plik doc

Edukacja osób głuchych

Edukacja osób głuchych
Edukacja osób głuchych. Niewielu Polaków wie, że ludzie głusi porozumiewają się różnymi językami. Ta społeczność osób z niepełnosprawnością ma największe trudności w komunikowaniu się. Dosłownie i w przenośni. Kiedy słyszącemu małżeństwu urodzi się głuche dziecko (aż 90 proc. osób głuchych w Polsce to dzieci słyszących), niemal zawsze przerażeni rodzice robią wszystko, aby dziecko odzyskało słuch i nauczyło się mówić. Najpierw szturmują laryngologów, aby operacyjnie...

plik doc

wodogłowie

ogólna charakterystyka wodogłowia
Rozszczep wargi i podniebienia. EPIDEMIOLOGIA Rozszczep wargi i/lub podniebienia należy do najczęstszych wad rozwojowych – 15% wszystkich wad deformacyjnych. Częstość występowania wad rozszczepowych wargi i podniebienia w Polsce występuje 2-3/1000 żywo urodzonych noworodków. Każdego roku rodzi się z tą wadą około 800 dzieci. Wada rozszczepowi występuje w 65% anomalii rozwojowych twarzoczaszki. Rozszczepom podniebienia pierwotnego i wtórnego towarzys...

plik rtf

Znaczenie środowiska edukacyjnego w procesie rozumienia mowy u dzieci

Recenzja artykułu : "Znaczenie środowiska edukacyjnego w procesie rozumienia mowy u dzieci z wadą słuchu"
W ostatnim czasie sięgnęłam po czasopismo pedagogiczne‭ "‬Szkoła specjalna‭"‬,‭ ‬gdzie często można przeczytać sporo ciekawych artykułów o tematyce pedagogicznej. W czytanym numerze‭ ‬moją szczególną uwagę przyciągnął artykuł‭ ‬,‭ ‬którego autorką jest Anna Prożych,‭ ‬zatytułowany‭ " ‬Znaczenie środowiska edukacyjnego w procesie‭ ‬rozumienia mowy u dzieci z wadą słuchu‭"‬. Artykuł zaw...

plik doc

Wady postawy u dzieci

Wady postawy u dzieci
WADY POSTAWY U DZIECI ? POWSTAWANIE, ZAPOBIEGANIE I LECZENIE Warunki, w których żyjemy nie sprzyjają w zapobieganiu wadom postawy u dzieci. Zbyt mało ruchu, telewizja, zanieczyszczenie środowiska powodują nieprawidłowy rozwój dzieci. Wady postawy powstają bardzo wcześnie, bo już w wieku przedszkolnym. Sprzyja temu mała aktywność ruchowa, która wpływa na osłabienie mięsni i ich przykurczu, układu krążenia oraz oddechowego. Powoduje to podatność dziecka na niekorz...

plik pdf

niepełnosprawnośc słuchowa

moja
Niepełnosprawność słuchowa, jako przesłanka dyskryminacji Małgorzata Czajkowska-Kisil Tekst opracowany na V seminarium specjalistyczne pt. Niepełnosprawność wzrokowa, wzorkowo-słuchowa i niepełnosprawność słuchowa, jako przesłanki dyskryminacji w ramach Specjalistycznej Szkoły Facylitacji Społecznej na rzecz Przeciwdziałania Dyskryminacji – poziom zaawansowany Seminaria odbywają się w ramach projektu Sieć na rzecz promowania równości i różnorodności w działaniach administracji publi...

plik doc

Psychologiczne skutki fizycznego upośledzenia funkcji organizmu

praca na temat Psychologiczne skutki fizycznego upośledzenia funkcji organizmu
Psychologiczne skutki fizycznego upośledzenia funkcji organizmu Praca ta ma swój początek w zdefiniowaniu pojęcia niepełnosprawności ruchowej.. Jest ona stanem człowieka znajdującego się w sytuacji obniżonych możliwości motorycznych ciała. Niepełnosprawność i uszkodzenia są wymiarami wyodrębnionymi w Klasyfikacji Światowej Organizacji Zdrowia. Narządy ludzkiego organizmu mogą wykonywać czynności na różnym poziom...

