plik docx

koncepcja wychowania

pedagogika

Koncepcja wychowania w nauczaniu Jana Pawła II

Papież Jan Paweł II w swym nauczaniu wskazywał, iż najistotniejszym środowiskiem wychowania dla dziecka jest rodzina. Rodzina powinna być też wspierana w swym wychowawczym działaniu przez inne instytucje wychowawcze takie jak szkoła. Ojciec Święty wskazuje, iż wychowanie należy rozpatrywać w kategoriach twórc...

plik doc

Założenia pedagogiki Korczaka

Założenia pedagogiki Korczaka
Janusz Korczak – informacje Janusz Korczak znany również jako "Stary Doktor". Był lekarzem i pedagogiem, jego prawdziwe nazwisko brzmiało Henryk Goldszmit. Urodził się 22 lipca 1878r. albo 1879r. w Warszawie.. Pochodził z rodziny zamożnego adwokata pochodzenia żydowskiego,. Całe życie Korczaka związane było Warszawą. Gdy Henryk miał lat 18,umarł mu ojciec .Utrzymanie rodziny spadło na barki Henryka, studenta medycyny. Udzielał korepetycji . Już w tym czasie...

plik doc

Zaliczie

Pojęcia i systemy pedagogiczne, cz 2 sem. 2
Pojęcia i Systemy Pedagogiczne (kolokwium cz. I) TEZY DO ZALICZEŃ 1.Definicja teorii 2.Definicja paradygmatu 3.Różnice między didaskalocentryzmem a pajdocentryzmem 4.Przedmiot formalny pedagogiki 5.Subdyscypliny pedagogiczne 6.Co odróżnia filozofię wychowania od pedagogiki. 7.Działy pedagogiki 8.Nauki pedagogiczne 9.Miejsce pedagogiki w systemie nauk 10.Pedagogia a pedagogika 11.Pojęcie ethosu 12.Charakterystyka fundamentalnych wartoś...

plik odt

Społeczne i kulturowe funkcje współczesnej humanistyki

Społeczne i kulturowe funkcje współczesnej humanistyki
Żyjemy w epoce ,w której kultura staje się dostępna dla szerokich rzesz ludności ,niezależnie od miejsca zamieszkania ,stanu majątkowego i specjalności zawodowej ,chociaż przez wieki była ona tylko monopolem warstwy elitarnej. Możliwości udostępniania kultury są dziś ogromne. Dokonały się one prędzej ,niż wychowanie potrafiło przygotować ludzi do umiejętnego korzystania z tych możliwości Pedagogika pod redakcją Bog...

plik doc

edukacja alternatywna

jest to artykuł z czerwca. wymagane to było u mnie z teoretycznych podstaw kształcenia
Edukacja alternatywna czerwiec 1996 Nastały dziś czasy, gdy owoce cywilizacji są coraz większe, ale także coraz bardziej cierpkie i gorzkie. Świat jest wstrząsany kryzysami, wojnami, szerzy się terroryzm, byt Ziemi i człowieka jest zagrożony. Dzięki środkom masowego przekazu (głównie telewizji i wideo), a także nie zmienionemu od wieku systemowi szkolnemu, nastawionemu na przekazywanie młodym zadanych i...

plik doc

A.S. Neill, Summerhill, Poznań 2000r.

A.S. Neill, Summerhill, Poznań 2000r.
A.S. Neill, Summerhill, Poznań 2000r. Wstęp Nowoczesna szkoła Summerhill została założona w 1921r.. Obowiązuje niezależność i samorządność uczniów i nauczycieli, swoboda w uczestniczeniu bądź nieuczestniczeniu w zajęciach (zabawa przez cały dzień, tygodnie czy lata), wolność od urabiania charakteru. Summerhill pokazała, że szkoła może być wolna od strachu przed nauczycielami, poniżania i lęku. Pracownicy w niej nie zachowują się wyniośle, nie oczeku...