plik doc

socjologia

opis grupy społecznej w kontekście kategoryzacji
Każdy z nas jest małym oczkiem w ogromnej sieci form strukturalnych. Człowiek już od momentu swoich narodzin nie jest odosobniony lecz żyje i działa w warunkach życia społecznego, stając się istotą społeczną. Będąc członkiem grupy społecznej, przyjmując jej wartości i normy – pozostaje jednocześnie indywidualną osobą, posiadającą własne myśli, przekonania i dążenia. Ma własną wizję świata i specyficzny tylko dla siebie sposób reagowania...

plik doc

Socjologia

rfdfd
SOCJOLOGIA - nauka o zbiorowościach ludzkich, której przedmiotem badania są: zjawiska i procesy tworzenia się różnych form życia zbiorowego ludzi; struktury tych zbiorowości; zjawiska i procesy, zachodzące w tych zbiorowościach, wynikające ze wzajemnego oddziaływania ludzi na siebie; siły skupiające i siły rozbijające te zbiorowości; zmiany i przekształcenia zachodzące w tych zbiorowościach. Zakres przedmiotowy socjologii pracy:       socjologiczne ujęcie i...

plik doc

Socjologia

rfdfd
SOCJOLOGIA - nauka o zbiorowościach ludzkich, której przedmiotem badania są: zjawiska i procesy tworzenia się różnych form życia zbiorowego ludzi; struktury tych zbiorowości; zjawiska i procesy, zachodzące w tych zbiorowościach, wynikające ze wzajemnego oddziaływania ludzi na siebie; siły skupiające i siły rozbijające te zbiorowości; zmiany i przekształcenia zachodzące w tych zbiorowościach. Zakres przedmiotowy socjologii pracy:       socjologiczne ujęcie i...

plik doc

SOCJOLOGIA-BIUROKRACJA

SOCJOLOGIA-BIUROKRACJA
Treść:       Filozoficzne aspekty pracy; pojęcie pracy       Socjologia pracy; jej elementy składowe       Podstawowe teorie organizacji       Organizacja pracy       Człowiek w organizacji       Motywacje, potrzeby i postawy pracownicze       System społeczny zakładu pracy 7.1 Sankcje 7.2 Role 7.3 Wzór osobowy i etos pracy 7.4 Modele stosunków pr...

plik doc

prawo pytania i odpowiedzi

prawo cywilne pytania i odpowiedzi
JAKIE RODZAJE EGZEKUCJII WYRÓŻNIA PRAWO CYWILNE RODZAJE EGZEKUCJI:       orzeczenia sądowe i niektórych innych organów. Do tej grupy należą przede wszystkim orzeczenia sądowe prawomocne lub natychmiast wykonalne, nakazy zapłaty wydane w postępowaniu nakazowym i upominawczym przez państwowe biuro notarialne, wyroki sądów polubownych.       ugody zawarte w trakcie postępowania sądowego, ugody zawarte przed sądami polubown...

plik doc

prywatyzacja

prywatyzacja
Czym się różni prywatyzacja pośrednia od bezpośredniej? Prywatyzacja pośrednia to zbycie należących do Skarbu Państwa akcji lub udziałów spółek do spółki. powstałych w wyniku komercjalizacji przedsiębiorstwa państwowego. Owe akcje (udziały) są zbywane przez ministra właściwego ds. Skarbu Państwa poprzez sprzedaż, przetarg po publicznym ogłoszeniu lub jako akcje pracownicze nieodpłatnie przekazywane załodze przedsiębiorstwa. Natomiast prywatyzacja bezpośrednia polega na rozpor...

plik doc

c.d. metody grupowej

c.d. metody grupowej
Diagnoza metody grupowej:       def. polega na oddziaływaniu na jednostkę za pośrednictwem małej grupy, do której przynależy.       wyróżniamy grupy:       rozwojowo-wychowawcza       psychoterapeutyczna       rewalidacyjna       etapy procesu grupowego:       tworzenie grupy       stabilizacja struktury, norm tejże grupy   &...

plik doc

Filozofia

notatki z filozofii
Filozofia, nazwa filozofia jest greckim wyrazem powstałym ze złożenia fileo + sophia = miłość + mądrość, co dokładnie oznacza: miłość mądrości. W Grecji jednak wyraz ten oznaczał ogólnie: wiedzę, mądrość, wykształcenie. Obowiązujące do dziś znaczenie słowa filozofia nadał dopiero Platon, dzieląc ją na wiedzę o zjawiskach i wiedzę o bycie. Od tego czasu oznaczała wiedzę istotniejszą, ogólniejszą, prawdziwszą i trwalszą od innych. Grecy dzielili filozofię na: fizykę, logik...

