowie, żywność genetycznie modyfikowana, żywność funkcjonalna, żywność, ŻYWNOŚCIOWA POLITYKA , żywnośc dla 18 .40 roku życia , i w wieku starszym, żywnosc dla dzieci , żywnosc, żywno, żywioł, żywinie a nowotwory, żywinie, żywieniowe dzieci, żywieniepozajelitowe i dojelitwe, żywienie, odżywianie i sprawność ruchowa, żywienie żywność a zdrowie jadwiga biernat, żywienie żywność a zdrowie, żywienie zwierząt i paszoznastwo , żywienie zwierząt, żywienie zdrowie, żywienie zdrowego i chorego człowieka, żywienie zdrowe, żywienie zbiorowe, żywienie wszkole, żywienie w żłobku, Żywienie w zaparciu nawykowym, żywienie w zaparciach, żywienie w wieku geriatrycznym, żywienie w turystyce, żywienie w szpitalu, żywienie w schorzeniach chirurgicznych, żywienie w różnym wieku, żywienie w raku przełyk, żywienie w przedszkolu, żywienie w procesie pielęgnowania chorego nieprzytomnego, żywienie w procesie piel, żywienie w otyłości, Żywienie w ostrym nieżycie jelit, żywienie w opiece paliatywnej, żywienie w OIT, żywienie w oddziale intensywnej terapii, żywienie w nowotworze, żywienie w niedokrwistości, żywienie w nadciśnieniu tętniczym w okresie ciąży, żywienie w nadci, żywienie w miażdżycy, żywienie w miażdzycy, żywienie w jednostkach chorobowych, żywienie w IT,