plik docx

opieka nad pacjentem geriatrycznym z otyłością

Opieka nad pacjentem geriatrycznym otyłym

Opieka nad pacjentem geriatrycznym z otyłością.

Opis przypadku:

Maria M. , lat 72, wdowa mieszkająca na wsi Kolonia Płouszowice koło Lublina. Posiada podstawowe wykształcenie, z zawodu rolnik, obecnie na emeryturze. Przez wiele lat prowadziła wraz z mężem gospodarstwo rolne. Pacjentka cierpi na otyłość I stopnia. Przy wzroście 1,65 m waży 90 kg, co daje wartość BMI 33,0...

plik doc

Wpływ otyłości na poziom cukru we krwi praca ze statystyki

Praca samokształceniowa z przedmiotu statystyka na kierunku pielęgniarstwo
WPŁYW OTYŁOŚCI NA POZIOM GLUKOZY WE KRWI I RYZYKO WYSTĄPIENIA CUKRZYCY TYPU II STUDIA STACJONARNE: PIELĘGNIARSTWO ROK III LEŚNIOWSKA GABRIELA KOŁODZIEJCZYK IZABELA 1 SPIS TREŚCI Rozdział I……………………………………………………………………3 Część opisowa……………………………….…….…………………………3 Temat pracy…………………………………………..………………………3 Uzasadnienie wyboru tematu……………………….………………………..3 Badana cecha……………………………………………….………….……..3 Celowość badania……...

plik odt

Jadłowstręt psychiczny-czynniki wyzwalające, objawy,diagnoz

Jadłowstręt psychiczny-czynniki wyzwalające, objawy,diagnozowanie,leczenie i pielęgnacja pacjentów Jest to choroba,która występuje zazwyczaj u młodych dziewcząt w wieku od 11 do 18 lat charakteryzująca się zaburzeniami odżywiania oraz silnym lękiem przed otyłością, a także nieprawidłową oceną własnego wyglądu. Anoreksja rozpoczyna się zwykle w sposób skryty, najczęściej niewinnym odchudzaniem się.
Praca samokształceniowa z pediatrii Jadłowstręt psychiczny-czy...

plik odt

oty.łość

praca na temat otyłości
Otyłość pojawia się, gdy organizm otrzymuje większą ilość kalorii, niż ta którą jest w stanie spalić. Kalorie są niezbędne do życia oraz bycia aktywnym fizycznie. Aby utrzymać wagę, należy zrównoważyć energię, którą czerpiemy ze spożytego jedzenia z energią, którą zużywamy. Dostarczanie organizmowi większej ilości kalorii prowadzi do dodatniego bilansu energetycznego, co grozi przyrostem masy ciała i otyłością. Nierównowaga pomiędzy podażą kalorii a ich wykorzy...

plik odt

Jadłowstręt psychiczny-czynniki wyzwalające, objawy,diagnoz

Jest to choroba,która występuje zazwyczaj u młodych dziewcząt w wieku od 11 do 18 lat charakteryzująca się zaburzeniami odżywiania oraz silnym lękiem przed otyłością, a także nieprawidłową oceną własnego wyglądu. Anoreksja rozpoczyna się zwykle w sposób skryty, najczęściej niewinnym odchudzaniem się.
Praca samokształceniowa z pediatrii Jadłowstręt psychiczny-czynniki wyzwalające, objawy,diagnozowanie,leczenie i pielęgnacja pacjentów. W swojej pracy chciałabym przeds...

plik doc

proces pielęgnacji

po cięciu
Położnica M.P., lat 38 w 0 dobie po cięciu cesarskim. Ciążą III, poród II. Pierwsze dziecko syn, lat 3,5; ciąża została również rozwiązana cesarskim cieciem z powodu ułożenia pośladkowego płodu. II cesarskie cięcie zostało wykonane w trybie nagłym z powodu zagrożenia zamartwicy płodu. Zabieg wykonano w znieczuleniu ogólnym. Do jamy brzusznej założono dren, do którego sączy się krwista wydzielina. Cesarskie cięcie wykonano w 41 tygodniu ciąży. Położnica urodziła noworodka płci żeńs...

