plik docx

Systemy CAx


Systemy CAx: PPC (Production Planning and Control) - planowanie i sterowanie produkcją. Są to systemy pełniące nadrzędną rolę w przetwarzaniu danych w wielu obszarach przedsiębiorstwa. Do głównych funkcji należy planowanie, przygotowywanie i sterowanie procesami wytwórczymi w zakresie realizacji poszczególnych zleceń produkcyjnych, a w szczególności terminów ich rea...