plik docx

polityka społeczna

POLITYKA SPOŁECZNA, MODELE POLITYKI SPOŁECZNEJ, PODMIOTY POLITYKI SPOŁECZNEJ, SKALE POLITYKI SPOŁECZNEJ, WOLONTARIAT,

POLITYKA SPOŁECZNA- Polityka społeczna to celowe działanie instytucji publicznych i organizacji pozarządowych zmierzające do poprawy warunków życia ludności, usuwania nierówności społecznych i podnoszenia poziomu życia.

plik doc

Historia - Polska po II wojnie światowej 1

opracowanie tematów na ćwiczenia z Historii polski XXwieku
Mała Konstytucja z 1947 roku, Ustawa Konstytucyjna z dnia 19 lutego 1947 r. o ustroju i zakresie działania najwyższych organów Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 1947 r. Nr 18, poz. 71), tymczasowa konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej składająca się z 32 artykułów ujętych w dziewięciu rozdziałach: * art. 1 (pełniący funkcję wstępu), * Rozdział I - Najwyższe organy Rzeczypospolitej (art. 2), * Rozdział II - Sejm Ust...

plik doc

Człowiek jako jednostka

referat
CZŁOWIEK JAKO JESDNOSTKA Osobowość: 1. – to zbiór cech, które wyznaczają zachowanie człowieka. 2. – psychologiczne mechanizmy, które powodują, iż człowiek jest zdolny do kierowania samym sobą, a jego zachowania są zorganizowane i względnie stałe. Do tych mechanizmów należą: Tożsamość ,mentalność ,uznawane wartości ,potrzeby, postawy, temperament ,inteligencja ,zdolności TOŻSAMOŚĆ OSOBY - to wizja własnej osoby, jaką człowiek ma: właściwości wyglądu, psychiki i zachowania się...

plik doc

Historia myśli ustrojowo-administracyjnej wyk.2


Temat: MONARCHIA ABSOLUTNA – myśl i ustrój administracji Ojczyzną monarchii absolutnej jest Francja, w której absolutyzm trwał od XVI do XVIII wieku , osiągając swoje apogeum w wieku XVII. Należy zauważyć, że Francja w jako jedyny kraj w Europie nie przeszła do absolutyzmu oświeconego. Absolutyzm we Francji skończył się w lipcu 1789 w momencie wybuch Wielkiej Rewolucji Francuskiej. W dobie absolutyzmu – całkowitą niczym nieograniczoną władzę sprawował król, który sam stał ponad prawem....

plik doc

ćwiczenia z prawa administracyjnego

krótka notatka z ćwiczeń z prawa administracyjnego
Pojęcie administracji publicznej. Administracja- Struktura organizacyjna zaspokajająca potrzeby społeczeństwa na podstawie prawa i w granicach prawa. Termin administracja w języku potocznym uważany jest w znaczeniu bliskim jego łacińskiemu źródłosłowu. Nazwa ta jest synonimem pomocy, służby, przewodnictwa. W zależności od kontekstu termin ten może odnosić się do czynności lub osób je podejmujących, lub tez jednocześnie do podmiotów i czyn...

plik doc

socjologia ogólna

1. Współczesne orientacje socjologiczne ? tekst Piotra Sztompki 2. Człowiek jako istota społeczna - ?Małe struktury społeczne? rozdział 1 i 2 - ?Wielkie struktury społeczne? rozdział 2 i 3 3. Osobowość i świadomość - J. Szczepański ? ?Elementarne p
SOCJOLOGIA OGÓLNA Współczesne orientacje socjologiczne ? tekst Piotra Sztompki Człowiek jako istota społeczna ?Małe struktury społeczne? rozdział 1 i 2 ?Wielkie struktury społeczne? rozdział 2 i 3 Osobowość i świadomość J....

plik doc

Sciagi Filozofia

pomoc naukowa...
SPIS TREŚCI 1.GRECKA FILOZOFIA PRZYRODY I SYSTEMY PRESOKRATYCZNE. TALES Z MILETU, ANAKSYMANDER Z MILETU, ANAKSYMENES Z MILETU. 2. PARAMENIDES Z ELEI 3.DEMOKRYT Z ABDERY 4.PITAGORAS I JEGO SYSTEM FILOZ.-MORALNY 5.SOFIŚCI I ICH POGLĄDY FILOZOFICZNE. 6. INTELEKTUALIZM ETYCZNY SOKRATESA 7. IDEALIZM PLATONA 8. FILOZOFIA REALISTYCZNA ARYSTOTELES 9.EPIKUREIZM 10. SCEPTYCYZM 11. STOICYZM STAROŻYTNY 12. NEOPLATONIZM I FILOZOFIA CHRZEŚCIJAŃSTWA OKRESU STAROŻ. I WCZESNEGO...

