ikona pliku rtf

Szkoły klasztorne notatki

SZKOŁY KLASZTORNE w Europie Zachodniej zakładane były przez zakon Św. Benedykta. Najpierw ich szkoły przyjmowały tylko chłopców przeznaczonych do zakonu, z czasem jednak zaczęto przyjmować też innych. Tak powstały szkoły zewnętrzne przeznaczone dla uczniów świeckich. Nauka początkowa trwała rok. Po rocznej nauce uczniowie przechodzili do "trivium" do nauczyciela gramatyki. Nauka w klasach gramatykalnych trwała cztery lata. Nauka kończyła się egzaminem obejmującym materiał czterech lat: opowiadania z historii biblijnej, tłumaczenia na łacinę, gramatyka, ortografia, nauka o figurach i przenośniach w poezji i prozie łacińskiej i w Piśmie Świętym. Po zdaniu egzaminu uczniowie przechodzili na stopień "retoryki", gdzie uczyli się historii, logiki, dialektyki. Nauka trwała trzy lata. Zakończeniem nauki siedmioletniej był krótki kurs arytmetyki, gdzie uczniowie poznawali znaczenie, rodzaje i podziały liczb. Po zdaniu egzaminów końcowych uczniowie zyskali wykształcenie będące podbudową pod wykształcenie w "quadrivium" . Program "quadrivium" obejmował geometrię, arytmetykę, astronomię, muzykę i śpiew, wychowanie fizyczne. W szkole dominował cel wychowawczy a nie dydaktyczny, głównie chodziło o przygotowanie do życia chrześcijańskiego, o kształtowanie osobowości i charakteru moralnego. Zajęto się też kształceniem dziewcząt. Przy klasztorach benedyktynek powstawały szkoły, podobnie zorganizowane jak męskie. W szkołach elementarnych dziewczęta uczyły się czytania, pisania, liczenia; na stopniu "trivium" najważniejsza była gramatyka wraz z literaturą łacińską, roboty ręczne, tkanie, szycie, haftowanie.


ocena: 4.0, 0
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 16,15 kB.


ONTOGENEZA- procesy morfologiczne, fizjologiczne, biochemiczne, psychologiczne, które wspólnie kształtują organizm i osobowość człowieka, od chwili powstania zygoty do końca życia.
Fazy ontogenezy:
1) zapłodnienie
2) rozwój płodowy
3) okres noworodkowy (do 28 dni)
4) wiek niemowlęcy (0-1)
5) wiek poniemowlęcy (1-3)
6) okres przedszkolny (3-6)
7) okres szkolny (6-16)
8) okres młodzieńczy/dojrzewania (16-18)
9) okres dojrzałości
10) starzenie się
__________________________________________________
3) okres noworodkowy (do 28 dni)
Donoszony, czyli urodzony miedzy 38 a 42 tygodniem $ycia noworodek
mierzy przecietnie – 50 – 52 cm, wazy przecietnie – 3,0 – 3,5 kg.
(noworodki płci meskiej sa zwykle wieksze o ok. 2 cm i ciezsze o 0.3 kg )
Wczesniak natomiast to dziecko urodzone miedzy 28 a 37 tygodniem zycia z masa ciała 1.000 – 2.500 g. Dziecko po urodzeniu przechodzi swój pierwszy i najcięższy kryzys życia. Przejście od życia płodowego, w którym wszystkie jego potrzeby były zaspakajane przez organizm matki, do życia poza jej organizmem połączone jest z przekształceniem w okresie noworodkowym wielu czynności życiowych. Są to: uruchomienie samodzielnych mechanizmów oddychania, krążenia, wydalania, trawienia, regulacji temperatury itp. Te czynności przystosowawcze określa się mianem adaptacji noworodka. Noworodek to człowiek kompletnie zależny od otoczenia - bezradny, mało ruchliwy, niezdolny do samodzielnego poruszania. Nie nawiązuje kontaktu z otoczeniem. Nie rozumie ludzkiej mowy i nie mówi
4) okres niemowlęcy (0-1 roku):
Rozwój w okresie niemowlęcym jest szczególnie intensywny. Mówimy o rozwoju psychoruchowym, ponieważ w tym okresie nie można odróżnić tych dwóch komponentów rozwoju. Noworodek to człowiek kompletnie zależny od otoczenia - bezradny, mało ruchliwy, niezdolny do samodzielnego poruszania. Nie nawiązuje kontaktu z otoczeniem. Nie rozumie ludzkiej mowy i nie mówi. W pierwszym
To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 16,15 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!