plik pdf

Periodyzacja antyku i epoki: wraz z przykładową literaturą

Periodyzacja antyku wraz z autorami i tytułami dzieł. Epoki i przypisane do nich dzieła.
Egzamin z Powszechnej 1. Utwory charakterystyczne dla danej epoki i periodyzacja antyku: a) archaiczne: Epos o Gilgameszu IV-III tysiąclecie p.n.e. , Biblia – od X w. p.n.e. do II w n.e. b) literatura grecka: * archaiczna (X-VI): Iliada (850) i Odyseja(800) Homera IX w p.n.e. , Prace i dnie i Teogonia Hezjoda VIII/VII w. p.n.e., Pochwała młodości Safona, Archiloch (złośliwe wiersze, jamby), Anakreont (l...

plik doc

Dylematy moralne bohaterów Żeromskiego

wypracowanie
Dylematy moralne bohaterów Stefana Żeromskiego. Dylematem moralnym nazywamy sytuację, w której musimy dokonać wyboru pomiędzy kilkoma możliwościami; wybór ten jednak spowoduje rozdarcie wewnętrzne, nie będzie jasny ani oczywisty. Wybranie jednej pociągnie za sobą przymus zrezygnowania z innej, równie wartościowej idei. W wypadku bohaterów Żeromskiego dylematy moralne poszczególnych postaci wynikały z niemożliwości pogodzenia ideałów pozytywistycznych z realiami życia. Chc...

plik odt

Geriatria- społeczne systemy wsparcia osób starszych

Referat z Geriatrii i pielęgniarstwa geriatrycznego
SPOŁECZNE SYSTEMY WSPARCIA OSÓB STARSZYCH Podstawowe jednostki administracji samorządowej, to jest gmina i powiat, mają prawny obowiązek zorganizowania w gminie ośrodka pomocy społecznej, a w powiecie centrum pomocy rodzinie. Obydwa te ogniwa są zobowiązane do działania w zakresie ludzi starych i niepełnosprawnych. Jednym z głównych zadań jest pomoc w organizowaniu życia ludzi starych, pozbawionych bliskiej rodziny, mieszkających samotnie...

plik doc

praca maturalna- o biesiadzie

obraz biesiadowania w Polsce dawnej i dziś na podst. tekstów literatury i sztuki
?Biesiada i biesiadnicy?. Zinterpretuj obrazy biesiadowania dawniej i dziś w wybranych tekstach kultury. Ludzie w swojej naturze skłonni są do zabaw, uciech, lubią w gronie znajomych, rodziny świętować, ucztować, biesiadować. Za słownikiem języka polskiego PWN biesiadą będę nazywać ucztę, bankiet, wystawne przyjęcie, a jej uczestników biesiadnikami. W wybranych przeze mnie tekstach kultury ukaże różne...

plik doc

Jarosław Iwaszkiewicz Opowiadania

streszczenia opowiadań Jarosława Iwaszkiewicza
JAROSŁAW IWASZKIEWICZ Opowiadania wybrane I Wstęp, BN I 303 ŻYCIORYS POEZJA Sześć wyborów wierszy, od 1938 do 1977, po śmierci zbiór pt. Muzyka wieczorem. Debiut poetycki w piśmie ?Pióro?. Oktostychy (1919) jest demonstracją estetyzmu: kultura i prywatność, pasja życia i fascynacja śmiercią. Dionizje to ekspresjonistyczny antyestetyzm, nurt bezpośredniej poezji. Pozostałe zbiory: Powrót do Europy (1931), Lato (1932), Inne życie (1938), C...

plik doc

Motyw dziewczynki w literaturze pozytywizmu

Praca nt motywu dziewczynki w literaturze pozytywizmu na wybranych przykładach
Przed nastaniem pozytywizmu dziecko jako temat literacki prawie nie istniało. Wyróżnić tu można jednak malutką Urszulkę, którą opiewał po jej śmierci zrozpaczony ojciec, Jan Kochanowski, ale jest to właściwie jedyny przykład zwrócenia uwagi na dziecko. Tak naprawdę dopiero pozytywizm przyjrzał się problemowi niedorosłości i uczynił z niego jeden z podstawowych tematów epoki. Przyczyn było zapewne wiele, ale za po...

plik doc

psychologia kliniczna

notka dotyczy ogolnej psychologii klinicznej.
Psychologia kliniczna wykład. Zaburzenia osobowości. 1 wiązka paranoiczne zaburzenia osobowości, schizoidalne, schizotypowe 2.zaburzenia typu osobowości pogranicznej , narcystycznej, histionicznej 3. zaburzenia, które charakteryzują się obecnością lęku, który jest we wszystkich, ale tu najbardziej i tu jest lęk jawny- przejawia się bezpośrednio w zachowaniu i drugi lęk ukryty czyli taki który nie przejawia się bezpośrednio w...

