plik doc

Teorie konfliktu

Teoria konfliktu zakłada, że aby zapobiec dyskryminacji, nie wystarczy nauczanie dzieci z różnych grup społecznych o sobie oraz ich zaangażowanie w działalność poznawczą na temat różnych wartości. Teorie konfliktu w edukacji postrzegają społeczeństwo jako zorganizowane grupy walczące ze sobą o wpływy i dominację. Zakładają, iż częściej występują opozycyjne interesy różnych grup niż ich zgodna integracja. Stąd częste walki i spory, zamiast zgody czy przystosowania. Teorie konfliktu...

plik doc

statystyka opisowa

przydatne dla biologow ;)
STATYSTYKA OPISOWA Statystyka Statystyka opisowa Statystyka matematyczna Losowanie (pomiar) Populacja generalna Próbka (rezultaty potencjalnych pomiarów) (rezultaty pomiarów) Statystyka opisowa zajmuje się wstępnym opracowaniem wyników pomiarów (próbki) bez posługiwania się rachunkiem prawdopodobieństwa. Nie wyciągamy wniosków dotyczących populacji generalnej. Niech x1, x2, x3,...xn będzie próbką n-elementową. n ? li...

plik odt

Psychologia społeczna III rok

1. Psychologia społeczna 2. Zasada trzech 3. Efekt Pigmaliona 4. Teoria zgodności poznawczej i atrybucji 5. Potrzeby społeczne człowieka 6. Komunikacja 7. Miłość: składniki, fazy związku, pułapki 8.Wpływ społ./manipulacja/konformizm posłuszeństwo. ITD...
Psych. społeczna-nauka empiryczna bad. procesy psych. człowieka, jego zachowania w sytuacjach społecznych, w której występują inni ludzie. Naukowe badania sposobu, w jaki rzeczywista bądź wyobrażona obecność innych ludzi wpływa na...

plik odt

Psychologia społeczna III rok

Psych. społeczna-nauka empiryczna bad. procesy psych. człowieka, jego zachowania w sytuacjach społecznych, w której występują inni ludzie. Naukowe badania sposobu, w jaki rzeczywista bądź wyobrażona obecność innych ludzi wpływa na ludzkie myślenie, odczuywu oczekiwań nauczycieli na wyniki szkolne uczniów. Nauczyciele oczekiwali, że grupa dzieci wskazuje większy rozwój intelektualny, to tak było co ujawniły wyniki testów IQ. Dotyczyło to dzieci z klas I-II szkoły podstawowej ponieważ mają większą...

plik docx

mikrobiologia

candida albicans

                                                                GRZYBY

                                       Łac. : Fungi

                                                   Gr. :...

plik doc

Tablica ekonomiczna


Tablica ekonomiczna jest graficznym odwzorowaniem istoty XVIII wiecznego kierunku ekonomicznego - fizjokratyzmu. Została stworzona przez francuskiego ekonomistę Françoisa Quesnay'a i przedstawia sposób cyrkulacji dóbr w ówczesnym społeczeństwie oraz proces realizacji produktu czystego. Jest też uważana ze pierwszą próbę przedstawienia przepływów międzygałęziowych. Pierwsza wersja Tablicy ukazała się w 1758 roku. Za punkt wyjścia do jej konstrukcji Quesnay przyjął podział społeczeństwa...

plik doc

KLASA SPOŁECZNA-wyjaśnienie pojęcia


klasy społeczne - wielkie zbiorowości społeczne charakteryzujące się zróżnicowanym dostępem do bogactwa, władzy i wiedzy. Zróżnicowanie to ma charakter trwały (samoodtwarzający się). W innych ujęciach klasy społeczne to zbiorowości różniące się interesami. Ks. Władysław Piwowarski klasę społeczną określa jako \"społeczny podmiot, którego członkowie odznaczają się strukturalnie podobnym miejscem w procesie gospodarowania i podobnym społecznym położeniem oraz wspólnymi interesami i w pewnych...

