plik docx

rodzina zastępcza

rodzina zastepcza

Rodzina zastępcza- zakres pojęciowy i organizacyjny Rodziny zastępcze zajmują szczególne miejsce w systemie opieki kompensacyjnej. Jest to jedna z najstarszych i najbardziej popularnych form rodzinnej opieki zastępczej nad dzieckiem opuszczonym.

W Polsce funkcjonowanie rodzin zastępczych reguluje Ustawa o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. oraz Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 18 paździe...

plik docx

KOŁO opiekuńcza,

Rodzina adopcyjna stanowi najbardziej skuteczną i optymalną formę kompensowania dziecku zaburzonego funkcjonowania rodziny lub jej brak. Jej szczególne walory opiekuńczo-wychowawcze polegają na tym, iż stwarza ona pomiędzy dzieckiem a adoptującymi taką więź rodzinną, jaka istnieje pomiędzy dzieckiem a rodzicami naturalnymi. Adopcja inaczej przysposobienie, to w sensie prawnym przyjęcie obcego dziecka do rodziny. Dziecko uzyskuje wszystkie przywileje członka rodziny, a jego rodzice otrzymują na...

plik docx

koło opiekuncza

Rodzina adopcyjna stanowi najbardziej skuteczną i optymalną formę kompensowania dziecku zaburzonego funkcjonowania rodziny lub jej brak. Jej szczególne walory opiekuńczo-wychowawcze polegają na tym, iż stwarza ona pomiędzy dzieckiem a adoptującymi taką więź rodzinną, jaka istnieje pomiędzy dzieckiem a rodzicami naturalnymi. Adopcja inaczej przysposobienie, to w sensie prawnym przyjęcie obcego dziecka do rodziny. Dziecko uzyskuje wszystkie przywileje członka rodziny, a jego rodzice otrzymują na...

plik docx

psychatria proces

opis przypadku i proces pielęgnowania

Rozpoznanie: Pacjentka L.E. lat 40. Została przyjęta do szpitala ze skierowaniem z pogotowia ratunkowego dnia 26.02.2014r. o godzinie 1535 . Wstępne rozpoznanie: Zaburzenia urojeniowe, pogorszenie stanu psy...

plik doc

Teoria litaratury - poetyka kompozycji

Omówienie tegoż artykułu.
Poetyka kompozycji Autor zajmuje w czasie narracji pozycję: - zewnętrzną (jakby był niewidzialnym obserwatorem) - wewnętrzną (jakby był realnym świadkiem wydarzeń) Tu: pozycja wobec określonego bohatera: - zewnętrzna (reportaż z miejsca akcji) - wewnętrzna (punkt widzenia bohatera) Istnieje możliwość nakładania się różnych punktów widzenia w narracji - u Dostojewskiego. Pozycja z...

plik doc

Pytania na Egzamin z Termodynamiki

Pytania na Egzamin z Termodynamiki
PYTANIA Z PODSTAW TERMODYNAMIKI TECHNICZNEJ NA EGZAMIN ! 'N'       Co to jest stan termodynamiczny?       W jaki sposób określa się w termodynamice ilość substancji?       Co to jest umowny metr sześcienny?       Jakie są związki między ilościami substancji wyrażonymi w różnych jednostkach?       Co to jest Zerowa Zasada Termodynamiki?       Co to jest te...

plik doc

Hormonalna terapia zastępcza HTZ - plusy i minusy

Hormonalna terapia zastępcza - plusy i minusy
Menopauza, to naturalny okres w życiu kobiety. Tak jak w przyrodzie zachodzą zmiany zgodnie z rytmem wegetacyjnym roślin, tak samo kobieta przechodzi przez kolejne etapy swojego życia. Menopauza nie jest więc chorobą, lecz zjawiskiem fizjologicznym, zgodnym z naturalnym cyklem życia. Po prostu trzeba zaakceptować ten fakt, ale niekoniecznie dokuczliwe objawy wywołane niedoborem estrogenów, jak uderzenia gorąca czy kłopoty ze snem....

