ikona pliku doc

\'Sztuka jako chwyt\' Wiktor Szkłowski notatki

Wiktor Szkłowski-Sztuka jako chwyt, notatka z tekstu


  232 osób zadowolonych z pobrania
ocena: 4.0, 232
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 41.00 kB.


WIKTOR SZKŁOWSKI ?SZTUKA JAKO CHWYT? Sztuka jest myśleniem za pomocą obrazów-tak swe rozważania rozpoczyna Szkłowski. Zdanie to jak twierdzi, usłyszeć można już od gimnazjalisty. Potwierdza ten pogląd Potebnia(wybitny ukraiński filolog slawista, twórca rosyjskiego strukturalizmu) mówiąc, iż ?bez obrazu nie ma sztuki, a zwłaszcza poezji?. Twierdzi też, że poezja to przede wszystkim pewien sposób myślenia i poznania. I tę tezę potwierdza właśnie Szkłowski- poezja to sposób myślenia za pomocą obrazów. Sposób ten zapewnia oszczędność sił umysłowych, a skutkiem tego sposobu jest wrażenie estetyczne. Potebnia oraz jego liczna szkoła uważają poezję za specjalny rodzaj myślenia(za pomocą obrazów), rola obrazów polega zaś na tym, iż za ich pośrednictwem przedmioty i czynności łączone są w grupy. W imię tych poglądów (iż bez obrazu nie ma sztuki etc.) próbowano zrozumieć muzykę, architekturę, lirykę jako myślenie o obrazach. Zmagania te zakończyły się niejakim podsumowaniem badań przez Owsianko- Kulikowskiego, który wyodrębnił liryki, architekturę i muzykę jako sztuki ?bezobrazowe?. Obrazy są niezmienne, przechodzą one bez zmian w stulecie, od kraju do kraju, od poety do poety, czerpane są z tradycji wielu pokoleń. Wg Potebni: poezja= obrazowość, stad kolejny wniosek : obrazowość = symboliczność /obraz może stawać się stałym orzeczeniem przy różnych podmiotach/. Wniosek ten wynika z tego, iż Potebnia nie odróżniał języka poezji od języka prozy. Z tego powodu właśnie nie zwrócił on uwagi na to, ze istnieją dwa rodzaje obrazów: a) obraz jako praktyczny środek myślenia, środek łączenia zjawisk w grupy i b) obraz poetycki-środek zwiększający wrażenie. Obraz poetycki jest jednym ze sposobów wywołania większego wrażenia (pod względem funkcji podobny jest do innych chwytów j. poetyckiego: hiperboli, porównania etc.). Obraz poetycki to jeden ze śr
To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 41.00 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!