plik doc

Psychologiczne skutki fizycznego upośledzenia funkcji organizmu

Psychologiczne skutki fizycznego upośledzenia funkcji organizmu
Psychologiczne skutki fizycznego upośledzenia funkcji organizmu Praca ta ma swój początek w zdefiniowaniu pojęcia niepełnosprawności ruchowej.. Jest ona stanem człowieka znajdującego się w sytuacji obniżonych możliwości motorycznych ciała. Niepełnosprawność i uszkodzenia są wymiarami wyodrębnionymi w Klasyfikacji Światowej Organizacji Zdrowia. Narządy ludzkiego organizmu mogą wykonywać czynności na różnym poziomie, dokładnie l...

Ostatnie wyszukiwania
 Wsparcie społeczne a pielęgnowanie osób starszych,  Wsparcie i wspomaganie opiekunów w piel, đrodki cieniujce,  Reakcje chorego w starszym wieku na chorob,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-pacjent,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-człowiek stary.,  geriatria  Piel,    Pielęgnowanie pacjenta w wybranych zaburzeniach zdrowia.,    Piel, ~Życie i dzieła Kanta, || wojna światowa, `kłębuszkowe nerkowe zapalenie nerek, ` dylematy moralne , ^ choroby psychiczne, ]proces pielegnowania dziecka poparzonego, [roces pielęgnacji oiom, [roces opieki z geriatrii, [roces opieki , [rawo, [przyjęcie do porodu, [przyj, [przetworniki, [proces pielęgnowania, [prazenie mozgowe, [p===postepowanie z nieprzytomnym, [p, [odstawy pielęgniarstwa, [o czym oceniamy ludzi, [ielegniarstwo, [Historia]Podział dziejów, [edagogika, żywoty prawa rzymskiego, żywoty, żywota prawa żymskiego, żywot własny-franklin, żywot świętej Doroty, żywot pitagorasa, Żywot Józefa, Żywot i myśli Zygmunta Podfilipskiego, żywot galaktyk, żywot człowieka poczciwego, żywość komunikatów, żywopłoty, żywopłot, żywność zagrożeniem zdrowia dla konsumenta, żywność zagrożeniem zdrowia , żywność w reklamie a dzieci, żywność regionalna, żywność modyfikowana genetycznie, żywność modyfikowana, żywność i żywienie a zdrowie człowieka, żywność i żywienie a zdrowie, żywność genetycznie modyfikowana, żywność funkcjonalna, żywność, ŻYWNOŚCIOWA POLITYKA , żywnośc dla 18 .40 roku życia , i w wieku starszym, żywnosc dla dzieci , żywnosc, żywno, żywioł, żywinie a nowotwory, żywinie, żywieniowe dzieci, żywieniepozajelitowe i dojelitwe, żywienie, odżywianie i sprawność ruchowa, żywienie żywność a zdrowie jadwiga biernat, żywienie żywność a zdrowie, żywienie zwierząt i paszoznastwo , żywienie zwierząt, żywienie zdrowie, żywienie zdrowego i chorego człowieka, żywienie zdrowe, żywienie zbiorowe, żywienie wszkole, żywienie w żłobku, Żywienie w zaparciu nawykowym, żywienie w zaparciach, żywienie w wieku geriatrycznym, żywienie w turystyce, żywienie w szpitalu, żywienie w schorzeniach chirurgicznych, żywienie w różnym wieku, żywienie w raku przełyk, żywienie w przedszkolu, żywienie w procesie pielęgnowania chorego nieprzytomnego, żywienie w procesie piel, żywienie w otyłości, Żywienie w ostrym nieżycie jelit, żywienie w opiece paliatywnej, żywienie w OIT, żywienie w oddziale intensywnej terapii, żywienie w nowotworze, żywienie w niedokrwistości, żywienie w nadciśnieniu tętniczym w okresie ciąży, żywienie w nadci, żywienie w miażdżycy, żywienie w miażdzycy, żywienie w jednostkach chorobowych, żywienie w IT,