ikona pliku doc

Szacka notatki

zagadnienia


  842 osób zadowolonych z pobrania
ocena: 4.0, 842
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 68,50 kB.


Trzy typy panowania wg Maxa Webera (legalne, charyzmatyczne, tradycyjne). Max Weber wyróżnił trzy typy prawomocnego panowania: Panowanie charyzmatyczne- wynika ze szczególnych cech osobowości przywódcy, dzięki którym zwierzchnictwo jest spontanicznie uznawane przez ludzi. Są oni pod wpływem przywódcy. Osoby takie mają charyzmę. Panowanie charyzmatyczne spotykane jest w ruchach religijnych, podwórkowych grupach. Jest to najbardziej elementarna i najpierwotniejsza forma przywództwa. Panowanie tradycyjne- oparte jest na zwyczaju i tradycji. Zwierzchność jest uznawana, bo w takiej postaci była zawsze. Panowanie tradycyjne spotykane jest w monarchiach, gdzie prawo członków rodu do panowania jest niekwestionowane. Może być ono źródłem z biegiem czasu uprawomocnionego gwałtu i przemocy. Panowanie legalne- opiera się na normach prawnych i kompetencjach osób panujących na mocy tych norm. Władza ta określona została jako biurokratyczna. Pojęcie państwa. Definicja państwa wg Maxa Webera. Państwo jest instytucją, która ma wyłączne prawo do posługiwania się siłą w obrębie danego terytorium. Weber wyróżnia cztery cechy charakterystyczne państwa: Jest aparatem sprawowania władzy; Władza jest sprawowana monopolistycznie; Władza jest prawomocna; Jest organizacją opartą na zasadzie terytorialnej, a nie rodowej czy na więzach krwi. Definicja państwa wg Karola Marksa. Państwo jest organem panowania klasowego i klasowego ucisku. Definicja i warunki istnienia demokracji. Demokracja to rządy ludu. Ustrój demokratyczny to ustrój, w którym sprawujący władzę odpowiedzialni są na forum publicznym przed obywatelami, którzy działają za pośrednictwem obieralnych przedstawicieli, współzawodniczących i współpracujących zarazem ze sobą. Warunki istnienia demokracji: Rzeczywiste uczestnictwo; Równe prawo głosu; Oświecone rozumienie; Nadzór nad podejmowanymi działaniami;
To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 68,50 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!