plik doc

historia wychowania

historia wychowania ,
Uniwersytet Krakowski (Założenie uniwersytetu Krakowskiego „Kazimierza Wielkiego dyplom założenia uniwersytetu” i „Władysława Jagiełły dyplom reformacji uniwersytetu”) -1364-Kazimierz Wielki wydaje dyplom fundacyjny Uniwersytetu Krakowskiego -Uniwersytet miał być szkołą: państwową, świecką, przygotowującą dla państwa sprężystych i wykształconych administratorów i urzędników -wydziały uniwersytetu: filozoficzny, medyczny, prawny i teologiczny -miał być podporządkowa...

plik doc

Historyczne prawodawstwo ochrony zwierząt i przyrody w Polsce i w okre

sprawdź nim wydrukujesz :-)
36. Historyczne prawodawstwo ochrony zwierząt i przyrody w Polsce i w okresie zaborów Wstęp. Z punktu widzenia problematyki, którą współcześnie nazywamy ochroną przyrody, istnieją dwie główne szkoły interpretacji dawnych aktów prawnych. Według niektórych historyków prawa oraz specjalistów w zakresie prawa ochrony środowiska o prawnych aspektach ochrony przyrody można mówić już od tego okresu, w który...

Ostatnie wyszukiwania
 Wsparcie społeczne a pielęgnowanie osób starszych,  Wsparcie i wspomaganie opiekunów w piel, đrodki cieniujce,  Reakcje chorego w starszym wieku na chorob,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-pacjent,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-człowiek stary.,  geriatria  Piel,    Pielęgnowanie pacjenta w wybranych zaburzeniach zdrowia.,    Piel, ~Życie i dzieła Kanta, || wojna światowa, `kłębuszkowe nerkowe zapalenie nerek, ` dylematy moralne , ^ choroby psychiczne, ]proces pielegnowania dziecka poparzonego, [roces pielęgnacji oiom, [roces opieki z geriatrii, [roces opieki , [rawo, [przyjęcie do porodu, [przyj, [przetworniki, [proces pielęgnowania, [prazenie mozgowe, [p===postepowanie z nieprzytomnym, [p, [odstawy pielęgniarstwa, [o czym oceniamy ludzi, [ielegniarstwo, [Historia]Podział dziejów, [edagogika, żywoty prawa rzymskiego, żywoty, żywota prawa żymskiego, żywot własny-franklin, żywot świętej Doroty, żywot pitagorasa, Żywot Józefa, Żywot i myśli Zygmunta Podfilipskiego, żywot galaktyk, żywot człowieka poczciwego, żywość komunikatów, żywopłoty, żywopłot, żywność zagrożeniem zdrowia dla konsumenta, żywność zagrożeniem zdrowia , żywność w reklamie a dzieci, żywność regionalna, żywność modyfikowana genetycznie, żywność modyfikowana, żywność i żywienie a zdrowie człowieka, żywność i żywienie a zdrowie, żywność genetycznie modyfikowana, żywność funkcjonalna, żywność, ŻYWNOŚCIOWA POLITYKA , żywnośc dla 18 .40 roku życia , i w wieku starszym, żywnosc dla dzieci , żywnosc, żywno, żywioł, żywinie a nowotwory, żywinie, żywieniowe dzieci, żywieniepozajelitowe i dojelitwe, żywienie, odżywianie i sprawność ruchowa, żywienie żywność a zdrowie jadwiga biernat, żywienie żywność a zdrowie, żywienie zwierząt i paszoznastwo , żywienie zwierząt, żywienie zdrowie, żywienie zdrowego i chorego człowieka, żywienie zdrowe, żywienie zbiorowe, żywienie wszkole, żywienie w żłobku, Żywienie w zaparciu nawykowym, żywienie w zaparciach, żywienie w wieku geriatrycznym, żywienie w turystyce, żywienie w szpitalu, żywienie w schorzeniach chirurgicznych, żywienie w różnym wieku, żywienie w raku przełyk, żywienie w przedszkolu, żywienie w procesie pielęgnowania chorego nieprzytomnego, żywienie w procesie piel, żywienie w otyłości, Żywienie w ostrym nieżycie jelit, żywienie w opiece paliatywnej, żywienie w OIT, żywienie w oddziale intensywnej terapii, żywienie w nowotworze, żywienie w niedokrwistości, żywienie w nadciśnieniu tętniczym w okresie ciąży, żywienie w nadci, żywienie w miażdżycy, żywienie w miażdzycy, żywienie w jednostkach chorobowych, żywienie w IT,