plik doc

Proces pielęgnowania

Proces pielęgnowania opisany każdy etap oddzielnie. Teoria.
PROCES PIELĘGNOWANIA Proces pielęgnowania jest to taka forma opieki , która obejmuje rozpoznanie stanu biologicznego, psychicznego, społecznego, kulturowego i duchowego podmiotu opieki ( np. pojedynczego człowieka/pacjenta, rodziny czy grupy ludzi) i postawienie diagnozy pielęgniarskiej, a także podjęcie celowych i planowych działań, które mają doprowadzić do utrzymania lub zmiany rozpoznanego stanu ( wyrażonego w diagnozie pi...

plik doc

proces pielęgnowania

proces pielęgnowania na oddziale nefrologii
Data Ocena stanu Diagnoza pielęgniarska Cel opieki Plan opieki Realizacja i ocena opieki 1xxx -Pacjent po amputacji kończyn dolnych (lewej na wysokości podudzia i prawej na wysokości uda), -przewlekła choroba nerek stadium 5 (Pacjent jest dializowany), -kamica nerkowa lewostronna, -cukrzyca typu drugiego, nefropatia cukrzycowa, (chory otrzymuje insulinę) -retinopatia cukrzycowa proliferacyjna,...

plik pdf

Hospicjum

Definicja Hospicjum
Opieka paliatywna – hospicjum Definicja Hospicjum (z łac. hospitium) – instytucja opieki paliatywnej funkcjonująca w ramach systemu opieki zdrowotnej źródło - wikipedia

plik doc

Proces pielęgnowania

Proces pielęgnowania
Proces pielęgnowania 1.Problem pielęgnacyjny: Ryzyko odwodnienia spowodowane wysoką temperaturą ciała. Cel opieki pielęgniarskiej: Niedopuszczenie do powstania odwodnienia, obniżenie temp ciała Planowane działania: - Podanie leków na zlecenie lekarza obniżających temperaturę ciała; - Wietrzenie sali; - Nawilżanie powietrza; - Kontrolowanie temperatury ciała i dokonywanie zapisów w dokumentacji medycznej; - Stosowanie zimnych okła...

plik doc

modele pielęgnowania najbardziej pasujące do wykorzystania w geriatrii

Praca omawiająca wybrane modele pielęgnacji najbardziej pasujące do wykorzystania w geriatrii
Temat 1. Modele pielęgnowania najbardziej pasujące do wykorzystania w geriatrii Spośród dostępnej gamy modeli opieki pielęgniarskiej najczęściej stosowanymi w opiece nad pacjentami w wieku podeszłym są:       model samoopieki D.Orem „istoty ludzkie wymagają ciągłych, rozmyślnych wkładów w siebie i w swoje otoczenie, aby utrzymać się przy życiu i funkcjonować zgodnie ze swoją lu...

plik doc

teorie w geriatrii

opis teori w geriatrii
Temat 1. Modele pielęgnowania najbardziej pasujące do wykorzystania w geriatrii Spośród dostępnej gamy modeli opieki pielęgniarskiej najczęściej stosowanymi w opiece nad pacjentami w wieku podeszłym są:       model samoopieki D.Orem „istoty ludzkie wymagają ciągłych, rozmyślnych wkładów w siebie i w swoje otoczenie, aby utrzymać się przy życiu i funkcjonować zgodnie ze swoją ludzką naturą” Teoria ta obejmuje trzy komponenty: samoopiekę, deficyt s...

plik doc

wprowadzenie do gerontologii

wprowadzenie do gerontologi
WPROWADZENIE DO GERONTOLOGII, WYJAŚNIENIE POJĘĆ. BIOLOGICZNE ASPEKTY STARZENIA. 1. POJĘCIA:       Gerontologia, geriatria       Starzenie a starość       Wiek metrykalny = chronologiczny = kalendarzowy, wiek biologiczny( starzenie przedwczesne = patologiczne, ortologiczne, pomyślne), wiek czynnościowy       Starzenie demograficzne       Przeciętne trwanie życia     &...

Ostatnie wyszukiwania
 Wsparcie społeczne a pielęgnowanie osób starszych,  Wsparcie i wspomaganie opiekunów w piel, đrodki cieniujce,  Reakcje chorego w starszym wieku na chorob,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-pacjent,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-człowiek stary.,  geriatria  Piel,    Pielęgnowanie pacjenta w wybranych zaburzeniach zdrowia.,    Piel, ~Życie i dzieła Kanta, || wojna światowa, `kłębuszkowe nerkowe zapalenie nerek, ` dylematy moralne , ^ choroby psychiczne, ]proces pielegnowania dziecka poparzonego, [roces pielęgnacji oiom, [roces opieki z geriatrii, [roces opieki , [rawo, [przyjęcie do porodu, [przyj, [przetworniki, [proces pielęgnowania, [prazenie mozgowe, [p===postepowanie z nieprzytomnym, [p, [odstawy pielęgniarstwa, [o czym oceniamy ludzi, [ielegniarstwo, [Historia]Podział dziejów, [edagogika, żywoty prawa rzymskiego, żywoty, żywota prawa żymskiego, żywot własny-franklin, żywot świętej Doroty, żywot pitagorasa, Żywot Józefa, Żywot i myśli Zygmunta Podfilipskiego, żywot galaktyk, żywot człowieka poczciwego, żywość komunikatów, żywopłoty, żywopłot, żywność zagrożeniem zdrowia dla konsumenta, żywność zagrożeniem zdrowia , żywność w reklamie a dzieci, żywność regionalna, żywność modyfikowana genetycznie, żywność modyfikowana, żywność i żywienie a zdrowie człowieka, żywność i żywienie a zdrowie, żywność genetycznie modyfikowana, żywność funkcjonalna, żywność, ŻYWNOŚCIOWA POLITYKA , żywnośc dla 18 .40 roku życia , i w wieku starszym, żywnosc dla dzieci , żywnosc, żywno, żywioł, żywinie a nowotwory, żywinie, żywieniowe dzieci, żywieniepozajelitowe i dojelitwe, żywienie, odżywianie i sprawność ruchowa, żywienie żywność a zdrowie jadwiga biernat, żywienie żywność a zdrowie, żywienie zwierząt i paszoznastwo , żywienie zwierząt, żywienie zdrowie, żywienie zdrowego i chorego człowieka, żywienie zdrowe, żywienie zbiorowe, żywienie wszkole, żywienie w żłobku, Żywienie w zaparciu nawykowym, żywienie w zaparciach, żywienie w wieku geriatrycznym, żywienie w turystyce, żywienie w szpitalu, żywienie w schorzeniach chirurgicznych, żywienie w różnym wieku, żywienie w raku przełyk, żywienie w przedszkolu, żywienie w procesie pielęgnowania chorego nieprzytomnego, żywienie w procesie piel, żywienie w otyłości, Żywienie w ostrym nieżycie jelit, żywienie w opiece paliatywnej, żywienie w OIT, żywienie w oddziale intensywnej terapii, żywienie w nowotworze, żywienie w niedokrwistości, żywienie w nadciśnieniu tętniczym w okresie ciąży, żywienie w nadci, żywienie w miażdżycy, żywienie w miażdzycy, żywienie w jednostkach chorobowych, żywienie w IT,