ikona pliku doc

szkolnictwo innowiercze na kielecczyźnie notatki

opisane szkoły innowiercze na terenie regionu Kielc, wyszczególnione są die szkoły w Rakowie i w Pińczowie


  275 osób zadowolonych z pobrania
ocena: 4.0, 275
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 1.01 MB.


Historia Myśli Pedagogicznej
                                                                       

Szkolnictwo Innowiercze na Kielecczyźnie.
Innowiercze szkoły w Polsce w XVI - XVIII wieku były zakładane przez wyznaniowe gminy luterańskie, kalwińskie, braci polskich (zw. arianami) i braci czeskich, a także przez rady miejskie (gł. 1535–1660). Ich powstanie było wyrazem dążeń poszczególnych odłamów reformacji do stworzenia własnego systemu edukacyjnego, a także realizacji edukacyjnych potrzeb mieszczaństwa. Szkoły te były wzorowane na rozpowszechnionym już wówczas w Europie modelu filologicznej szkoły łacińskiej, z tendencją do rozszerzania programu o nauki przyrodnicze i historyczne. Odznaczały się na ogół dobrą organizacją i wysokim poziomem nauczania; utrzymywały kontakty z ośrodkami nauki w Europie i były otwarte na płynące stamtąd nowe prądy umysłowe. Wiele z nich miało znaczne osiągnięcia naukowe i pedagogiczne. Mimo krótkiej na ogół działalności odegrały ważną rolę w rozwoju nauki i oświaty w Polsce.
      W grupie protestantów ukształtowanych przez Marcina Lutra stosunkowo szybko zaczęło dochodzić do rozłamu w wyniku którego powstały inne grupy innowiercze.
W 1573r. sejm Polski wydał ustawę o tolerancji religijnej, w krótkim też czasie na ziemiach polskich zaczęły osiedlać się różne grupy innowiercze. W Wielkopolsce osiedlili się Bracia Czescy którzy w Lesznie założyli wzorcowe gimnazjum prowadzone na bardzo wysokim poziomie. Na Pomorzu Zachodnim powstały gminy ewangelików. Na wschodzie na Litwie i Wołyniu - gminy Kalwinów a w Małopolsce w Lubelskiem Sandomierzu Krakowskim - gminy Braci Polskich. Każda gmina natychmiast zakładała szkołę prowadzone na wysokim poziomie, do której sprowadzano najlepszych pedagogów. Przy każdej szkole zakładano bibliotekę i własne wydawnictwo. Program nauczania obejmował, oprócz przedmiotów typowo gimnazjalnych, naukę o eko
To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 1.01 MB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!