ikona pliku doc

system wynagrodzeń notatki

Mam nadzieje że się komuś przyda, ja niestety nie skorzystalam a troszke się napracowałam:/


  270 osób zadowolonych z pobrania
ocena: 4.0, 270
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 69.00 kB.


System wynagradzania jest zbiorem elementów, wzajemnie ze sobą powiązanych i tworzących całość, na które składają się: odpowiedni dobór składników i form wynagradzania, opracowanie zasad ustalania wysokości i struktury wynagrodzeń, procedur administracyjnych w zakresie planowania, naliczania, wypłacania i monitorowania wynagrodzeń, a także podział kompetencji między pracownikami wykonującymi te zadania. Spośród wielu bodźców wpływających na efektywność pracy w każdej organizacji bardzo istotnym jest skuteczny system wynagrodzeń. Z tego względu warto opracować taki zbiór praktycznych wskazówek związanych z podejmowaniem decyzji na rynku wynagrodzeń, który bierze pod uwagę wiele sposobów kreowania pożądanych zachowań pracowniczych. Opracowując system wynagrodzeń należy zwrócić szczególną uwagę na te elementy świadczeń pozapłacowych, które uwzględniają indywidualne potrzeby i oczekiwania pracowników. W ten sposób wynagrodzenie staje się częścią skutecznego systemu motywacji i sprzyja osiąganiu celów organizacji. Z punktu widzenia menedżera dbałość o logicznie spójny i atrakcyjny system wynagrodzenia powinna być ukierunkowana na przyciąganie do firmy najlepszych i najciekawszych kandydatów, ich stabilizację i rozwój. Nagradzanie pracowników za poprawienie efektywności swojej pracy poprzez różnorodne formy uczestnictwa finansowego daje poczucie wpływu na kluczowe decyzje firmy i przynosi gwarancję zaangażowania i odpowiedzialności za efektywność całej firmy. Konstruując atrakcyjny pakiet świadczeń menedżer dysponuje skutecznymi narzędziami przyciągania kompetentnych pracowników, budowania lojalności i utrwalania więzi między pracownikami a firmą. Przy projektowaniu strategii wynagrodzenia pierwszą kwestią jest określenie jakie grupy pracowników są kluczowe dla organizacji oraz identyfikacja ich zachowań i postaw, ważnych z punktu widzenia realizacji celów stra
To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 69.00 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!