ikona pliku docx

szkoły różnowiercze notatki

wykład z HW, szkoły kalwińskie, luterańskie, ariański, braci czeskich


  866 osób zadowolonych z pobrania
ocena: 4.0, 866
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 19,15 kB.


Szkoły różnowiercze

Po rozłamie w kościele katolickim, który nastąpił w 1517r. za sprawą Lutra, który w kościele w wittenberdze (?) przedstawił swoje tezy nastąpił wzrost zainteresowania szkolnictwem wśród nowopowstałych wyznań. Zarówno Luteranie jak i Kalwini, Arianie oraz Bracia Czescy doszli bowiem do wniosku, że szkolnictwo będzie doskonałym narzędziem do pozyskiwania nowych wiernych. Wszystkie te szkoły znalazły doskonałe warunki do rozwoju na terenie Polski.

Szkoły luterańskie

Najbardziej znane szkoły luterańskie prowadzone na terenie Polski znajdowały się na terenie Torunia, Gdańska i Elbląga. Z/w na wysoki poziom kształcenia w tych placówkach często zwane były one gimnazjami akademickimi. Szkoły te cieszyły się dużą popularnością zwłaszcza wśród mieszczan i szlachty z/w na program, który oferowały. Przykładem szkoły luterańskiej może być wzorowane na koncepcji Melanchtona gimnazjum akademickie w Toruniu. Były ono szkołą średnią 6-letnią podzieloną na 3 stopnie: elementarny, średni i wyższy. Podstawą kształcenia w tej szkole była nauka języków klasycznych takich jak łacina i greka. Języków tych nauczano na podstawie starannie dobranych lektur, między innymi dzieł Cycerona. Dodatkowo uczniowie poznawali także wybrane elementy hebrajskiego. Szkoła ta za cel przyjmowała przygotowanie uczniów do działalności publicznej. Celowi temu podporządkowane były liczne ćwiczenia oraz odbywające na terenie szkoły przedstawienia teatralne, których wykorzystywane zwłaszcza dzieła Terencjusza i Plauta. Niekiedy wykorzystywano także utwory napisane przez profesorów szkoły. W ten sposób uczniowie przyzwyczajani byli do wystąpień publicznych. Gimnazjum toruńskie starało się wychodzić także naprzeciw potrzebom mieszczaństwa pochodzącego z Prus Królewskich i Książęcych. To właśnie dla tej młodzieży zorganizowane zostały kursy języka polskiego. Była to wzorowa szkoła protestancka wdrażająca również uczniów do gorliwych praktyk religijnych między innymi poprzez codzienne uczestnictwo we mszy św., lektury Pisma Św. Oraz zbiorowe śpiewanie psalmów.

Szkoły kalwińskie

Jedną z lepiej rozwijających się szkół kalwińskich w Polsce było Gimnazjum w Pińczowie, do powstania którego przyczynili się między innymi Piotr Statorius ( autor pierwszej gramatyki języka polskiego) oraz Grzegorz Orszak (rektor tej placówki). Szkoła ta oferowała swoim uczniom bardzo ciekawy program wzorowany przede wszystkim na szwajcarskich szkołach kalwińskich. Posiadała ona jednak cechy Charakterystyczne uwzględniające specyfikę i potrzeby środowiska polskiego. Szkoła podzielona była na 4 klasy a w każdej z tych klas uczył inny nauczyciel. Klasy numerowane były odwrotnie stąd nauka szkolna rozpoczynała się w klasie 4. Jej program obejmował naukę elementarną tj. czytanie i pisanie w języku polskim, uczniowie poznawali także zasady katechizmu. W kolejnej klasie 3 uczniowie poświęcali się przede wszystkim nauce języka łacińskiego poprzez poznawanie łacińskich słówek, zasad odmiany rzeczowników i czasowników oraz lekturę prostych tekstów. Czytali oni między innymi „Dystychy” Katona. Program klasy 2 doskonalił znajomość łaciny, a uczniowie poznawali przede wszystkim łacińską składnię i gramatykę (prozodię?). Podstawową lekturą był katechizm łaciński Kalwina oraz komedie Terencjusza, które uczniowie tłumaczyli na język polski.

Bardzo rozbudowany był program najwyższej 1 klasy.  W ostatnim roku nauki uczniowie poznawali przede wszystkim retorykę i dialektykę. Uczniów zapoznawano z najlepszymi wzorami wymowy starożytnej, np. z pismami Cycerona, Horacego czy poezją Wergiliusza i Ottiusza (?). Uczniowie poznawali również elementy języka greckiego, gdyż Statorius Uważał, że jego znajomość jest niezbędna wszystkim tym, którzy chcą być uważani za gruntownie wykształconych.

Szkoły ariańskie

Arianie zwani również Braćmi Polskimi był to radykalny odłam wywodzący się z Kalwinów. Arianie byli wielkimi pacyfistami, nie uznawali oni żadnych wojen, nawet obronnych. Zasłynęli przede wszystkim z powodu ogromnej tolerancji religijnej. Do swoich szkół przyjmowali oni wszystkich chętnych niezależnie od wyznania, nikogo nie zmuszali do obrządku ariańskiego, pozwalali na praktykowanie własnej religii. Jedną ze szkół ariańskich, która wcześniej była szkołą kalwińską było gimnazjum w Lewartowie. Było ono szkołą średnią, której cel stanowiło umożliwienie młodzieży zdobycia wykształcenia ogólnego poprzez wprowadzenie ogólne podstawy kultury humanistycznej, nauczenie języka łacińskiego, zaznajomienie z dziełami pisarzy rzymskich i greckich oraz nauka doskonałej wymowy. Nauka retoryki wg założycieli szkoły była ważna m.in. z/w na toczące się wówczas spory religijne. Zadaniem, które wyznaczyła sobie szkoła było przygotowanie młodzieży do życia publicznego, do sprawowania urzędów. Wg Wojciecha z Kalisza 3 najważniejsze zasady szkoły to:

  1. Uczciwość w życiu prywatnym
  2. Sprawiedliwość w życiu zbiorowym
To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 19,15 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!