plik doc

"Literatura a życie polskie" Stefan Żeromski

\"Literatura a życie polskie\" Stefana Żeromskiego (XX-lecie międzywojenne).
1. Literatura a życie polskie Stefan Żeromski Było życzeniem zespołu ludzi nauki i praktycznego rzeczoznawstwa, którzy zapoczątkowali wykłady ściśle gospodarcze w Zakopanem, ażeby w szeregu odczytów peświęconych zobrazowaniu potrzeb i nasuwających się zagadnień życia społecznego na chwilę najbliższą ? znalazł się również krótki wykład o roli literatury w tym teatrze, który się na ziemi naszej rozgrywa i ma...

plik docx

Granville Stanley Hall- psychologia

Granville Stanley Hall

Angelika Heromińska

4.2 Granville Stanley Hall

  1. Słaba pozycja na Uniwersytecie J. Hopkinsa
  2. Problemy ze studentami: 1. Wyrzucenie z uczelni Catella, 2. W wyniku sporu z J. Deweyem odchodzi z uczelni
  3. W 1887 r. powołuje do życia naukowe czasopismo psychologiczne zatytułowane „ American Journal of Psychology”
  4. ...

plik doc

Przestrzeń globalna, przestrzeń Europy, przestrzeń Polski

Antoni Kukliński, Przestrzeń globalna, przestrzeń Europy, przestrzeń Polski, wyzwania XXI wieku, materiały z wykładów mezzostruktury społeczne
Antoni Kukliński zajmuje się społecznościami regionalnymi i lokalnymi oraz rekonstrukcją przestrzeni. Na sympozjum Sekcji Polskiej Towarzystwa grupującego stowarzyszenia regionalne został wygłoszony przez Antoniego Kuklińskiego referat o tym, jak będzie wyglądała przestrzeń globalna w XXI wieku. Antoni Kukliński napisał na jego podstawie artykuł. Tyt...

plik doc

socjologia referat życie na przemiał

referat na podstawie fargmentu książki Baumana
Referat Socjologia: Korzystałam z ksiązki Baumana „Życie na przemiał” w której został opublikowany raport JOSEPH ROWN TREE FOUNDATION, z którego wynika, że: *liczba młodych ludzi borykających się z depresją podwoiła się w ciągu ostatnich 20lat, ponieważ setki tysięcy osób poczuły, że możliwość osiągnięcia stale rosnącego poziomu edukacji i zamożnośći jest poza ich zasięgiem. *W 1981 roku osoby które urodziły się w 1958roku wypełniły ankietę...

plik doc

Filozofia

Krótkie prace samokształceniowe z filozofii
GÓRNOŚLĄSKA WYŻSZA SZKOŁA PEDAGOGICZNA IM. KARDYNAŁA AUGUSTA HLONDA W MYSŁOWICACH PRACA PISEMNA BEZ BEZPOŚREDNIEGO UCZESTNICTWA NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO Nazwisko i imię studenta       Elżbieta Ciesielska - Trojanowicz Kierunek                   Pedagogika Specjalność        ...

plik doc

"Wachlarz" i "Kedyw"

Wiele ciekawych informacji
"Kedyw" - Kierownictwo Dywersji. Tworzenie Kedywu zapoczątkowane zostało na jesieni 1942 r. poprzez ustne zarządzenia i odprawy, stwarzające podstawy do ujęcia w jednolitą formę strukturalną dotychczasowej działalności Związku Odwetu i "Wachlarza" oraz umocnienie jej przez dopływ świeżych sił nie biorących dotychczas udziału w walce czynnej. Prace te urzeczywistniono poprzez utworzenie w Komendzie Głównej AK, w listopadzie 1942 r., Kierownictwa Dywersji, które mi...

plik doc

przywileje szlacheckie

przywileje, statuty, demokracja szlachecka
KONSPEKT LEKCJI I CZĘŚĆ INFORMACYJNA Nazwa szkoły: Zespół Szkół Gastronomicznych nr 2 w Krakowie . Klasa: 1 b Nazwisko prowadzącego: Paweł Pajdzik Data: 26.03.2008r.; Temat lekcji: Przywileje szlacheckie. Unia Lubelska. Cele lekcji: - uczeń po lekcji powinien wiedzieć: ? jaki był podział społeczeństwa stanowego. ? dlaczego szlachta domagała się przywilejów. ? jakie przywileje nadano szlachcie w Koszycach w 1374...

