ikona pliku doc

Szkolnictwo w czasach reformacji notatki

...


  830 osób zadowolonych z pobrania
ocena: 4.0, 830
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 56,50 kB.


Szkolnictwo w czasach reformacji Ruch reformacyjny, który przetoczył się przez całą Europę w ciągu XVI wieku, był konsekwencją renesansowej kultury, jej ogromnego zainteresowania potrzebami i sprawami życia codziennego, ostrej oceny twierdzeń sprzecznych z rozumem i autorytetów, a także sprzeczności i rozdźwięku pomiędzy głoszonymi przez duchowieństwo zasadami moralnymi a jego życiem. Kierując się własnymi interesami politycznymi i ekonomicznymi, a nie tylko postulatami kultury odrodzeniowej, w stronę reformacji pod koniec XIV wieku zmierzały bardzo różne grupy i warstwy społeczne Rzeszy. W społeczeństwie niemieckim szczególnie mocno wyróżniali się książęta oraz zamożniejsza szlachta, mieszczanie oraz plebejusze miejscy, czyli ludzie nie posiadający żadnego konkretnego zawodu czy czeladnicy, lecz największe nadzieje i oczekiwania w reformacji pokładało chłopstwo. Chłopi spodziewali się, że reformacja doprowadzi do zniesienia wszelkich powinności feudalnych, nierówności społecznych, krzywd i wyzysku, a jednocześnie mieli nadzieję, że każdemu zapewni wygodne, dostatnie życie w warunkach sprawiedliwości społecznej. Za początek reformacji uznaje się wystąpienie niemieckiego mnicha Marcina Lutra (1483-1546) w 1517 roku w Wittenberdze. Ogłosił on tam swych 95 tez, w których postulował konieczność przeprowadzenia w Kościele katolickim zmian i reform. Luter głosił pogląd, że każdy człowiek ma prawo do osobistej i jednostkowej niezależności, przez co pogłębił jeszcze przekonanie społeczeństwa o słuszności postulatów reformacyjnych oraz utwierdził wiarę w reformację, jednak głównie w warstwach najuboższych. Potem jednak doktor Marcin uzmysłowił sobie, że dalszy rozrost ruchów religijnych, a także jego wolność i bezpieczeństwo, zależą w głównej mierze od siły książąt, którzy popierają jego naukę, a w coraz większym stopniu lekceważą oczekiw
To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 56,50 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!