plik doc

KLASA SPOŁECZNA-wyjaśnienie pojęcia


klasy społeczne - wielkie zbiorowości społeczne charakteryzujące się zróżnicowanym dostępem do bogactwa, władzy i wiedzy. Zróżnicowanie to ma charakter trwały (samoodtwarzający się). W innych ujęciach klasy społeczne to zbiorowości różniące się interesami. Ks. Władysław Piwowarski klasę społeczną określa jako \"społeczny podmiot, którego członkowie odznaczają się strukturalnie podobnym miejscem w procesie gospodarowania i podobnym społecznym położeniem oraz wspólnymi interesami i w pewnych...

plik doc

Collegium Nobilium

Collegium Nobilium
Collegium Nobilium: - założona 1 września 1740r. przez pijara Stanisława Konarskiego - ekskluzywna i płatna - cel powstania:       * wychować przyszłą elitę rządzącą - przeznaczona dla dzieci magnatów i bogatej szlachty - ideał wychowania:       * dobry chrześcijanin       * zdrowy, uczciwy człowiek       * światły i odpowiedzialny patriota-obywatel - program nauczania:       * dzi...

Ostatnie wyszukiwania
 Wsparcie społeczne a pielęgnowanie osób starszych,  Wsparcie i wspomaganie opiekunów w piel, đrodki cieniujce,  Reakcje chorego w starszym wieku na chorob,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-pacjent,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-człowiek stary.,  geriatria  Piel,    Pielęgnowanie pacjenta w wybranych zaburzeniach zdrowia.,    Piel, ~Życie i dzieła Kanta, || wojna światowa, `kłębuszkowe nerkowe zapalenie nerek, ` dylematy moralne , ^ choroby psychiczne, ]proces pielegnowania dziecka poparzonego, [roces pielęgnacji oiom, [roces opieki z geriatrii, [roces opieki , [rawo, [przyjęcie do porodu, [przyj, [przetworniki, [proces pielęgnowania, [prazenie mozgowe, [p===postepowanie z nieprzytomnym, [p, [odstawy pielęgniarstwa, [o czym oceniamy ludzi, [ielegniarstwo, [Historia]Podział dziejów, [edagogika, żywoty prawa rzymskiego, żywoty, żywota prawa żymskiego, żywot własny-franklin, żywot świętej Doroty, żywot pitagorasa, Żywot Józefa, Żywot i myśli Zygmunta Podfilipskiego, żywot galaktyk, żywot człowieka poczciwego, żywość komunikatów, żywopłoty, żywopłot, żywność zagrożeniem zdrowia dla konsumenta, żywność zagrożeniem zdrowia , żywność w reklamie a dzieci, żywność regionalna, żywność modyfikowana genetycznie, żywność modyfikowana, żywność i żywienie a zdrowie człowieka, żywność i żywienie a zdrowie, żywność genetycznie modyfikowana, żywność funkcjonalna, żywność, ŻYWNOŚCIOWA POLITYKA , żywnośc dla 18 .40 roku życia , i w wieku starszym, żywnosc dla dzieci , żywnosc, żywno, żywioł, żywinie a nowotwory, żywinie, żywieniowe dzieci, żywieniepozajelitowe i dojelitwe, żywienie, odżywianie i sprawność ruchowa, żywienie żywność a zdrowie jadwiga biernat, żywienie żywność a zdrowie, żywienie zwierząt i paszoznastwo , żywienie zwierząt, żywienie zdrowie, żywienie zdrowego i chorego człowieka, żywienie zdrowe, żywienie zbiorowe, żywienie wszkole, żywienie w żłobku, Żywienie w zaparciu nawykowym, żywienie w zaparciach, żywienie w wieku geriatrycznym, żywienie w turystyce, żywienie w szpitalu, żywienie w schorzeniach chirurgicznych, żywienie w różnym wieku, żywienie w raku przełyk, żywienie w przedszkolu, żywienie w procesie pielęgnowania chorego nieprzytomnego, żywienie w procesie piel, żywienie w otyłości, Żywienie w ostrym nieżycie jelit, żywienie w opiece paliatywnej, żywienie w OIT, żywienie w oddziale intensywnej terapii, żywienie w nowotworze, żywienie w niedokrwistości, żywienie w nadciśnieniu tętniczym w okresie ciąży, żywienie w nadci, żywienie w miażdżycy, żywienie w miażdzycy, żywienie w jednostkach chorobowych, żywienie w IT,