plik doc

testy z chirurgii

testy z chirurgii
Chirurgia Początek formularza Dół formularza Przepukliną ześlizgową nazywamy: a. przepuklinę, która powstała na skutek zsunięcia się narządu przez wrota do worka przepukliny b. przepuklinę, którą nie sposób jest odprowadzić c. przepuklinę w bliźnie pooperacyjnej d. przepuklinę, w której część ściany jelita uległa uwięźnięciu przy zachowanej drożności jelita e. przepuklinę okołoprzełykową Do najczęstszych przyczyn niedrożności jelita grubego u osób dorosłych n...

Ostatnie wyszukiwania
 Wsparcie społeczne a pielęgnowanie osób starszych,  Wsparcie i wspomaganie opiekunów w piel, đrodki cieniujce,  Reakcje chorego w starszym wieku na chorob,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-pacjent,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-człowiek stary.,  geriatria  Piel,    Pielęgnowanie pacjenta w wybranych zaburzeniach zdrowia.,    Piel, ~Życie i dzieła Kanta, || wojna światowa, `kłębuszkowe nerkowe zapalenie nerek, ` dylematy moralne , ^ choroby psychiczne, ]proces pielegnowania dziecka poparzonego, [roces pielęgnacji oiom, [roces opieki z geriatrii, [roces opieki , [rawo, [przyjęcie do porodu, [przyj, [przetworniki, [proces pielęgnowania, [prazenie mozgowe, [p===postepowanie z nieprzytomnym, [p, [odstawy pielęgniarstwa, [o czym oceniamy ludzi, [ielegniarstwo, [Historia]Podział dziejów, [edagogika, żywoty prawa rzymskiego, żywoty, żywota prawa żymskiego, żywot własny-franklin, żywot świętej Doroty, żywot pitagorasa, Żywot Józefa, Żywot i myśli Zygmunta Podfilipskiego, żywot galaktyk, żywot człowieka poczciwego, żywość komunikatów, żywopłoty, żywopłot, żywność zagrożeniem zdrowia dla konsumenta, żywność zagrożeniem zdrowia , żywność w reklamie a dzieci, żywność regionalna, żywność modyfikowana genetycznie, żywność modyfikowana, żywność i żywienie a zdrowie człowieka, żywność i żywienie a zdrowie, żywność genetycznie modyfikowana, żywność funkcjonalna, żywność, ŻYWNOŚCIOWA POLITYKA , żywnośc dla 18 .40 roku życia , i w wieku starszym, żywnosc dla dzieci , żywnosc, żywno, żywioł, żywinie a nowotwory, żywinie, żywieniowe dzieci, żywieniepozajelitowe i dojelitwe, żywienie, odżywianie i sprawność ruchowa, żywienie żywność a zdrowie jadwiga biernat, żywienie żywność a zdrowie, żywienie zwierząt i paszoznastwo , żywienie zwierząt, żywienie zdrowie, żywienie zdrowego i chorego człowieka, żywienie zdrowe, żywienie zbiorowe, żywienie wszkole, żywienie w żłobku, Żywienie w zaparciu nawykowym, żywienie w zaparciach, żywienie w wieku geriatrycznym, żywienie w turystyce, żywienie w szpitalu, żywienie w schorzeniach chirurgicznych, żywienie w różnym wieku, żywienie w raku przełyk, żywienie w przedszkolu, żywienie w procesie pielęgnowania chorego nieprzytomnego, żywienie w procesie piel, żywienie w otyłości, Żywienie w ostrym nieżycie jelit, żywienie w opiece paliatywnej, żywienie w OIT, żywienie w oddziale intensywnej terapii, żywienie w nowotworze, żywienie w niedokrwistości, żywienie w nadciśnieniu tętniczym w okresie ciąży, żywienie w nadci, żywienie w miażdżycy, żywienie w miażdzycy, żywienie w jednostkach chorobowych, żywienie w IT,