plik rtf

rola pielegniarki a rak

postepowanie
Życie człowieka jest procesem ciągłych zmian. Od narodzin do śmierci, od zdrowia do choroby, od młodości do starości, fenomenem życia i śmierci. Cierpienie i choroba stawiają przed każdym z nas zadanie przekroczenia samego siebie. W chorobie poznajemy siebie w nowym wymiarze, w takim, jakiego dotąd nie znaliśmy. Cierpienie, ból i śmierć to największe wyzwania, wobec których odkrywamy swą małość. Pokonanie trudności życiowych spowodowanych chorobą, wytrzymanie bólu fizycznego i...

plik doc

Postawy młodzieży wobec osób starszych


POSTAWY MŁODZIEŻY WOBEC OSÓB STARSZYCH ANNA DOBROWOLSKA GR. 4 2008/2009r Przemijanie, śmierć i zachowanie wiecznej młodości to zagadnienia, które ludzkość pragnie zgłębić od wieków ? z różnym skutkiem. Powstawały poematy, eseje, wiersze i pieśni na ten temat. Wiele form sztuki zajmowało się tą tematyką. Byli nawet tacy, którzy pragnęli zapobieżenia starości a zarazem śmierci. Horacy próbował zapewnić sobie nie...

Ostatnie wyszukiwania
 Wsparcie społeczne a pielęgnowanie osób starszych,  Wsparcie i wspomaganie opiekunów w piel, đrodki cieniujce,  Reakcje chorego w starszym wieku na chorob,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-pacjent,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-człowiek stary.,  geriatria  Piel,    Pielęgnowanie pacjenta w wybranych zaburzeniach zdrowia.,    Piel, ~Życie i dzieła Kanta, || wojna światowa, `kłębuszkowe nerkowe zapalenie nerek, ` dylematy moralne , ^ choroby psychiczne, ]proces pielegnowania dziecka poparzonego, [roces pielęgnacji oiom, [roces opieki z geriatrii, [roces opieki , [rawo, [przyjęcie do porodu, [przyj, [przetworniki, [proces pielęgnowania, [prazenie mozgowe, [p===postepowanie z nieprzytomnym, [p, [odstawy pielęgniarstwa, [o czym oceniamy ludzi, [ielegniarstwo, [Historia]Podział dziejów, [edagogika, żywoty prawa rzymskiego, żywoty, żywota prawa żymskiego, żywot własny-franklin, żywot świętej Doroty, żywot pitagorasa, Żywot Józefa, Żywot i myśli Zygmunta Podfilipskiego, żywot galaktyk, żywot człowieka poczciwego, żywość komunikatów, żywopłoty, żywopłot, żywność zagrożeniem zdrowia dla konsumenta, żywność zagrożeniem zdrowia , żywność w reklamie a dzieci, żywność regionalna, żywność modyfikowana genetycznie, żywność modyfikowana, żywność i żywienie a zdrowie człowieka, żywność i żywienie a zdrowie, żywność genetycznie modyfikowana, żywność funkcjonalna, żywność, ŻYWNOŚCIOWA POLITYKA , żywnośc dla 18 .40 roku życia , i w wieku starszym, żywnosc dla dzieci , żywnosc, żywno, żywioł, żywinie a nowotwory, żywinie, żywieniowe dzieci, żywieniepozajelitowe i dojelitwe, żywienie, odżywianie i sprawność ruchowa, żywienie żywność a zdrowie jadwiga biernat, żywienie żywność a zdrowie, żywienie zwierząt i paszoznastwo , żywienie zwierząt, żywienie zdrowie, żywienie zdrowego i chorego człowieka, żywienie zdrowe, żywienie zbiorowe, żywienie wszkole, żywienie w żłobku, Żywienie w zaparciu nawykowym, żywienie w zaparciach, żywienie w wieku geriatrycznym, żywienie w turystyce, żywienie w szpitalu, żywienie w schorzeniach chirurgicznych, żywienie w różnym wieku, żywienie w raku przełyk, żywienie w przedszkolu, żywienie w procesie pielęgnowania chorego nieprzytomnego, żywienie w procesie piel, żywienie w otyłości, Żywienie w ostrym nieżycie jelit, żywienie w opiece paliatywnej, żywienie w OIT, żywienie w oddziale intensywnej terapii, żywienie w nowotworze, żywienie w niedokrwistości, żywienie w nadciśnieniu tętniczym w okresie ciąży, żywienie w nadci, żywienie w miażdżycy, żywienie w miażdzycy, żywienie w jednostkach chorobowych, żywienie w IT,