plik doc

Notatki trening interpersonalny

notatki z treningu interpersonalnego
NEGOCJACJE Teoria i praktyka Definicja konfliktu w ujęciu socjologicznym przedstawia go jako „wszelkie zderzenie sprzecznych dążeń zbiorowych lub indywidualnych prowadzących bądź do ich uzgodnienia, bądź do unicestwienia jednego z nich; konflikt społeczny - stosunek między grupami społecznymi powstający wówczas, gdy interesy ich są sprzeczne, bądź ich członkowie są przekonani o istnieniu takich sprzeczności oraz o tym, że zaspokojenie aspiracji...

plik doc

teoria z finansow

moze to nie taka zupelnie \"notatka\" bardziej sciaga ale wiecie....powieksz czcionke i gotowe:-)
Finanse-ogół zjawisk ekonomicznych związanych z ruchem zasobów pieniężnych tj gromadzenie i wydatkowanie pieniędzy przez różne podmioty gospodarcze. Są forma podziału produktu społecznego związanego z gospodarka towarowo-pieniężną i zależną od stopnia jej rozwoju. W zależności od typów podmiotów gromadzących i wydających środki pieniężne wyróżnia się finanse: 1)publiczne-proces gromadzenia i r...

Ostatnie wyszukiwania
 Wsparcie społeczne a pielęgnowanie osób starszych,  Wsparcie i wspomaganie opiekunów w piel, đrodki cieniujce,  Reakcje chorego w starszym wieku na chorob,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-pacjent,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-człowiek stary.,  geriatria  Piel,    Pielęgnowanie pacjenta w wybranych zaburzeniach zdrowia.,    Piel, ~Życie i dzieła Kanta, || wojna światowa, `kłębuszkowe nerkowe zapalenie nerek, ` dylematy moralne , ^ choroby psychiczne, ]proces pielegnowania dziecka poparzonego, [roces pielęgnacji oiom, [roces opieki z geriatrii, [roces opieki , [rawo, [przyjęcie do porodu, [przyj, [przetworniki, [proces pielęgnowania, [prazenie mozgowe, [p===postepowanie z nieprzytomnym, [p, [odstawy pielęgniarstwa, [o czym oceniamy ludzi, [ielegniarstwo, [Historia]Podział dziejów, [edagogika, żywoty prawa rzymskiego, żywoty, żywota prawa żymskiego, żywot własny-franklin, żywot świętej Doroty, żywot pitagorasa, Żywot Józefa, Żywot i myśli Zygmunta Podfilipskiego, żywot galaktyk, żywot człowieka poczciwego, żywość komunikatów, żywopłoty, żywopłot, żywność zagrożeniem zdrowia dla konsumenta, żywność zagrożeniem zdrowia , żywność w reklamie a dzieci, żywność regionalna, żywność modyfikowana genetycznie, żywność modyfikowana, żywność i żywienie a zdrowie człowieka, żywność i żywienie a zdrowie, żywność genetycznie modyfikowana, żywność funkcjonalna, żywność, ŻYWNOŚCIOWA POLITYKA , żywnośc dla 18 .40 roku życia , i w wieku starszym, żywnosc dla dzieci , żywnosc, żywno, żywioł, żywinie a nowotwory, żywinie, żywieniowe dzieci, żywieniepozajelitowe i dojelitwe, żywienie, odżywianie i sprawność ruchowa, żywienie żywność a zdrowie jadwiga biernat, żywienie żywność a zdrowie, żywienie zwierząt i paszoznastwo , żywienie zwierząt, żywienie zdrowie, żywienie zdrowego i chorego człowieka, żywienie zdrowe, żywienie zbiorowe, żywienie wszkole, żywienie w żłobku, Żywienie w zaparciu nawykowym, żywienie w zaparciach, żywienie w wieku geriatrycznym, żywienie w turystyce, żywienie w szpitalu, żywienie w schorzeniach chirurgicznych, żywienie w różnym wieku, żywienie w raku przełyk, żywienie w przedszkolu, żywienie w procesie pielęgnowania chorego nieprzytomnego, żywienie w procesie piel, żywienie w otyłości, Żywienie w ostrym nieżycie jelit, żywienie w opiece paliatywnej, żywienie w OIT, żywienie w oddziale intensywnej terapii, żywienie w nowotworze, żywienie w niedokrwistości, żywienie w nadciśnieniu tętniczym w okresie ciąży, żywienie w nadci, żywienie w miażdżycy, żywienie w miażdzycy, żywienie w jednostkach chorobowych, żywienie w IT,