plik pdf

Biegunowa Cz(Cx) samolotu Zlin Z-43

Obliczenie biegunowej, ze wszystkimi wzorami.
POLITECH IKA RZESZOWSKA WYDZIAŁ BUDOWY MASZY I LOT ICTWA KATEDRA SAMOLOTÓW I SIL IKÓW LOT ICZYCH ? 诲诲诲诲 矎 矎 Mechanika lotu Temat: Obliczenie biegunowej Cz(Cx) na przykładzie samolotu Zlin Z-43 Kieś Dariusz 3LD, A Wykaz oznaczeń: CZ – bezwymiarowy współczynnik siły nośnej CX – bezwymiarowy współczynnik siły oporu α – kąt natarcia αkr – krytyczny kąt natarcia α0 – kąt zerowej siły nośnej αkrpr(sk,sam) – krytyczny kąt natarcia dla profilu(s...

plik doc

choroby metaboliczne u dzieci

o chorobach metabolicznych u dzieci
Choroby metaboliczne- genetycznie uwarunkowane biochemiczne zaburzenia, w których defekt białek enzymatycznych powoduje blok w przemianie mający patologiczne konsekwencje. Opisano ponad 1500? wrodzonych wad metabolizmu. Choroby te są b.rzadkie. U ich podłoża leżą mutacje genów kodujące białka enzymatyczne, co powoduje brak lub deficyt enzymu, co może prowadzić do: 1)brak produktu reakcji, 2)nadmiernego gromadzenia prekursorów?, 3)niekiedy nadprodukcja pra...

Ostatnie wyszukiwania
 Wsparcie społeczne a pielęgnowanie osób starszych,  Wsparcie i wspomaganie opiekunów w piel, đrodki cieniujce,  Reakcje chorego w starszym wieku na chorob,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-pacjent,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-człowiek stary.,  geriatria  Piel,    Pielęgnowanie pacjenta w wybranych zaburzeniach zdrowia.,    Piel, ~Życie i dzieła Kanta, || wojna światowa, `kłębuszkowe nerkowe zapalenie nerek, ` dylematy moralne , ^ choroby psychiczne, ]proces pielegnowania dziecka poparzonego, [roces pielęgnacji oiom, [roces opieki z geriatrii, [roces opieki , [rawo, [przyjęcie do porodu, [przyj, [przetworniki, [proces pielęgnowania, [prazenie mozgowe, [p===postepowanie z nieprzytomnym, [p, [odstawy pielęgniarstwa, [o czym oceniamy ludzi, [ielegniarstwo, [Historia]Podział dziejów, [edagogika, żywoty prawa rzymskiego, żywoty, żywota prawa żymskiego, żywot własny-franklin, żywot świętej Doroty, żywot pitagorasa, Żywot Józefa, Żywot i myśli Zygmunta Podfilipskiego, żywot galaktyk, żywot człowieka poczciwego, żywość komunikatów, żywopłoty, żywopłot, żywność zagrożeniem zdrowia dla konsumenta, żywność zagrożeniem zdrowia , żywność w reklamie a dzieci, żywność regionalna, żywność modyfikowana genetycznie, żywność modyfikowana, żywność i żywienie a zdrowie człowieka, żywność i żywienie a zdrowie, żywność genetycznie modyfikowana, żywność funkcjonalna, żywność, ŻYWNOŚCIOWA POLITYKA , żywnośc dla 18 .40 roku życia , i w wieku starszym, żywnosc dla dzieci , żywnosc, żywno, żywioł, żywinie a nowotwory, żywinie, żywieniowe dzieci, żywieniepozajelitowe i dojelitwe, żywienie, odżywianie i sprawność ruchowa, żywienie żywność a zdrowie jadwiga biernat, żywienie żywność a zdrowie, żywienie zwierząt i paszoznastwo , żywienie zwierząt, żywienie zdrowie, żywienie zdrowego i chorego człowieka, żywienie zdrowe, żywienie zbiorowe, żywienie wszkole, żywienie w żłobku, Żywienie w zaparciu nawykowym, żywienie w zaparciach, żywienie w wieku geriatrycznym, żywienie w turystyce, żywienie w szpitalu, żywienie w schorzeniach chirurgicznych, żywienie w różnym wieku, żywienie w raku przełyk, żywienie w przedszkolu, żywienie w procesie pielęgnowania chorego nieprzytomnego, żywienie w procesie piel, żywienie w otyłości, Żywienie w ostrym nieżycie jelit, żywienie w opiece paliatywnej, żywienie w OIT, żywienie w oddziale intensywnej terapii, żywienie w nowotworze, żywienie w niedokrwistości, żywienie w nadciśnieniu tętniczym w okresie ciąży, żywienie w nadci, żywienie w miażdżycy, żywienie w miażdzycy, żywienie w jednostkach chorobowych, żywienie w IT,