plik pdf

,,Instytucje i prawo w islandzkich sagach z XII i XIII wieku\'\'

,,Instytucje i prawo w islandzkich sagach z XII i XIII wieku\'\'
Księżarczyk Magdalena gr.II studia niestacjonarne 2009/2010 ,,Instytucje i prawo w islandzkich sagach z XII i XIII wieku'' Tytuł mojego referatu brzmi ,,Instytucje i prawo w islandzkich sagach z XII i XIII wieku'' Dotyczy on problematyki funkcjonowania państwa islandzkiego w średniowieczu. By zrozumieć mechanizmy zachodzące w danym państwie należy poznać prawo tego kraju i instytucje jakie się tam znajdowały. Niestety z bard...

Ostatnie wyszukiwania
 Wsparcie społeczne a pielęgnowanie osób starszych,  Wsparcie i wspomaganie opiekunów w piel, đrodki cieniujce,  Reakcje chorego w starszym wieku na chorob,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-pacjent,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-człowiek stary.,  geriatria  Piel,    Pielęgnowanie pacjenta w wybranych zaburzeniach zdrowia.,    Piel, ~Życie i dzieła Kanta, || wojna światowa, `kłębuszkowe nerkowe zapalenie nerek, ` dylematy moralne , ^ choroby psychiczne, ]proces pielegnowania dziecka poparzonego, [roces pielęgnacji oiom, [roces opieki z geriatrii, [roces opieki , [rawo, [przyjęcie do porodu, [przyj, [przetworniki, [proces pielęgnowania, [prazenie mozgowe, [p===postepowanie z nieprzytomnym, [p, [odstawy pielęgniarstwa, [o czym oceniamy ludzi, [ielegniarstwo, [Historia]Podział dziejów, [edagogika, żywoty prawa rzymskiego, żywoty, żywota prawa żymskiego, żywot własny-franklin, żywot świętej Doroty, żywot pitagorasa, Żywot Józefa, Żywot i myśli Zygmunta Podfilipskiego, żywot galaktyk, żywot człowieka poczciwego, żywość komunikatów, żywopłoty, żywopłot, żywność zagrożeniem zdrowia dla konsumenta, żywność zagrożeniem zdrowia , żywność w reklamie a dzieci, żywność regionalna, żywność modyfikowana genetycznie, żywność modyfikowana, żywność i żywienie a zdrowie człowieka, żywność i żywienie a zdrowie, żywność genetycznie modyfikowana, żywność funkcjonalna, żywność, ŻYWNOŚCIOWA POLITYKA , żywnośc dla 18 .40 roku życia , i w wieku starszym, żywnosc dla dzieci , żywnosc, żywno, żywioł, żywinie a nowotwory, żywinie, żywieniowe dzieci, żywieniepozajelitowe i dojelitwe, żywienie, odżywianie i sprawność ruchowa, żywienie żywność a zdrowie jadwiga biernat, żywienie żywność a zdrowie, żywienie zwierząt i paszoznastwo , żywienie zwierząt, żywienie zdrowie, żywienie zdrowego i chorego człowieka, żywienie zdrowe, żywienie zbiorowe, żywienie wszkole, żywienie w żłobku, Żywienie w zaparciu nawykowym, żywienie w zaparciach, żywienie w wieku geriatrycznym, żywienie w turystyce, żywienie w szpitalu, żywienie w schorzeniach chirurgicznych, żywienie w różnym wieku, żywienie w raku przełyk, żywienie w przedszkolu, żywienie w procesie pielęgnowania chorego nieprzytomnego, żywienie w procesie piel, żywienie w otyłości, Żywienie w ostrym nieżycie jelit, żywienie w opiece paliatywnej, żywienie w OIT, żywienie w oddziale intensywnej terapii, żywienie w nowotworze, żywienie w niedokrwistości, żywienie w nadciśnieniu tętniczym w okresie ciąży, żywienie w nadci, żywienie w miażdżycy, żywienie w miażdzycy, żywienie w jednostkach chorobowych, żywienie w IT,